Partnernyheter

Att införa ett beslutsstöd – Sandvikens kommun berättar om sina erfarenheter

21 jan, 2021
Hypergenes webbinarium 3 februari kl 08.30-09.15 Att införa ett beslutsstöd är att påbörja en förändringsresa. Sandvikens kommun bestämde sig för just detta, med målet att digitalisera många viktiga styrprocesser längs vägen. Valet föll på Hypergene och införandeprojektet omfattade åtta nämnder och sju förvaltningar. Många lärdomar har dragits längs vägen och i det här webinaret får […]

Välfärdsekonomerna: Vad behöver göras åt välfärdens ekonomi?

21 jan, 2021
Den 5:e februari kan du delta i ett webbinarium som arrangeras av Välfärdsekonomerna. Läs mera...

HerbertNathan & Co: AI och Ekonomichefen – går dom bra ihop?

18 jan, 2021
Vi har i tidigare bloggar tagit upp AI och hur olika tillämpningar inom AI nu integreras i Affärssystemen mer och mer. Artificiell Intelligens – AI – som begrepp är inte nytt. AI har funnits inom forskningsvärlden så långt tillbaka som på 1950-talet. Den kraftiga tillväxt av tillämpningar och företag som arbetar med AI de senaste […]

CGI: Bättre datadelning behövs för att öka vårdkvaliteten

10 jan, 2021
SKR:s avsiktsförklaring att rusta upp välfärdens digitala infrastruktur är efterlängtad. Nu finns äntligen möjlighet att modernisera regelverk och standarder för datadelning och informationsöverföring – något som vården är i stort behov av för att kunna ge individanpassad vård av hög kvalitet och samtidigt klara att kapa vårdköer. Men arbetet blir inte enkelt. Här kommer ett […]

Vi sänkte kostnaderna rejält när vi tog in Serkon

10 jan, 2021
När Stefan Christensson, kommunchef och ekonomichef, började i Örkelljunga kommun 2013 märkte han att det var svårt för kommunen att locka bland annat controllers till kommunen och att få dem att stanna. Med bara ett par mil till flera När Stefan Christensson, kommunchef och ekonomichef, började i Örkelljunga kommun 2013 märkte han att det var svårt för kommunen att locka bland annat controllers till kommunen och att få dem att stanna. Med bara […]

Anta ett forskningsuppdrag

10 jan, 2021
Vi söker dig som vill anta ett forskningsuppdrag. Vad skulle du kunna bidra med för att hjälpa välfärden bli långsiktigt hållbar? Vilka åtgärder bidrar till förutsättningar för en kommunal ekonomi som är bärkraftig på lång sikt? God kunskap om långsiktig ekonomisk bärkraft tryggar Sveriges välfärd. Din forskning kommer att göra skillnad. Beskriv kortfattat dina intresseområden […]

Unit4: Vårt affärssystem kan bli motorn i kommunens digitaliseringsresa

30 dec, 2020
På KEF:s Ekonomichefsdagar får ni ta del av Höganäs tillämpning av "Swish-Robban" i en föreläsning av Sandra Flodmark, Höganäs kommun. Sandra Flodmark är redovisningsansvarig i Höganäs kommun. I den rollen har Sandra arbetat med att digitalisera de administrativa processerna. Sandra kommer bland annat berätta om avdelningens nya arbetskamrat”Swish-Robban”. Läs mera om Ekonomichefsdagarna. Läs mera...

Kommuninvest:Skarp kritik mot taxonomi-förslag

21 dec, 2020
Idag var det sista dagen för inspel till EU-kommissionens utkast till delegerade akter om den s k ”taxonomin”, EU:s klassificeringssystem för hållbara verksamheter. Genom systemet skapas ett gemensamt språk för hur olika typer av investeringar ska bedömas i ett klimat- och miljöperspektiv. Läs mera...

Ekonomi- Löne- och HR-system för Sveriges kommuner och regioner

15 dec, 2020
Ekonomi-, Löne- och HR-system för Sveriges kommuner och regioner ”Den offentliga sektorn i digital omvandling” Om du som beställer rapporten är KEF-medlem så erhåller du 30% rabatt på det pris som anges på HerberthNathans hemsida. Rapporten Ekonomi-, Löne- och HR-system för Sveriges kommuner och regioner – är oberoende analys av de ledande leverantörerna till den […]

Hypergene-Podd: Sverige genom krisen

15 dec, 2020
Martin Carlsson-Wall - Associate Professor på Handelshögskolan i Stockholm AVSNITT 17: I det här specialavsnittet träffar vi Martin Carlsson-Wall, Associate Professor på Handelshögskolan i Stockholm, som projektlett den omfattande rapporten "Sweden through the crises" med över 40 forskningsartiklar om konsekvenserna av coronakrisen. Rapporten spänner över ekonomi, näringsliv och politik med syftet att hjälpa beslutsfattare att […]

KPA Pension: Administrativt stöd för dig som arbetsgivare

10 dec, 2020
Pensioner är ett av många viktiga arbetsområden för er som arbetsgivare. Samtidigt är det ett komplext område där det ibland kan vara svårt att rekrytera nytt. Där hjälper vi gärna till. Våra pensionshandläggare och seniorkonsulter har mångårig erfarenhet av pensioner för kommuner och regioner. Vi kan ta över ert arbete helt eller delvis och både […]

Unit4: Kommuner och regioner måste bli mer digitala för att klara framtida utmaningar, ladda ner rapport

3 dec, 2020
Övriga samhället implementerar kontinuerligt ny teknik i en takt som ökar kontrasterna mot offentlig sektor. För att kommuner, stat och regioner ska klara av att möta framtida demografiska utmaningar, en avbefolkad glesbygd och samhällets krav behöver resurser förbrukas mer effektivt. Hoppet står till digitalisering Det finns stora utmaningar för offentlig sektor idag. Behoven inom vård, […]

CGI i topp 30 när medarbetarna röstar fram Sveriges bästa arbetsgivare

1 dec, 2020
Varje år genomför Universum undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare som låter företags egna medarbetare bedöma sin arbetsgivare. Vi är stolta över att CGI hamnar på en hedrande 29-plats bland Sveriges bästa arbetsgivare.

Ale kommun visar exempel på helhetslösning för verksamhetsstyrning

1 dec, 2020
Vill du veta mera om hur man kan få till en helhetslösning för verksamhetsstyrning, Budget och prognos i Stratsys och Trimma/insikt? I denna video får du ta del av hur Stratsys system kan kombineras med Trimma för att uppnå en funktionalitet som stöttar helheten. Videon är ett inspelat webinar där Ken Gunnesson och Sofie Tauson […]

PwC: Årets enkätundersökning kring kommunernas framtidsplanering är här!

27 nov, 2020
PwC har under de senaste åren arbetat för att öka förståelsen för och vikten av en långsiktig planering och analys av kommunernas ekonomi såväl som personal- och kompetensförsörjningsbehov. Resultaten av den senaste undersökningen är iögonfallande och pekar på många förbättringsåtgärder. Hälften av Sveriges kommuner saknar långsiktig strategisk planering PwC skickade ut en enkät till Sveriges […]

PwC: Digital mognad i kommuner och regioner

27 nov, 2020
Vi är alla överens om att den svenska välfärden står inför en enorm utmaning de kommande åren. De senaste åren har den prövats hårt, allt från flyktingströmmen 2015 till covid-19 under 2020. Dock har medborgarna ett stort behov av att välfärden fungerar oavsett kriser eller inte.   De senaste åren har kommuner och regioner sett digitaliseringen som ett […]

PwC: Kommunens långsiktiga planering

27 nov, 2020
PwC arbetar för att öka förståelsen av en långsiktig planering och analys av kommunernas ekonomi såväl som personal- och kompetensförsörjningsbehov. Resultaten av den senaste undersökningen är iögonfallande och pekar på många förbättringsåtgärder. Men hur ska man agera? Ta del av vårt seminarium på årets digitala Kommek, klicka på nedanstående bild.

Våga söka EU-finansiering....

24 nov, 2020
Våga söka EU-finansiering Att söka EU-finansiering eller EU-bidrag till kommunala projekt kan upplevas som en väg kantad av hinder. Utlysningsinfon är på byråkratisk engelska och många projekt kräver att man har partnerskap med organisationer i andra medlemsländer. Man kan också känna osäkerhet kring de juridiska ramverken som gäller för projektet ifråga. I detta blogginlägg ger […]

Hur utvärderar man ”smarta” Affärssystem?

24 nov, 2020
Marknaden översvämmas idag av budskap som inkluderar begreppen Machine Learning, AI, Robotics, digitala assistenter och mycket annat som ingår i samlingsbegreppet ”Emerging Technologies”. Och inte minst leverantörerna av Affärssystem slår på trumman för att deras system nu börjar bli självlärande och kan paketeras med en mångfald av smarta tjänster. Och vi kan konstatera att flertalet […]

Välkommen till PwC:s digital kunskapsdag 24 november

18 nov, 2020
Ny kunskap och spännande insikter i höstmörkret     PwC:s Digitala Kunskapsdag den 24 november Varmt välkommen till PwC:s Digitala Kunskapsdag den 24 november. Som vår gäst får du ta del av spännande digitala seminariepass inom ämnen som cybersäkerhet, utmaningar inom den offentliga sektorn och näringslivet i pandemins kölvatten. PwC:s Digitala kunskapsdag riktar sig till […]
1 2 3 7

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram