Nyheter Arkiv

Gratis kunskapstest för kursdeltagare!

8 apr, 2021
Du som går en kurs i KEF:s certifieringsprogram erbjuds nu att göra det tillhörande kunskapstestet helt gratis. Erbjudandet är värt upp till 2 000 kr per kurs*. KEF:s kompetensutvecklingsprogram omfattar fyra nivåer och leder till titeln certifierad kommunalekonom. Genom kunskapstestet validerar deltagaren sina kunskaper inom ett visst område. - KEF:s mål är att stötta kommunalekonomer […]

Nytt nummer av Kommunal Ekonomi

1 apr, 2021
Årets andra nummer av Kommunal Ekonomi har äldreomsorgen som tema. Offentlig sektors dåliga samvete, vars brister blev tydliga under pandemin. Dock: mycket verksamhet inom äldreomsorgen har hög kvalitet och nöjda brukare. PÅ RKA ser kanslichefen Maria Price en positiv utveckling bland kommuner och regioner, allt mer handlar om att göra nytta av jämförelsemöjligheterna. Vi tar […]

KEF:s medarbetare Göran är nu certifierad coach!

9 mar, 2021
KEF:s medarbetare Göran Andersson har nu blivit certifierad coach via International Coaching Federation, ICF. - Jag är nöjd med min insats och känner mig så klart lite stolt, säger Göran Andersson. Utbildningen har inneburit mycket positiv utveckling för mig personligen och har gett mig kunskaper som jag dagligen har nytta av i mitt jobb här […]

Hitta kommunens komparativa fördelar

12 feb, 2021
Alla vill driva effektiv verksamhet med bra kvalitet. Men för att nå de mål man satt upp krävs det att man kombinerar rätt komponenter i framgångspusslet. En effektiv och framgångsrik kommun måste analysera och lita till sina egna komparativa fördelar – och samtidigt sträva efter att lära av de bästa. Alla har inte naturliga förutsättningar […]

Ny e-kursplatform nu i drift

9 feb, 2021
Vi har nu genomfört en omfattande uppdatering av e-kursplatform. Eftersom det nya systemet fungerar lite annorlunda än det vi tidigare har haft, listar vi här några av dessa förändringarna: I den nya e-kursplatformen loggar in och genomför en kurs. Du beställer en e-kurs där du hittar och beställer våra övriga kurser här på hemsidan: kef.se/e-kurser, […]

Uppdatering av e-kursplattform

4 feb, 2021
Den 8 februari genomför vi en större uppdatering av KEF:s platform för e-kurser, som finns på adressen ekurser.kef.se. Under tiden som arbetet genomförs kommer det dessvärre inte gå att använda webbsidan. Uppdateringen kommer att medföra förbättrad funktionalitet och en större flexibilitet i genomförandet av en e-kurs. Sidan kommer även få ett nytt utseende.  Våra e-kurser […]

Nytt nummer av Kommunal Ekonomi ute!

2 feb, 2021
I årets första nummer kan du läsa om effektivitet och kvalitet i organisationer. I bästa fall följs de båda faktorerna åt, och då kan man bli bäst i klassen.  Vi bekantar oss med Håkan Sandahl, en mångsidig man som tar över SKR:s avdelning för ekonomi och styrning. Vi tar även en titt på Ekonomichefsdagarna 2021 […]

Årets kommunalekonomiska examensarbete utsedd!

14 jan, 2021
Utmärkelsen "Årets kommunalekonomiska examensarbete" har för 2020 tilldelats Andreas Nilsson och Hampus Jendle, vid  Linköpings universitet. De tilldelas utmärkelsen för uppsatsen "Chefer vid vägs ände – En fenomenologisk fallstudie om organisatoriska faktorers påverkan på vårdenhetschefers beslut att lämna sin befattning". Prisutdelningen skedde i samband med, den för året digitala upplagan, av Ekonomichefsdagarna den 14 januari. Författarna […]

Ola Eriksson slutar på KEF

12 jan, 2021
Efter 21 år i föreningen väljer Ola Eriksson att gå i pension. Olas sista arbetsdag blir den 28 februari. – När jag tittar tillbaka så har det varit en fantastiskt rolig och inspirerande tid, säger Ola. Vår verksamhet har ständigt vuxit mycket tack vare lyckade rekryteringar till kansliet. Ett kvitto på att vi har en […]

Idéskrift om noter skriven av Ola Eriksson och RKR

29 dec, 2020
KEF:s Ola Eriksson har i samarbete med expertgrupp från Rådet för kommunal redovisning (RKR), under hösten 2020 tagit fram en idéskrift om noter till de finansiella rapporterna. Skriften är ännu inte helt klar, bland annat har den ännu inte språkgranskats, siffrorna som används för att levandegöra exemplen är inte fullt ut konsistenta och layouten är […]

God jul önskar vi på KEF!

17 dec, 2020
2020 har varit ett underligt år. Sedan pandemin slog till på allvar i mars så har inte mycket varit sig likt för någon. Inte minst har året inneburit stora påfrestningar för välfärdssektorn. Pandemin har gjort det tydligt att effektiva och välfungerande kommuner och regioner är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera på ett bra […]

Årets sista nummer av Kommunal Ekonomi!

1 dec, 2020
Nu finns ett nytt nummer av tidningen Kommunal Ekonomi ute, som dessutom är årets sista. I tidningen kan du bland annat läsa om följande: Pandemins effekter är svåra att beräkna. Många kommuner fick exempelvis en oväntad förstärkning av kassan. Det passar bra, då tunga nationalekonomer ser offentlig sektors investeringar som draghjälp ut krisen. Till sektorns […]

Utbildningsprogram för controller - med inriktning mot investering och exploatering

11 nov, 2020
Det finns idag en stor efterfrågan på controllers med inriktning mot investering och exploatering. Kommunerna fortsätter att investera och att ha en omfattande exploateringsverksamhet, som är i stort behov av ekonomisk styrning och uppföljning. Vi på KEF erbjuder därför ett unikt utbildningsprogram för controllers som jobbar med inriktning mot just investering och exploatering. Utbildningen omfattar […]

Nu ska coronakrisens effekter summeras

23 okt, 2020
När vårdskulden ska betalas leder det fel att bara titta på invanda siffror, menar SKR:s hälso- och sjukvårdschef Emma Spak. – Det är inte säkert att våra mätningar fångar alla de nya arbetssätt som utvecklats under pandemin, säger hon. Efter ett halvår på nya jobbet kastades Emma Spak in i den kris som dominerat samhället […]

Nytt nummer av Kommunal Ekonomi ute nu!

13 okt, 2020
  Innehåll i senaste numret Om inte publiken kan komma till KOMMEK, får KOMMEK komma till publiken. På grund av coronapandemin fick vi istället för att mötas i Malmö sitta hemma framför skärmarna och ta del av ett begränsat, men efter förutsättningarna ambitiöst program. Oavsett formerna har Kommunal Ekonomi naturligtvis bevakat innehållet för att förmedla […]
1 2 3 13

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram