Rapport om ekonomens "digitaliseringstillstånd"

21 apr, 2020

 

Vi på KEF har tillsammans med KEFU (Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning), genomfört en studie för att ta reda på hur kommunalekonomerna uppfattar ”digitaliseringstillståndet” i sina respektive organisationer. Arbetet påbörjades under 2018, med syfte att skapa en översikt över var de svenska kommunerna befinner sig i sina digitaliseringsambitioner, med en djupdykning i ekonomens uppfattningar om hur digitalisering påverkat deras arbetssituation. Studien är nu klar och presenteras i rapporten "Sakta i backarna– vad ekonomer anser om digitalisering i kommuner och regioner".

Sedan sent 1990-tal har KEF och KEFU tillsammans, och var för sig, i olika projekt intresserat sig för ekonomkårens utveckling i Sveriges kommuner och regioner. I studien har ekonomerna ombetts att besvara ett antal påstående om sin egen arbetssituation men också hur de uppfattar ”digitaliseringstillståndet” i sina kommunala och regionala organisationer. Utifrån dessa svar och kompletterande intervjuer, konstateras det i rapporten att det bland annat tas påtagliga digitaliseringssteg i Sveriges kommuner och regioner, men att det går relativt sakta.

I rapporten uppmärksammas också att ekonomernas vardag i allra högsta grad är digitaliserad och att ekonomerna därigenom borde ha goda förutsättningar att själva kunna bidra till att stödja sina arbetsgivares digitaliseringsambitioner. Det förefaller dock som om ekonomkåren inte är så aktiva i den pågående digitaliseringen. För att stödja såväl ekonomkårens och dess arbetsgivares digitaliseringsambitioner avslutas rapporten med ett antal råd på vägen.

 

Läs hela rapporten här:
"Sakta i backarna– vad ekonomer anser om digitalisering i kommuner och regioner" (pdf)

 

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram