Varför är Unit4 ett bra val?

Med hjälp av vår väl beprövade kommunmall kan du enkelt och snabbt implementera och komma igång med Business World snabbt och kostnadseffektivt.

Kommunmallen – vad innehåller den?

  • Det är en paketerad lösning som avser grundfunktionalitet
  • Följer RKR:s rekommendationer
  • Innehåller förkonfigurerad databas med tillhörande modeller, dokumentmallar, processer och checklistor – detta skapar struktur
  • En implementeringsguide för en effektiv implementation, vilket möjliggör en ökad förståelse för vårt gemensamma arbete i projektet.
  • Mallen uppdateras löpande utifrån lagar och förordningar samt krav från kunder om ny funktionalitet och erfarenheter från genomförda kundprojekt

Du kan läsa mera om Kommunmallen genom att ladda ner vårt faktablad om Kommunmallen. Klicka på nedanstående bild.