Årets kommunalekonomiska examensarbete utsedd

11 jan, 2019

Pristagarna från vänster: Georg Almström, Alexander Barck-Holst, Linnéa Lindberg, Filippa Bäckegren och Hanna Myrskog.

För första gången har KEF’s utmärkelse ”Årets kommunalekonomiska examensarbete” delats ut. Prisutdelningen skedde i samband med Ekonomichefsdagarna i Stockholm, den 10 januari. Syftet med utmärkelsen är att väcka studenters intresse för kommunsektorn, dels för att söka jobb inom området men även för att fortsätta att studera eller forska inom kommunal ekonomi och verksamhetsutveckling.

Pristagarna är författare till två olika uppsatser, den ena är utförd av Alexander Barck-Holst och Georg Almström och har titeln Framgångsrik projektstyrning – en kvalitativ fallstudie om hur framgång kan nås genom projektstyrning i byggprojekt. Den andra uppsatsen är skriven av trion Hanna Myrskog, Linnea Lindberg och Filippa Bäckegren med titeln DRG inom psykiatrisk vård – en studie av två landstings motiv till att tillämpa respektive inte tillämpa DRG inom psykiatrisk vård.

Respektive uppsats tilldelas en prissumma på 10 000 kr. Juryn har bestått av representanter ur KEF's styrelse och representanter från universiteten.

 

Motiveringar

Juryns motivering till författarna av de två uppsatserna lyder:

Framgångsrik projektstyrning – en kvalitativ fallstudie om hur framgång kan nås genom projektstyrning i byggprojekt
Av: Alexander Barck-Holst och Georg Almström vid Stockholm Business School


Juryn tilldelar stipendiet Årets kommunalekonomiska examensarbete till ”Framgångsrik projektstyrning – en kvalitativ fallstudie om hur framgång kan nås genom projektstyrning i byggprojekt” för en väl genomförd uppsats som behandlar ett aktuellt och viktigt ämne. Författarna har använt litteraturen bra, studien har ett tydligt upplägg som hanterar ämnet på ett relevant sätt. Slutsatserna som författarna drar är intressanta och uppsatsen ger ett tydligt bidrag till såväl teori som praktik genom sin utvecklade modell för projektstyrning.

Här kan du läsa examensarbetet:
Framgångsrik projektstyrning – en kvalitativ fallstudie om hur framgång kan nås genom projektstyrning i byggprojekt

 

 

DRG inom psykiatrisk vård – en studie av två landstings motiv till att tillämpa respektive inte tillämpa DRG inom psykiatrisk vård
Av: Hanna Myrskog, Linnea Lindberg och Filippa Bäckegren vid Linnéuniversitetet


Juryn tilldelar stipendiet Årets kommunalekonomiska examensarbete till ” DRG inom psykiatrisk vård – en studie av två landstings motiv till att tillämpa respektive inte tillämpa DRG inom psykiatrisk vård” för en välskriven uppsats med ett ämne som är mycket relevant för hälso- och sjukvården. Författarna har gjort en bra genomgång av litteratur och den kvalitativa studien är väl genomförd. Uppsatsen ger ett konkret bidrag till praktiken då författarna lyckats med sin ansats att bidra till förståelsen för vilka faktorer som kan avgöra valet att tillämpa eller inte tillämpa DRG inom den psykiatriska vården.

Här kan du läsa examensarbetet:
DRG inom psykiatrisk vård – en studie av två landstings motiv till att tillämpa respektive inte tillämpa DRG inom psykiatrisk vård

Fakta om uppsatstävlingen

  • Uppsatsen ska vara godkänd som examensarbete på kandidatnivå vid lärosätet den lämnats in på.
  • Uppsatsen har god akademisk kvalitet och en praktisk betydelse.
  • Uppsatsen har originalitet och är nytänkande.
  • Uppsatsen ska vara ska ha varit skriven under det läsår som priset delas ut.


Skicka in din kandidatuppsats

Vill du nominera någon som skriver en kandidatuppsats eller vara med själv? Läs mer om utmärkelsen och skicka in din kandidatuppsats här på hemsidan (kef.se/utmärkelser)
Märk med ”Kandidatuppsats” samt namnet på uppsatsen i ämnesraden. Sista ansökningsdag är den
15 september 2019. För att vara med och tävla ska uppsatsen vara skriven under läsåret 2018/2019.

Du hittar även mer information om uppsatstävlingen här: "Information - Årets kommunalekonomiska uppsats"(pdf)

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram