Årsredovisningen – en viktig del av de förtroendevaldas verktygslåda (On demand)

On demand i kommuner och landsting/regioner

Ytterst har de förtroendevalda i uppgift att utöva ansvarsutövningen. Som en viktig del i detta ska de granska, upprätta eller besluta om årsredovisningen. Vad står det egentligen i en årsredovisning och varför står det som det gör? Vilka delar av årsredovisningen måste man som förtroendevald förstå och hur hänger de olika delarna ihop? På denna kurs får du ökade möjligheter att konkret förstå och kritiskt läsa en kommunal/landstingskommunal årsredovisning. Kursen innehåller även ett antal diskussioner kring årsredovisningens utformning.

 Kursen innehåller följande delar,

  • Bakgrund och syfte med en årsredovisning i offentlig sektor.
  • Vad är god redovisningssed?
  • Grundläggande redovisningsbegrepp.
  • Översikt över gällande lagstiftning.
  • Resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys.
  • Förvaltningsberättelsens syfte och innehåll.
  • God ekonomisk hushållning och balanskravet.
  • Synnerliga eller besynnerliga skäl.
  • Praktisk case och övningsuppgifter.

Kursansvarig

Inspiration, entusiasm och förståelse är nyckelord för Roland Svensson när det gäller utbildning. Roland har en gedigen erfarenhet av ämnet och har genomfört föreläsningar i 110 av Sveriges kommuner, hälften av landstingen/regionerna samt på bland annat Kristianstad högskola. Han är även medförfattare till tre böcker om intern kontroll och en om riskanalys

Kursinformation

Frågor om kursen

Finns det ett intresse att anordna utbildningen i din kommun/landsting, ta en kontakt med Roland Svensson på telefon 072- 065 00 57 eller på mejl roland.svensson@kef.se

Administrativa frågor

Kursarrangör

KEF

Kursform

Bekräftelse

http://kef.hosterspace.com/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Vårens kurser hos oss på KEF kommer att genomföras som distansutbildningar.

Deltagare som är anmälda till någon av vårens kurser bli kontaktade av oss med information om hur man deltar i utbildningen på distans. Du som redan är anmäld till en kurs i vår behöver därför inte boka om dig för att delta i våra distanskurser, alla kursbokningar till och med juni 2020 flyttas automatiskt över till distansutbildningarna.

Läs mer