Anlita KEF för din utveckling av internt kontroll

8 februari, 2017

Intern kontroll – KEF:s stöd för att utveckla den interna kontrollen

Flera kommuner och landsting/regioner har kommit en bra bit på vägen mot ett optimalt system för intern kontroll. Andra har inte kommit lika långt. I vissa delar kanske ni inte kommer vidare av olika skäl. Då kanske vi kan vara det bollplank ni behöver? KEF erbjuder därför, utöver diverse utbildningar i intern kontroll, hjälp med att stödja er i er utveckling av den interna kontrollen. Vad kan vi hjälpa er med? Bland annat:

·      Hjälp med att upprätta en riskanalys

·      Hjälp med att ta fram en intern-kontrollplan

·      Stöd i arbetet med att utveckla en fungerande modell för att utvärdera ert system för intern kontroll

·      Bollplank i diverse utvecklingsfrågor genom workshops där ni står för frågorna och vi för svaren

·      Bollplank för att stärka er kontrollmiljö

·      Studieresor till orter (även utomlands) där den interna kontrollen fungerar väl

·      Bollplank vid upprättande av reglemente och tillämpningsanvisningar

·      Stöd i arbetet med att utveckla era processer

Har du några frågor eller funderingar? Vänligen ring Roland Svensson, 072-065 00 57 alternativt roland.svensson@kef.se

Aktuella tillfällen

Sista chansen att anmäla

13 aug, 2021: Föreningsmöte 2021

13 aug, 2021: KEF-dagen

15 aug, 2021: Utveckla mätsystem för verksamhetens processer

18 aug, 2021: Skapa uthålligt fungerande processer

20 aug, 2021: Att skriva och tala ekonomi

Sök innehåll

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram