Serkon: Har vi råd med hållbar utveckling?

Nyligen släppte Statskontorets sin slutrapport Agenda 2030 i myndigheter, kommuner och regioner.

Statskontoret, myndigheten för en effektiv statsförvaltningen, analyserar och följer upp hur Agenda 2030 påverkar myndigheters, kommuners och landstings hållbarhetsarbete på uppdrag av regeringen.

Vad kan Sveriges kommuner lära av rapporten? Läs vår sammanfattning här.