Partnernyheter

20 mars , 2019

Nedanstående är hämtat ur en artikel skriven av JM Högberg i Svensk Byggtidning 4:e mars 2019 (länk) Enligt Energimyndigheten står byggnader för över 50 procent av Sveriges totala energianvändning. 2018 var den totala användningen av el i Sverige 141 TWh, varav sektorn bostäder och service använde 73 TWh el. Skolor utgör 21 procent av landets totala byggnadsarea

Läs mer...
18 mars , 2019

Kristian Damlin Kristian Damlin började 1 mars som konsult inom PwC offentlig sektor. Han kommer närmast från KPMG och har innan det arbetat i olika chefsuppdrag (ekonomi- och planeringschef, beställarchef ) inom kommun och landsting. Kristian är specialist inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Han har gedigen erfarenhet från äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri samt hälso- och sjukvård (akutsjukvård,

Läs mer...
13 mars , 2019

Kommunsektorn står inför stora investeringar de närmaste åren. Lokaler och anläggningar som byggdes på 70- och 80-talet måste renoveras, samtidigt som man behöver bygga ut skola och äldreomsorg. Men hur ska dessa investeringar finansieras? PwC har på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) analyserat olika finansieringsformer för hjälpa kommuner som står inför stora investeringar. Nu

Läs mer...
8 mars , 2019

Anders Neuman PwC fortsätter sin satsning för att vara landets ledande analytiker och rådgivare när det gäller analyser och utredningar inom offentlig ekonomi. Flera nyanställningar har genomförts och fler är på väg. Bland annat anställdes i slutet av januari Anders Neuman som konsult inom PwC offentlig sektor. Han har nästan 30 års erfarenhet av kommunal

Läs mer...
8 mars , 2019

I år lyfter vi Ekonomidagarna till Community Live, vårt inarbetade koncept för inspirerande kunddagar. Där lyfter vi blicken mot framtiden, ger dig inspiration att utveckla verksamheten med Affärslösningar och stärker dig i din yrkesroll. Stockholm, 22-23 maj Läs mer här  

Läs mer...
6 mars , 2019

  Parmaco hyr ut en riktig förskola eller skola, ett vårdhem eller kontor som anpassas efter dina behov. Invånarantal och invånarstruktur i en kommun eller stadsdel kan förändras snabbt och behoven av lokaler växlar därefter. Det kan vara svårt att förutse utvecklingen fem eller tio år framöver, för att inte tala om en byggnads hela

Läs mer...
4 mars , 2019

Benify finns på plats både som utställare och talare på årets upplaga av konferensen Offentlig Chef, som går av stapeln den 13 – 14 mars på Quality Hotel Globe i Stockholm. I Benifys monter kan besökarna – förutom att prata om förmåner och medarbetarengagemang – bland annat prova på “nattduellen”. Seminariet som Benifys expert Sarah Cain är

Läs mer...
1 februari , 2019

Kommuninvest fortsätter att förenkla låneprocessen genom en vidareutveckling av KI Offert, offertmodulen i KI Finans. Numera när en offertförfrågan kommer in till Kommuninvest genereras en offert som publiceras i KI Offert. När offerten har publicerats får kunden ett mail. Detta innebär en ändring från tidigare då offerten mailades ut till kunden och publicerades i dokumentmodulen

Läs mer...
29 januari , 2019

Visma Consulting har tecknat ett ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, som innebär att 952 kommuner, regioner och kommunala bolag kan avropa produkter och tjänster för e-arkiv. Ramavtalets årsvolym uppskattas av SKI till 20 miljoner kronor. – E-arkiv är ett steg i digitaliseringen. Både medborgare och medarbetare i en offentlig organisation, eller alla behöriga i ett

Läs mer...
25 januari , 2019

Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. Sedan 1989 äger den rum vartannat år på Svenska Mässan i Göteborg. I 30 års tid har Kvalitetsmässan presenterat de bästa förnyelseprojekten och bidragit till diskussionerna om hur de offentliga verksamheterna och det svenska samhället kan bli bättre och effektivare. Kvalitetsmässan är årets viktigaste

Läs mer...
24 januari , 2019

Med förmåner som ett strategiskt verktyg vill Sollentuna kommun bli bättre på att locka till sig och behålla nödvändig kompetens, men också profilera sig ytterligare som en hållbar arbetsgivare. Därför väljer kommunen nu att investera i en förmånsportal från Benify. Sollentuna kommun har idag cirka 2 700 medarbetare, inklusive förtroendevalda, som alla ska få tillgång till

Läs mer...

Nyhetskategorier

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png