Tre skånska kommuner väljer Unit4 Business World

Hässleholm, Osby och Östra Göinge har valt att effektivisera sin administration och vid upphandlingen av ett nytt ekonomisystem har de gått ihop över kommungränserna. Efter en utvärdering av de stora systemleverantörerna föll valet på Unit4. Implementeringen ska pågå under året och systemet förväntas vara klart för driftstart i januari 2020.

Läs hela nyheten på Unit4.se