Ännu en fullbokad kurs i exploatering genomförd

23 aug, 2019

KEF arrangerade i veckan den andra kursen i "Exploateringsprocess från detaljplan, avtal till redovisning". Denna gången i Göteborg. Kursen blev tidigt fullbokat och under första kursdagens start kom även ett flertal personer som hoppades knipa en plats om någon deltagare lämnat återbud i sista stund.

Kursen på temat exploateringsprocess kommer också att hållas i Malmö i oktober, men även den kursen blev snabbt fullbokad.
–Vi jobbar för att få till flera tillfällen på denna eller en liknande kurs, men det kommer dessvärre inte att ske förrän till våren. Den 10 december kommer KEF preliminärt att ha en endagskurs med exploateringsavtal och redovisning i Stockholm, säger Göran Andersson på KEF.

Innehållet i kursen är brett, med frågor som rör exploateringsavtal, gatukostnadsersättningar, exploateringsersättningar, vatten- och avloppsfrågor, detaljplaner samt investeringar. Detta kombinerat med redovisning, moms och upphandling, tycks vara en lyckad kombination som lockar många.

Håll utkik efter fler kurstillfällen i ämnet, i våra nyhetsbrev och här på webben!

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram