Vem har ansvaret för årsredovisningen?

Det är inte bara den nya redovisningslagen som väcker debatt ute den kommunalekonomiska världen. I det kommande numret av Kommunal Ekonomi tas frågan upp vem som ansvarar för årsredovisningen, apropå att revisorer allt oftare vill se intyg på att lämnad information är korrekt. Revisorer i kommunsektorn kräver allt oftare ett intyg på att årsredovisning och lämnad information är korrekt. Oftast faller det på de högsta tjänstemännen att underteckna intygen – men det är styrelsen som ansvarar för årsredovisningen. Klargör ansvarsfrågan, kräver ekonomidirektörerna Nils-Eric Gustavsson och Anette Ömossa. 2016 har just lagts till handlingarna och 2017 börjat. Inom kommuner, landsting och regioner pågår just nu ett intensivt arbete att sammanställa och analysera vad invånarna fick för de skattemedel som de tillförde verksamheterna förra året. Analyser och berättelser skrivs på många nivåer inom de olika organisationerna, vilka ytterst skall utmynna i en övergripande årsredovisning. Syftet med redovisningen till respektive fullmäktige är, utöver att beskriva måluppfyllelse och resursförbrukningen, även att ge grund till beslut om ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och bolag. Nu pågår även revisorernas granskning av årsredovisningen. En företeelse som allt oftare dyker upp för den ekonomiansvarige inom kommunen eller landstinget är att ett intyg skall undertecknas, vari man skall intyga att
Läs mer...

Vem blir Årets kommunalekonom 2017? Lämna din nominering!

Varje år delar vi ut utmärkelsen ”Årets kommunalekonom” i syfte att uppmuntra forskare, konsulter, ledare och anställda i den svenska offentliga sektorn att dela med sig av sina erfarenheter och idéer samt att uppmuntra forskning kring ledarskap och ekonomi i Sveriges kommuner, landsting och regioner. Pristagaren presenteras på föreningsmötet i Varberg den 24–25 augusti och får ta emot ett stipendium på 20 000 kr. Läs mer om utmärkelsen och se tidigare pristagare här>>   Vem/vilka tycker du ska ha utmärkelsen i år? Lämna din nominering och motivering senast den 1 maj 2017. Lämna din motivering här >>  
Läs mer...

Unit4 – ny partner till KEF

Vi hälsar Unit4 välkommen som ny partner till KEF. Unit4 är en av de största leverantörerna av ekonomisystem till kommuner och landsting i Sverige . Unit4 är dessutom den nästan till 100% dominerade leverantören av ekonomisystem till staten. Du som vill läsa mera om Unit4 kan göra det under “Företagsportalen” här på vår hemsida.  
Läs mer...

Intervju med Henrik Heyman om Malmö stads utveckling av Intern kontroll

Henrik Heyman om utvecklingen av Intern kontroll i Malmö stad,  Var befinner ni er idag med ert kontrollarbete? – Vi har en liten bit kvar för att nå upp till vår ambitionsnivå. Det som kan utvecklas är självskattningen av hur den interna kontrollen fungerar som alla nämnder och bolag årligen fyller i. Vi ser en utveckling mot att alltfler kontrollkomponenter blir gröna i vårt utvärderingssystem, men vi vill att fler blir ännu vassare. Det är egentligen nu när systemet är på plats som det hårda arbetet börjar. Om man inte fortsätter utveckla systemet och bara förvaltar det riskerar vi att kvaliteten på den interna kontrollen försämras. Vilka har varit de viktigaste lärdomarna sedan ni tog tag i arbetet med intern kontroll? – Tydliga anvisningar är A och O. Vår projektgrupp pratade ihop sig rejält innan vi började genom att fundera på vad intern kontroll är för oss, vad är det vi ska få till samt andra relevanta frågeställningar. Det blev en hel del givande och utvecklande möten med projektgruppen. Att man pratar samma språk är viktigt men det är inte alltid lätt med kommunikationen. Det är väldigt lätt att missförstå varandra i en stor organisation. Var har motståndet varit som
Läs mer...