Vem blir Årets kommunalekonom 2016? Lämna förslag!

Varje år utser vi Årets kommunalekonom på vårt Föreningsmöte. Årets Föreningsmöte genomför vi som vanligt i Malmö när det är Kommek. KEF:s styrelse går igenom alla de förslag som kommer in och har varje år kommit fram till mycket värdiga pristagare. Nu är det hög tid att du tänker igenom vem eller vilka du anser att styrelsen bör tänka på i sitt val av Årets kommunalekonom 2016. Skicka ditt förslag till emilia.simons@kef.se
Läs mer...

Projekt – Framtidens ekonomroll

Hur kommer framtidens ekonomroll att se ut? Vet vi vart vi är på väg? Kan vi påverka den framtida ekonomrollen på något sätt? Kommunalekonomernas förening (KEF) arbetar med projektet ”Framtidens ekonomroll” där vi inom ramen för projektet fokuserar på dessa frågor bland många andra. KEF vill dels ta reda på hur kommunalekonomerna själv tror att deras roll kan komma att utvecklas i framtiden och dels utifrån de trender och tendenser vi ser idag. (teknologiutveckling, konsumenter blir producenter med flera). Syftet med projektet är alltså att ge en riktning på vart kommunalekonomernas roll är på väg. Det är dock ingen vetenskaplig undersökning varmed resultatet av arbetet ska tolkas med en viss försiktighet. Framtidsperspektivet som vi avser är en period om 5–10 år. Utgångspunkten är inte enbart den egna organisationen utan hur kommunalekonomen själv tror att det kommer att se ut i Sverige som helhet i framtiden. Yrkesverksamma kommunalekonomer inom kommuner och landsting/regioner inbjuds att vara en del av projektet Inom ramen för projektet görs en enkät som yrkesverksamma kommunalekonomer i kommuner och landsting/regioner kommer att få besvara. Frågeställningarna är uppdelade inom olika områden, Antalet kommunalekonomer och organisatorisk placering. Arbetsuppgifter och kompetensprofil. Kontakter extern och intern i organisationen. Teknik. Rekrytering. Hållbarhet. Vad kan
Läs mer...