Partnernyheter

11 september , 2019

Dag Pettersson förstärker Arribatec. Dag kommer närmast från Visma där han arbetat med försäljning mot offentliga kunder. Dag har en mångårig erfarenhet av att arbeta med offentliga kunder i olika roller och med olika lösningar . På Arribatec kommer Dag att arbeta som engagement manager. Som engagement manager kommer Dag att arbeta med både befintliga

Läs mer...
4 september , 2019

“Det är mötet med människorna som gör arbetet så roligt och varierat”, berättar ekonomikonsult Mikael Nordström, som dagligen arbetar med budget och uppföljning tillsammans med enhetscheferna ute i de olika verksamheterna. Han har idag uppdrag hos tekniska förvaltningen i Markaryds kommun och ska snart påbörja ett för socialförvaltningen i Klippans kommun. Mikael är civilekonom i

Läs mer...
15 augusti , 2019

Nu är hela Kvalitetsmässans konferensprogram presenterat – 168 seminarier som hjälper dig att utveckla och förbättra din verksamhet. Programmet är som vanligt fyllt av intressanta talare; toppolitiker och chefer möter forskare och innovativa nytänkare. Kvalitetsmässan, som i år firar 30-årsjubileum, har utvecklats till den självklara mötesplatsen för alla som leder och utvecklar offentliga verksamheter. Här

Läs mer...
17 juli , 2019

Sedan i januari har alla grund- och grundsärskolor i Göteborg tillgång till Stratsys Resursplanering, ett effektivare sätt att planera skolans resurser. Under implementeringsfasen har alla skolor planerat kommande läsår i verktyget, vilket innebär att alla har övergått från att arbeta i egenproducerade excelark till ett gemensamt arbetssätt för organisationsplanering. ”Resursplaneringsverktyget i Stratsys är det som

Läs mer...
15 juli , 2019

I  höst lanserar Serkon sitt Traineeprogram.   Först ut är William Brunius som tog kandidatexamen från Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet i våras. William kommer under programmet fördjupa sig i Serkons olika verksamheter och arbeta tillsammans med ekonomer, ekonomiassistenter, löneassistenter, utredare och verksamhetsutvecklare. Utöver en grundlig introduktion till bolaget ger Serkons Traineeprogram en fantastisk möjlighet att

Läs mer...
17 juni , 2019

Hässleholm, Osby och Östra Göinge har valt att effektivisera sin administration och vid upphandlingen av ett nytt ekonomisystem har de gått ihop över kommungränserna. Efter en utvärdering av de stora systemleverantörerna föll valet på Unit4. Implementeringen ska pågå under året och systemet förväntas vara klart för driftstart i januari 2020.

Läs mer...
17 juni , 2019

Ekonomikonsulterna Minna Jebril och Emelie Jörlöv är Serkons två senaste talanger och förstärker kontoren i Helsingborg respektive Vellinge sedan drygt en månad tillbaka.   Minna Jebril (till vänster) kommer senast från Länsstyrelsen Skåne. Hon har en gedigen erfarenhet som bland annat ekonom, revisor och controller inom kommun och statlig verksamhet och är utbildad controller inom

Läs mer...
28 maj , 2019

KPA Pensions traditionella försäkring var billigast i Dagens Industris genomgång av bankerna och pensionsbolagens avgifter. Genomgången visade också att det är stora skillnader i avgifterna på olika sparlösningar. Den som sparar långsiktigt får se upp med avgifterna. Uppemot 15 procent av sparkapitalet kan gå till avgifter visar den undersökning som Dagens Industri gjort tillsammans med

Läs mer...
28 maj , 2019

KPMG bjuder in till lunchseminarium angående eventuell momsplikt inom vården från och med 1 juli 2019. Varmt välkommen till ett lunchseminarium där vi kommer att diskutera den så kallade ”vårdmomsen” och hur de som nyttjar andra bolags medicinska kompetens kan agera framåt. Den 1 juli 2019 kommer Skatteverkets att börja tillämpa sitt ställningstagande rörande uthyrning

Läs mer...
16 april , 2019

Offentlig sektor behöver få ut största möjliga nytta av it-investeringar för att skattepengarna ska användas på ett effektivt sätt. Det är också nödvändigt om Sverige ska nå målet att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Idag premieras tyvärr ofta fel saker i upphandlingar och i många fall beror det på organisationens oro inför förändring.

Läs mer...
25 mars , 2019

Henrik Boström, ny på PwC sedan årskiftet, arbetar för tillfället intensivt  med resursfördelningsfrågor inom barn- och utbildningsförvaltningar. Tillsammans med kommuner runt om i Sverige fokuserar han och teamet på att hitta den modell som passar bäst för den enskilda kommunen och att resurserna fördelas utifrån behoven och på lika villkor. I PwCs uppdrag att bidra

Läs mer...
20 mars , 2019

Nedanstående är hämtat ur en artikel skriven av JM Högberg i Svensk Byggtidning 4:e mars 2019 (länk) Enligt Energimyndigheten står byggnader för över 50 procent av Sveriges totala energianvändning. 2018 var den totala användningen av el i Sverige 141 TWh, varav sektorn bostäder och service använde 73 TWh el. Skolor utgör 21 procent av landets totala byggnadsarea

Läs mer...

Nyhetskategorier

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png