”Anpassa bokslutet efter nya lagen”

17 aug, 2018

En ny lag om kommunal redovisning togs av riksdagen i maj och gäller från 2019. Förberedelser behöver göras redan i år, anser Hans Stark, ekonom på SKL.

Den nya redovisningslagen ska tillämpas från räkenskapsåret 2019. Som en förberedelse håller SKL ett seminarium i Stockholm 27 september, där även KEF och Rådet för kommunal redovisning (RKR) medverkar. Det kommer att spelas in och kan senare ses på webben. Information om detta och om den nya lagen finns på SKL:s webbsida.

Utredningsförslaget om att pensionsredovisningens blandmodell ska ersättas med fullfondering togs inte med i nya lagen. Regeringen vill först göra en ny utredning med fokus på hur ändringen skulle påverka balanskravet och kravet på god ekonomisk hushållning.

Med bibehållen pensionsredovisning är största praktiska skillnaden att värdering till verkligt värde ska göras av vissa placeringar. De frågor som kommer in till SKL:s ekonomer från kommuner och landsting handlar också främst om värdering av balansräkningens poster och hur det påverkar balanskravsresultatet.

– Orealiserade vinster och förluster ska räknas bort där, säger Hans Stark.

Vad är viktigt när det gäller förberedelser?

– Att redan inför bokslutet för 2018 tänka utifrån den nya redovisningen för 2019, så att man då kan lämna jämförelsetal.

Han anser att förändringarna i den nya lagen inte är så stora, men ändå väntar en intensiv höst.

– Även om förändringarna är små, måste RKR göra uppdateringar av rekommendationerna och SKL behöver omarbeta baskontoplanerna, säger Hans Stark.

Text: Lars Gunnar Wolmesjö

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram