Partnernyheter

26 maj , 2020

Efter förra årets utnämning av Mike Ettling till CEO har Unit4 genomgått en betydande resa. Nu rapporterar man starka finansiella resultat för det första kvartalet. Unit4 säkrade flera viktiga kontrakt i Norden, bland annat med FMV-Försvarets Materielverk, Posten Norge, Alvesta kommun samt fastighetsutvecklaren Titania för att nämna några. Sammanlagt över hela världen började över 100

Läs mer...
26 maj , 2020

Trots ett sofistikerat utjämningssystem varierar skattesatserna stort mellan landets kommuner. Skillnaden i skattesats är idag 5.97 kr. För 10 år sedan var denna skillnad 5.28 kr. Även om gapet inte ökat så markant så kan den stora skillnaden varken förklaras eller motiveras av variationer i sådant som lokala prioriteringar eller effektivitet i den kommunala verksamheten.

Läs mer...
15 maj , 2020

Som många av er säkert redan noterat så är vi, KomRedo, ny KEF-partner fr o m i år. Det är med glädje vi kan informera om  detta. Vårt samarbete har redan resulterat i ett flertal uppdrag/samarbeten inom redovisning, budget och verksamhetsutveckling i ett par kommuner. Du kan läsa mera om KomRedo här på KEF:s hemsida.

Läs mer...
8 maj , 2020

I ett läge där smittspridningen börjar nå sin kulmen, men där mycket alltjämt är osäkert, behöver kommuner och regioner hitta en långsiktigt hållbar linje i sitt ekonomiarbete. Hösten blir en utmaning. Med tuffa ekonomiska förutsättningar ska man, till att börja med, klara hem resultat för 2020, budgetar för 2021 och fungerande investeringsplaner. Hur ska kommuner

Läs mer...
7 maj , 2020

Josefine är ny Verksamhetskonsult på Serkon och kommer senast från Växjö kommun där hon arbetat som projektledare för kommunens hållbarhetsprogram. Hon är sociolog i botten och har bred erfarenhet av Agenda 2030, kommunövergripande satsningar och analys från den kommunala sektorn. Josefine lockas av den kommunala sektorn eftersom hon tycker om komplexiteten, både i organisationerna men

Läs mer...
17 april , 2020

Kommuner, regioner och statlig verksamhet är liksom alla delar av samhället under ett stort förändringstryck. Trenden går mot att färre ska försörja fler, vilket innebär lägre budget och ökad arbetsbelastning för medarbetarna. Samtidigt ser vi en ökad urbanisering och ökande förväntningar från medborgarna.   Tillsammans ställer detta stora krav på den offentliga sektorn att framtidssäkra

Läs mer...
17 april , 2020

Enligt den färska rapporten ”Perceptions of Consulting in the Nordics in 2020” från Source Global Research är KPMG det konsultföretag i Norden som rankas högst för det övergripande värdet i rådgivningen. Studien baseras på svar från 819 seniora chefer i Norden – dessa representerar olika roller och branscher med den gemensamma nämnaren att samtliga ansvarat

Läs mer...
15 april , 2020

Nedanstående berättelser är axplock från samarbeten vi har med några kommuner.Vi har även tillsammans med KEF en kurs som du kan anmäla dig till och då kunna ta del av ytterligare information. Kursen hittar du genom att klicka här.          Välkommen att kontakta oss om du vill ha ytterligare information.

Läs mer...
2 april , 2020

Resursbrist, ökade krav från medborgare och kompetensförsörjningsproblem. Sveriges kommuner står inför stora välfärdsutmaningar de kommande åren. För flertalet blir ny teknik, robotar och automatisering lösningen. Vi har bett Sveriges kommuner, regioner och landsting svara på frågan hur de skulle bedöma sin kommuns digitaliseringsmognad. Vilka framgångsfaktorer har de sett och vilka utmaningar står de inför? Vad

Läs mer...
1 april , 2020

Rikard Olsson – Ekan och Beyond Budgeting Institute – “Budgetlös styrning när det svänger snabbt” Nu finns ett extraavsnitt av Konkurrenskraft att lyssna på – den här gången om budgetlös styrning när det svänger snabbt. Det här lite mer nischade avsnittet landar mitt i en tid där förutsättningarna för den finansiella planeringen ändras ofta. Därför tittar vi

Läs mer...
24 mars , 2020

Välkommen till webbinaret Ta kontroll över de ekonomiska flödena i era stora projekt Upplever du att ni saknar en total bild över de stora projektens ekonomiska flöden och att processen kring projekten är ineffektiv och svårarbetad? Då är vår nya projektapplikation det du behöver för att förenkla, effektivisera och kvalitetssäkra arbetet Det kan handla om

Läs mer...
11 mars , 2020

När du ringer 040-6851300 eller mejlar info@serkon.se nästa gång är chansen stor att det är Jeanette som svarar. Jeanette är det senaste stjärnskottet på Serkon och hon kommer att fortsätta utveckla Serkons receptionstjänst. Hon är en riktig problemlösare med bakgrund som koordinator. Vi är glada över att ha Jeanette i receptionen. Välkommen till Serkon Jeanette!

Läs mer...

Nyhetskategorier

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Vårens kurser hos oss på KEF kommer att genomföras som distansutbildningar.

Deltagare som är anmälda till någon av vårens kurser bli kontaktade av oss med information om hur man deltar i utbildningen på distans. Du som redan är anmäld till en kurs i vår behöver därför inte boka om dig för att delta i våra distanskurser, alla kursbokningar till och med juni 2020 flyttas automatiskt över till distansutbildningarna.

Läs mer