Axelpriset till Malås 31-åriga ekonomichef

6 dec, 2018

– Roligt, väldigt roligt. En bekräftelse på det jobb vi lagt ned, säger Lina Dahlbäck, som är både stolt och förvånad över utmärkelsen.

Hon är ekonomichef i en av Sveriges minsta kommuner och hade inte väntat sig att hennes arbete skulle uppmärksammas så här.

– Jag jobbar ju i min lilla bubbla, säger hon när vi når henne på Skellefteås flygplats på väg till onsdagskvällens prisutdelning i Stockholm.

Det är första gången priset delas ut. Det har instiftats av Kommuninvest och konsultföretaget Public Partner ”för att lyfta fram den offentliga verksamhetens vikt för tilliten till samhällskontraktet och de grundläggande demokratiska värden det bygger på”. Priset har fått namn efter Axel Oxenstierna, som på 1600-talet lade grunden till en statsförvaltning med tydliga roller mellan beslutsfattare och verkställare.

– Coolt. Det gillar jag, säger Lina Dahlbäck om kopplingen till den historiske statsmannen.

Hon får priset för ”sitt målmedvetna arbete för att bättre styra ekonomiarbetet mot kommunens fastlagda ekonomiska mål samt för utveckling av helhetsbaserade metoder och arbetssätt som stöd för kommunstyrelsens uppföljningsarbete och uppsiktsplikt”.

Kommunen i Västerbottens inland brottas med att anpassa sig till en minskande befolkning. Den tidigare svaga ekonomin vände ifjol till ett överskott på 4 procent av skatter och bidrag. I år blir det ett svagt positivt resultat, bedömer Lina, som tagit fram en resursfördelningsmodell som använts inför budgeten 2019.

– Nu ligger fokus på att anpassa verksamheterna efter vilka pengar vi har, säger hon.

Axelpriset 2018 går även till Ola Schön, en 64-årig veteran som i över 20 år varit kanslichef i Södertälje kommun. Utöver äran får pristagarna 25 000 kronor var.

– Det är mycket värdefullt att priset instiftats, vi behöver verkligen uppmärksamma de insatser som dagligen utförs i kommunala verksamheter, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

 

Text: Lars-Gunnar Wolmesjö

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram