Antalet uppsagda tjänstemän ökar - men ekonomerna sitter säkert

29 apr, 2019

Uppsagd. Nu ökar uppsägningarna bland privata tjänstemän. Måttligt än så länge, men ändå ett trendbrott, enligt TRR Trygghetsrådet.

Det kommer signaler om att högkonjunkturen har vänt. Antalet uppsagda tjänstemän ökade med 26 procent under årets första kvartal jämfört med samma period förra året, visar statistik från TRR Trygghetsrådet.

– Det här bekräftar det trendbrott som vi såg redan i slutet av förra året, säger TRR Trygghetsrådets vd Lennart Hedström och fortsätter:

– Nu har det vänt och allt fler blir uppsagda. Vi ser också att förändringen är störst i storstadslänen, medan landet i övrigt ännu inte påverkats lika mycket. Förändringen gör att vår prognos för året på att 12 000 tjänstemän beräknas söka Trygghetsrådets stöd kommer att behöva justeras upp.

Det är i storstadslänen som antalet uppsagda ökar mest. Störst förändring visar Västra Götalands län, som länge haft landets bästa arbetsmarknad. Där är ökningen 42 procent, från 410 personer under första kvartalet förra året till 597 personer i år. I Skåne är ökningen 38 procent medan Stockholm håller emot bäst, 29 procent fler uppsagda än förra året.

Uppsägningarna drabbar tjänstemannagrupperna olika hårt. När det gäller ekonomer så sitter man ganska säker i sadeln.

– Arbetslösheten har varit och är låg bland våra medlemmar. Bara 1,4 procent av medlemmarna fick arbetslöshetsersättning under 2018. Siffran för mars 2019 var också 1,4 procent, säger Ulrika Wallén, utredare på Civilekonomerna.
 

Vad vet vi erfarenhetsmässigt om ekonomer och konjunkturnedgångar?

– Ekonomer följer konjunkturväxlingarna, men är mindre känsliga för konjunkturförändringar än arbetskraften totalt i Sverige.

Och mer specifikt, hur går det för ekonomer i kommunsektorn när tiderna blir sämre?

– Civilekonomerna har inga siffror som visar hur det erfarenhetsmässigt ser ut för ekonomer i kommunsektorn. Men, kommuner står allmänt inför en stor rekryteringsutmaning och strategiska ekonomiska vägval, så det torde utgöra en möjlighet för efterfrågan av ekonomer.

 

*TRR Trygghetsrådet är en partsägd organisation som arbetar med omställningar på arbetsmarknaden för privata tjänstemän.

 Text: Thomas Pettersson

 

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram