Hur kan kommunerna arbeta med långsiktig ekonomisk planering? Träffa PwC:s specialister under våren 2019!

Kommunsektorn står inför stora investeringar de närmaste åren. Lokaler och anläggningar som byggdes på 70- och 80-talet måste renoveras, samtidigt som man behöver bygga ut skola och äldreomsorg. Men hur ska dessa investeringar finansieras?

PwC har på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) analyserat olika finansieringsformer för hjälpa kommuner som står inför stora investeringar. Nu delar PwC:s Henrik Berggren och Susanna Collijn med sig av dessa råd under en omfattande turné som hålls tillsammans med Dagens samhälle och Svenskt Näringsliv.

– Vi ska tala om långsiktig ekonomisk framförhållning. Vi belyser hur kommunens ambitioner och mål kan anpassas till långsiktiga utmaningar som demografi, snabb tillväxt eller utflyttning, säger Susanna Collijn.

Här kan du träffa Henrik Berggren och Susanna Collijn under vårens turné:

  • 14 mars – Falkenberg
  • 20 mars – Stockholm
  • 27 mars – Malmö
  • 2 april – Jönköping
  • 3 april – Lerum
  • 4 april – Norrköping
  • 9 april – Luleå

Intresserad? Anmäl dig här >>