Partnernyheter

28 oktober , 2020

Efter en upphandling och i samarbete med Arribatec Norge AS har techbolaget Hypergene ingått avtal med Arkitektur- och designhögskolan i Oslo. Det nya avtalet innebär att högskolan i ett första steg får funktionalitet för nyckeltalsanalys och ekonomiuppföljning. I nästa steg finns möjligheten att addera funktioner för målstyrning, projektuppföljning och riskhantering. “Med Hypergene är målet att

Läs mer...
26 oktober , 2020

Att söka EU-finansiering eller EU-bidrag till kommunala projekt kan upplevas som en väg kantad av hinder. Utlysningsinfon är på byråkratisk engelska och många projekt kräver att man har partnerskap med organisationer i andra medlemsländer. Man kan också känna osäkerhet kring de juridiska ramverken som gäller för projektet ifråga. I vårt senaste blogginlägg ger vi våra

Läs mer...
13 oktober , 2020

Nyhetssajten Breakit har i en rapport presenterat de 50 största SaaS-bolagen i Sverige. Vi är superglada och stolta över att stå som företag nummer 12 på listan bredvid stark konkurrens! Bra produkter och nöjda kunder gör oss till en kraft att räkna med! I Breakits rapport har de kartlagt och analyserat de 50 största SaaS-bolagen i Sverige.

Läs mer...
28 september , 2020

På Socialförvaltningen i Lund jobbar runt 600 medarbetare varje dag med att på olika sätt ge stöd till de som behöver det allra mest. ”Vi finns till för de individer, där andra skyddsnät och strukturer inte längre fungerar”, berättar Filippa Mellbourn, ekonomichef på Socialförvaltningen Lunds kommun. Filippa har tagit hjälp av Serkon vid två tillfällen

Läs mer...
25 september , 2020

Anmäld dig kostnadsfritt till Unit4s digitala event Experience4U 14-15 oktober. Under två dagar erbjuder vi  över 50 olika programpunkter beroende på vad du själv är intresserad av. Dag 1 fokuserar vi mer på de produkter vi har medan dag 2 är inom de olika sektorer vi jobbar med. Så den 15 oktober blir ett helt

Läs mer...
16 september , 2020

Enligt CGI:s digitala mognadsstudie har 50 procent av de tillfrågade organisationerna inom den offentliga sektorn inte anpassat sitt strategiarbete till snabbrörligheten på marknaden. I en tid där förändringstakten aldrig varit lika hög som idag är de flesta organisationer, både inom den offentliga och privata sektorn, överens om att de behöver kunna anpassa sig till nya situationer och

Läs mer...
16 september , 2020

På vårt seminarium på KOMMEK, diskuterade vi hur man bäst använder digitaliseringens möjligheter, vilka processer som påverkas liksom de framgångsfaktorer som krävs för att lyckas med sin utveckling. Med oss på scen och över webben var Sandra Flodmark, redovisningsansvarig från Höganäs kommun och Anna-Maria Röstlund, biträdande enhetschef – Digitaliseringsenheten på Nacka kommun. Allt under ledning

Läs mer...
8 september , 2020

KEF:s utmärkelse “Årets insats” tilldelas i år Emma Lindquist. Emma har haft en betydande nyckelroll som projektledare för implementeringen av det molnbaserade ekonomisystemet Xledger från Arribatec  för fyra Dalslandskommuner: Melleruds kommun, Bengtsfors kommun, Färgelanda kommun samt Dals Eds kommun. Dessutom har även ett flertal bolag och kommunalförbund varit med i implementeringen. Utan årets pristagare Emma

Läs mer...
1 september , 2020

Onsdagen den 23 september kl 15.00-15.45 bjuder Unit4 in till ett interaktivt webinar där vi pratar om arbetskraftsutmaningen nu och i framtiden. Anna Bellman, leder samtalet i studion tillsammans med Roland Svensson, utbildningsansvarig på KEF och Alexander Drevstad från Unit4, ansvarig för offentlig sektor i Norden. Och ni som lyssnar är med via ett verktyg

Läs mer...
1 september , 2020

”Är du med på tåget mot det digitala samhället?” var rubriken på det seminarium Unit4 höll under KOMMEK. Unit4s kunder Sandra Flodmark, redovisningsansvarig i Höganäs kommun, samt Anna-Maria Röstlund, biträdande chef på digitaliseringsenheten i Nacka, var med och båda gav ett verksamhetsnära perspektiv på digitalisering inom offentlig sektor. Seminariet tog upp hur man bäst kan

Läs mer...
28 augusti , 2020

Den digitala plattformen Statsbidragsportalen har uppdaterats för att öka användarvänligheten under sommaren. Utvecklingsarbetet fortsätter i höst och växlas nu upp med Ahmad Ghaemi. Ahmad har en examen i praktisk filosofi, politik och ekonomi från Lunds Universitet med huvudområdet nationalekonomi. Han är ny som verksamhetskonsult på Serkon och kommer under hösten att fokusera på att stärka

Läs mer...
24 augusti , 2020

AVSNITT 13: I säsongspremiären av Konkurrenskraft träffar vi Ola Ahlvarsson, en av pionjärerna inom internetbaserade affärsmodeller, serieentreprenör och flitigt anlitad rådgivare inom innovation och tillväxt. Han har dragit igång ett stort antal bolag, men framförallt bidragit till att ännu fler kunnat växa och utvecklas internationellt. Dessutom har han av bara farten lyckats bli världsmästare i

Läs mer...
24 augusti , 2020

För kommuner finns i dag mer än 700 olika bidrag i form av statsbidrag, EU-medel och bidrag från stiftelser på Statsbidragsportalen. Varje unikt bidrag har olika förutsättningar, krav och deadlines som kommunen behöver förhålla sig till. Det ställs stora krav på kommunerna att både fånga upp att dessa bidrag finns och pröva om bidragen ska

Läs mer...
19 augusti , 2020

Säg den styrelse eller ledningsgrupp som inte diskuterat digitaliseringens påverkan: på verksamheten och erbjudandet, likaväl som hur vi planerar och följer upp det vi gör. Lika säkert som att många yrkesroller ännu inte är uppfunna, lika säkert kommer många i och med digitaliseringen att få utvecklas i sina arbetssätt.   En av dem som intresserat

Läs mer...
17 augusti , 2020

Kommuninvests finansseminarier är varje höst en återkommande höjdpunkt. Inriktningen är att, med hjälp av intressanta gäster, gå på djupet i de mest aktuella frågorna i den kommunala ekonomin. Denna samlade analys blir nu extra viktig. I kölvattnet av coronapandemin står kommuner och regioner inför tuffare tider. Utmaningarna i ekonomiarbetet kan bli större och svårare än

Läs mer...

Nyhetskategorier

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png