Partnernyheter

27 juli , 2020

Läs mera om vad vår KEF-partner Stratsys arbetar med och erbjuder i nedanstående filmer. Klicka på respektive bild för att få mera information.      

Läs mer...
3 juli , 2020

Nyligen släppte Statskontorets sin slutrapport Agenda 2030 i myndigheter, kommuner och regioner. Statskontoret, myndigheten för en effektiv statsförvaltningen, analyserar och följer upp hur Agenda 2030 påverkar myndigheters, kommuners och landstings hållbarhetsarbete på uppdrag av regeringen. Vad kan Sveriges kommuner lära av rapporten? Läs vår sammanfattning här.

Läs mer...
30 juni , 2020

Det är nu fem år sedan Agenda 2030 antogs av FN. Flera kommuner har påbörjat integrera agendan i sin verksamhet samtidigt som Statskontoret visar att få konkreta förändringar har genomförts i en rapport från 2019. Kommuner efterfrågar stöd att omsätta agendan till praktik. Vår verksamhetskonsult och expert på Agenda 2030, Josefine Eriksson, har tidigare arbetat

Läs mer...
29 juni , 2020

  I det här kundcaset berättar Anette Persson, controller, och Björn Österby, utvecklingsstrateg, i Lindesberg hur Stratsys verktyg hjälpte dem att digitalisera sin styrmodell och övergå till en mer tillitsbaserad styrning. Bakgrund Lindesberg är en kommun med 23 600 invånare och 1800 medarbetare. Idag använder de Stratsys för att jobba med utveckling, planering och uppföljning av

Läs mer...
16 juni , 2020

Kommunalförbundet Göliska IT har handlat upp ekonomisystem till en gruppering av sex kommuner i Västra Götaland. Valet i upphandlingen föll på CGIs system Raindance som blir kommunernas nya inköps- och ekonomisystem. Det är kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara, samt fyra helägda kommunala bolag, som nu kommer att gå över till Raindance. Göliska

Läs mer...
15 juni , 2020

Coronakrisen ändrar förutsättningarna för de fortsatta investeringarna inom kommunsektorn. Kommuner och regioner, inklusive deras bolag, kommer att under de närmaste månaderna behöva omvärdera och eventuellt justera sina planer för investeringar, lån och skuldsättning. Under de senaste åren har investeringsnivåerna stigit snabbt. Faktorer som underhållsskuld, ändrad demografisk struktur, befolkningstillväxt och skärpta hållbarhetskrav har drivit upp investeringsbehoven.

Läs mer...
26 maj , 2020

Efter förra årets utnämning av Mike Ettling till CEO har Unit4 genomgått en betydande resa. Nu rapporterar man starka finansiella resultat för det första kvartalet. Unit4 säkrade flera viktiga kontrakt i Norden, bland annat med FMV-Försvarets Materielverk, Posten Norge, Alvesta kommun samt fastighetsutvecklaren Titania för att nämna några. Sammanlagt över hela världen började över 100

Läs mer...
26 maj , 2020

Trots ett sofistikerat utjämningssystem varierar skattesatserna stort mellan landets kommuner. Skillnaden i skattesats är idag 5.97 kr. För 10 år sedan var denna skillnad 5.28 kr. Även om gapet inte ökat så markant så kan den stora skillnaden varken förklaras eller motiveras av variationer i sådant som lokala prioriteringar eller effektivitet i den kommunala verksamheten.

Läs mer...
15 maj , 2020

Som många av er säkert redan noterat så är vi, KomRedo, ny KEF-partner fr o m i år. Det är med glädje vi kan informera om  detta. Vårt samarbete har redan resulterat i ett flertal uppdrag/samarbeten inom redovisning, budget och verksamhetsutveckling i ett par kommuner. Du kan läsa mera om KomRedo här på KEF:s hemsida.

Läs mer...
8 maj , 2020

I ett läge där smittspridningen börjar nå sin kulmen, men där mycket alltjämt är osäkert, behöver kommuner och regioner hitta en långsiktigt hållbar linje i sitt ekonomiarbete. Hösten blir en utmaning. Med tuffa ekonomiska förutsättningar ska man, till att börja med, klara hem resultat för 2020, budgetar för 2021 och fungerande investeringsplaner. Hur ska kommuner

Läs mer...
7 maj , 2020

Josefine är ny Verksamhetskonsult på Serkon och kommer senast från Växjö kommun där hon arbetat som projektledare för kommunens hållbarhetsprogram. Hon är sociolog i botten och har bred erfarenhet av Agenda 2030, kommunövergripande satsningar och analys från den kommunala sektorn. Josefine lockas av den kommunala sektorn eftersom hon tycker om komplexiteten, både i organisationerna men

Läs mer...
17 april , 2020

Kommuner, regioner och statlig verksamhet är liksom alla delar av samhället under ett stort förändringstryck. Trenden går mot att färre ska försörja fler, vilket innebär lägre budget och ökad arbetsbelastning för medarbetarna. Samtidigt ser vi en ökad urbanisering och ökande förväntningar från medborgarna.   Tillsammans ställer detta stora krav på den offentliga sektorn att framtidssäkra

Läs mer...
17 april , 2020

Enligt den färska rapporten ”Perceptions of Consulting in the Nordics in 2020” från Source Global Research är KPMG det konsultföretag i Norden som rankas högst för det övergripande värdet i rådgivningen. Studien baseras på svar från 819 seniora chefer i Norden – dessa representerar olika roller och branscher med den gemensamma nämnaren att samtliga ansvarat

Läs mer...

Nyhetskategorier

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning. Läs gärna mer om hur våra distansutbildningar funkar:

Läs mer