Besparingar prövas av Skolinspektionen

20 juni, 2019

Skyddsvärd. Hur stora neddragningar klarar skolan med bibehållen förmåga att möta lagkrav på undervisning och arbetsmiljö? Bild: Istock


Tre skyddsombud har fått nog av besparingarna i skolan. De har anmält Karlshamn, Trelleborg och Sjöbo till Skolinspektionen. Även Arbetsmiljöverket är inkopplat.

Hur långt får kommunerna gå i sina besparingar på skolan? Ja, det vill Lärarnas Riksförbunds skyddsombud i Karlshamn, Sjöbo och Trelleborg få prövat genom en ovanlig åtgärd: de har anmält effekterna av kommunernas budgetar till Skolinspektionen.

– Det finns ett stort glapp i styrkedjan idag. Staten styr med tvingande regler. Ska vi som jobbar i första linjen kunna leva upp till kraven måste det finnas resurser. Politikerna gör ingen som helst risk- och konsekvensanalys när man lägger budget, det får man hantera på verksamhetsnivå, säger Niclas Wahlgren, lärare och skyddsombud i Karlshamns kommun.

På Skolinspektionen har man tagit emot anmälningarna som ska handläggas i vederbörlig ordning.

– Det här är ett väldigt ovanligt ärende, särskilt att det är tre anmälningar på samma gång. Det vi har att ta ställning till är det materiella: vad blir för konsekvenser av detta? Varje fall där man inte kan ge barnen vad de har rätt till är intressant för oss, säger Elisabeth Malmstedt på Skolinspektionens enhet i Lund.

I Karlshamn och Sjöbo har även en begäran om arbetsmiljöåtgärder lämnats in till kommunen, en åtgärd som även delges Arbetsmiljöverket.

Skyddsombudens aktion får stöd bland lärarkollegorna. Bland rektorer och inom förvaltningen har reaktionen åtminstone inte varit negativ.

– Man tycker att det är intressant. De sitter ju verkligen i klistret och är nog tacksamma att någon tar fajten, säger Niclas Wahlgren.

Kommunalrådet Per-Ola Mattsson (S) anser att det går att uppfylla skollag och arbetsmiljölag med den budget som har lagts i Karlshamn.

– Det är politikens bedömning, annars hade man inte lagt budgeten, säger han till Skolvärlden och poängterar att han inte fått några negativa signaler från rektorerna.

Det är viktigt att testa var gränsen går, anser Niclas Wahlgren:

– Om det inte kommer ut något av detta, då har vi påvisat att skollagen är helt tandlös. Varför ska vi slita ihjäl oss då?? frågar han retoriskt.

 

Text: Thomas Pettersson

 

Aktuella tillfällen

Sista chansen att anmäla

13 aug, 2021: Föreningsmöte 2021

13 aug, 2021: KEF-dagen

15 aug, 2021: Utveckla mätsystem för verksamhetens processer

18 aug, 2021: Skapa uthålligt fungerande processer

20 aug, 2021: Att skriva och tala ekonomi

Sök innehåll

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram