234 kommuner kvitterar ut byggbonus

26 november, 2018

Bonus. Torsås kommun får bidrag för en (1) bostad, medan tio kommuner får bidrag för mer än 1 000 bostäder.

Hela Sverige bygger – och det märks på statens byggbonus, som i år går till 234 kommuner. Det är 15 procent fler än ifjol och mer än dubbelt så många som under bidragets startår 2016.

 

Bidragssumman har dock dragits ned enligt plan och uppgår i år till 1,4 miljarder kronor jämfört med 1,8 miljarder vardera de två första åren. Stödet infördes 2016 som svar på växande bostadsbehov till följd av ökad asylinvandring.

Samtliga sökande har beviljats bidrag, meddelade Boverket i fredags. Spridningen är stor. Det börjar nedifrån med Torsås i Kalmar län som får bidrag för en enda bostad. Ytterligare elva kommuner får bonus för ett ensiffrigt antal bostäder.

I topp ligger Stockholm med 117,3 Mkr för 5 702 bostäder. Göteborg får bidrag för något fler bostäder (5 740) men mindre pengar (107,2 Mkr).

Tio kommuner har beviljats bidrag för fler än 1 000 bostäder. Här finns de stora städerna, men även förortskommunen Järfälla i Stockholms län med 1 015 bostäder (18,3 Mkr). Likaså utmärker sig Lund med 1 875 bostäder (33,2 Mkr).

För att få bonusen ska kommunen ha gett startbesked till minst en bostad från 1 augusti 2017 och ett år framåt.

Ytterligare villkor är att kommunen antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen och har en aktuell översiktsplan. Det måste också 31 juli ha funnits minst en folkbokförd nyanländ med uppehållstillstånd.

 

Bidraget påverkas inte av bostadens storlek eller typ

Årets byggbonus fördelas på 65 462 nya bostäder. Av det totala stödet går 60 procent till bostäder som motsvarar behovet hos nyanlända (enligt en viss formel), vilket i år innebar 40 652 kronor till cirka 20 600 bostäder. Resterande 40 procent gick till övriga bostäder, som fick vardera 12 428 kronor.

Vad gäller redovisning ska byggbonusen intäktsföras samma år som den beviljas, enligt SKL:s tolkning av normgivande rekommendationer för statsbidrag från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

 

 

Text: Lars-Gunnar Wolmesjö

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram