Partnernyheter

Lärande och kompetenshantering har fått sin egen marknadsanalys

25 augusti, 2022
Enligt SKR är välfärdens kompetensförsörjning en av det kommande decenniets viktigaste frågor för Sveriges kommuner och regioner. Med den nya marknadsanalysen "Learning Management Systems in Scandinavia", framtagen av det leverantörsoberoende analys och rådgivningsföretaget HerbertNathan & Co, så ges vi som läsare, för första gång, möjligheten att överblicka den skandinaviska marknaden för lärplattformar.  Rapporten innehåller tydliga […]

Kommuninvest om Riskskatten

24 augusti, 2021
Regeringen har lagt ett förslag om en ny riskskatt för banker och andra kreditinstitut. Förslaget uppdaterades 24 maj. Eftersom Kommuninvest träffas av denna skatt skulle den innebära att kommunsektorn påförs kostnader på uppåt 330 miljoner kr per år. Skatten skulle försvåra för många kommuner och regioner att låna till nödvändiga välfärdsinvesteringar. Kommuninvests hållning är tydlig: […]

Finansforum 2021 – även i år i digitalt format

2 augusti, 2021
Kommuninvests Finansforum är varje höst en återkommande höjdpunkt. Det är då som vi, med hjälp av spännande gäster, går på djupet i de mest aktuella frågorna i den kommunala ekonomin. Denna samlade analys blir i år både viktig och intressant. Även om återhämtningen är stark och kommunsektorn uppvisar goda resultat är de långsiktiga ekonomiska utmaningarna […]

Region Värmland väljer Stratsys

14 juli, 2021
Region Värmland har precis som hälften av Sveriges regioner valt att börja använda Stratsys produkt för verksamhetsplanering. Stratsys Plattform används bland annat för att underlätta den digitala styrningen. Läs mera...

Nytt affärssystem från Unit4 stöttar Motala kommun med automatisering och uppföljning

12 juli, 2021
Motala kommun kallas också Östergötlands Sjöstad och är bland annat känd för Vättern, Göta Kanal, Varamon och Vätternrundan. Genom utbyggnaden av tågtrafiken och utvecklingen av riksväg 50 har Motalas läge blivit hyperintressant och kommunen förväntas växa från dagens cirka 45 000 invånare. I kommunen finns ett ökat behov och ett krav från politiken och från […]

Internkontroll: Har du koll?

1 juli, 2021
Internkontroll handlar om att kontrollera att verksamhetens når sina mål och gör vad den ska på ett effektivt sätt, att den finansiella rapporteringen är pålitlig och att lagar och regler följs. Internkontroll är en del av verksamhetens styrning och innebär oftast riskbedömningar och att arbeta fram och följa upp arbetsrutiner. Målet är att ledningen ska […]

Första talarna klara till Kvalitetsmässan

22 juni, 2021
Nu börjar programmet fyllas på inför Kvalitetsmässan 2022! Klara talare är bland andra: företagsledaren Jan Carlzon, som nu kommer med en uppföljare till sin klassiska ledarskapsbok Riv pyramiderna!  Robin Teigland, professor inom Management of Digitalization vid Chalmers Tekniska högskola tidigare S-ledaren Mona Sahlin journalisten Elaf Ali, bokaktuell med Vem har sagt något om kärlek?, hennes […]

Serkon: Statsbidragsportalen firar tre år!

14 juni, 2021
I tre år har Statsbidragsportalen hjälpt kommuner att hitta extern finansiering till sina verksamheter och sparat tid genom enklare bevakning. I Statsbidragsportalen finns alla statsbidrag, EU-medel, fonder och stiftelser på ett och samma ställe. Nu blir portalen ännu bättre. Läs mera...

Fem kommuner nominerade till Sveriges KvalitetsKommun 2021

9 juni, 2021
De utvalda kommunerna är: Burlövs kommun Höganäs kommun Nacka kommun Stockholms stad Vallentuna kommun Dessa fem kommuner går nu vidare till nästa omgång, där de kommer att utvärderas med avseende på ekonomi, verksamhetsresultat och arbetsgivarroll. Alla nominerade kommuner kommer också att medverka i Kvalitetsmässans konferensprogram. Läs mera...

Sex kommuner nominerade till Sveriges DigitaliseringsKommun

9 juni, 2021
De nominerade kommunerna är: Landskrona stad Malmö stad Sundsvalls kommun Södertälje kommun Upplands-Bro kommun Växjö kommun Vinnaren avslöjas under Kvalitetsmässan den 7 mars 2022. Läs mera...

7 frågor att ställa dig inför inköp av beslutsstöd

8 juni, 2021
Hypergene: Varför bör du bry dig om vilket beslutsstödsystem som köps in till kommunen du jobbar på? Det finns flera anledningar. Kanske är du chef med styrning av verksamhet som en del av dina arbetsuppgifter. Eller så är du controller, beslutsfattare eller på annat sätt involverad i hur kommunen planerar, följer upp och analyserar? Läs […]

Hypergene; "Redan från början har kommunerna varit en viktig kundgrupp”

27 maj, 2021
Hypergenes systemlösning för kommuner fokuserar på ekonomi- och verksamhetsstyrning. Inte minst inom budgetsystem som skapar nya förutsättningar för ekonomisk planering och kontroll. Att det dessutom – om man vill – går att integrera och kombinera den ekonomiska styrningen med mål- och kvalitetsstyrning och verksamhetsanalys har gjort lösningen populär. När Hypergene ska implementeras hos kunderna är […]

Strängnäs kommun väljer molnbaserad affärssystemslösning från Unit4

25 maj, 2021
Unit4 som utvecklar och säljer molnbaserade affärssystem har tecknat ett avtal med Strängnäs - en kommun strategiskt beläget i en snabbt växande region. Läs mera...

Arribatec: Viktigast vid val av nytt affärssystem

11 maj, 2021
Enligt Xledgers undersökning med fokus på ekonomistyrning och affärssystem tycker vd:ar och ekonomichefer att automatisering, säkerhet, skalbarhet, smidig integration mot andra kritiska verksamhetssystem och enkelhet vid uppgraderingar är viktiga urvalskriterier för ett nytt system. Det tycker vi också! Låt oss få dela med oss av våra erfarenheter från över 10 000 företags val och införandeprojekt.   Är du intresserad av kontakt med Arribatec för samtal om Xledger som ekonomisystem […]

Kvalitetsmässan: Holländska forskare studerar vår relation till robotar

4 maj, 2021
I framtiden kan vi förvänta oss att möta fler robotar i vår vardag, allt eftersom tekniken går framåt. Hur reagerar människor på robotar som erbjuder tjänster, och vilken effekt får det på vårt beteende? Detta är ämnet för professor Gaby Odekerken, verksam vid universitetet i Maastricht. Hon är en av de forskare och experter på […]

Public Partner: Ett år av pandemi – är det tid för att andas och lära?

3 maj, 2021
För drygt ett år sedan drabbades Sverige tillsammans med stora delar av världen av Corona-pandemin. Få av oss trodde då att den fortsatt skulle pågå under våren 2021 och minnet av pandemins initiala fas bleknar successivt. Läs mera...

Public Partner:Utan effektivisering sitter kommunerna i en rävsax

29 april, 2021
Hur kan man fördela resurserna så att de räcker både till den dagliga driften och framtidens utmaningar? ”Det är en av de stora knäckfrågorna i offentlig sektor i dag”, säger Krister Högne, vd på Public Partner. Läs mera...

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram