Årets kommunalekonomiska examensarbete 2021 utsedd!

13 januari, 2022
Vinnaren Helena Stolt Olsson.

KEF:s utmärkelse "Årets kommunalekonomiska examensarbete" delades ut under den digitala versionen av "Ekonomichefsdagarna 2022".

Priset för 2021 tilldelades Helena Stolt Olsson, från Linköpings universitet, för uppsatsen "Tillitsbaserad ledning och styrning i en offentlig organisation – Det handlar om relationer"

Priset delades ut digitalt av KEF:s ordförande Samuel Lundqvist.

Juryns nominering:
Juryn tilldelar stipendiet Årets kommunalekonomiska examensarbete till ”Tillitsbaserad ledning och styrning i offentlig sektor – Det handlar om relationer” för en välskriven, intressant och högst relevant uppsats för hela den offentliga sektorn. Författaren har gjort en bra och välgrundad genomgång av ämnet med ett spännande angreppssätt genom en kvalitativ enfallsstudie och intervjuer av elva chefer.

Tillitsbaserad ledning och styrning är och har varit ett aktuellt ämne under ett antal år och kommer som en reaktion på 90-talets filosofi kring just ledning och styrning. Uppsatsen pekar på att tillit är ett relationellt begrepp. Interna relationer spelar en nyckelroll i tillitsarbetet. Uppsatsen pekar också på att tillit i alla led är viktigt, vilket i tidigare forskning inte varit tydligt. En viktig slutsats är att chefers tolkning av tillitsuppdraget bidrar till stor del hur underställda chefer agerar.
Uppsatsen inspirerar till fortsatt forskning!

Digital prisutdelning under Ekonomichefsdagarna 2022

Ta del av det vinnande examensarbetet här:

Tillitsbaserad ledning och styrning i en offentlig organisation – Det handlar om relationer (pdf)

Om priset

KEF vill med utmärkelsen väcka studenters intresse för kommunsektorn, dels för att söka jobb inom sektorn men även för att fortsätta att studera eller forska inom kommunal ekonomi och verksamhetsutveckling.

Juryn har bestått av Roland Almqvist, Stockholms universitet, Pierre Donatella, Göteborgs universitet och Anna Thomasson, Lunds universitet samt två representanter från KEF:s styrelse som är verksamma ekonomichefer i kommuner och region.

Läs mer om om priset här på hemsidan: Årets kommunalekonomiska examensarbete

Aktuella tillfällen

Sök innehåll

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram