Arkiv för Aktuellt

Ida tog första steget mot certifikatet!

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Ida Sassarsson är först ut att klara basnivån på vägen mot en hägrande certifiering som kommunalekonom. – Jag har alltid gillat mätbara mål, säger hon. Dags för lunch, men först en blombukett. Under en heldagskurs i etik i Stockholm passar vi på KEF på att hylla den kommunalekonom som så här långt är ensam om att ha klarat den första av certifieringens fyra nivåer. – Det känns jätteroligt, jag är stolt, säger Ida Sassarsson, som sedan 2016 arbetar på ekonomiavdelningen i Staffanstorps kommun. Under året har hon parallellt med jobbet deltagit i KEF:s certifieringsutbildning. – Jag arbetar mot arbetsmarknadsförvaltningen,

Omstrukterad vård vållar miljardunderskott

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Karolinska Universitetssjukhuset ska dra ner på personal. Orsaken är en planerad och genomförd omstrukturering av vården, en motivering som haft svårt att överrösta kritiken. Karolinska Universitetssjukhuset har varslat om stora neddragningar. I våras varslades om uppsägning av 550 administrativa tjänster och i veckan kom varslet om att 250 läkartjänster och 350 underskötersketjänster ska bort, fördelade på de flesta av sjukhusets verksamheter. Varslet innebär att nästan var 10:e läkartjänst ska bort. Sjukhusledningens förklaring till neddragningen var i korthet att Karolinska numera har ett mera avgränsat uppdrag inom högspecialiserad vård, vilket innebär färre patienter. Trots detta har personalstyrkan vuxit. Prognosen pekar

SKL underkänner riksrevisorernas granskning

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Riksrevisionen hävdar att kostnadsutjämningssystemet är felkonstruerat och för lite pengar omfördelas. Riksrevisorerna gör fel analys och deras omfördelningsförslag är inte rimligt, svarar SKL. Riksrevisionen fick stor uppmärksamhet i media förra veckan när myndigheten presenterade en rapport med budskapet att kostnadsutjämningssystemet för kommunsektorn var felkonstruerat och att ytterligare flera miljarder borde omfördelas för att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Riksrevisorerna kom fram till att kommuner med stor yta, få invånare och liten andel tätortsboende underkompenseras inom samtliga verksamhetsområden som ingår i kostnadsutjämningen. Resultat: hela 241 kommuner är underkompenserade, enligt riksrevisorernas beräkningar. SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog har kommenterat riksrevisorernas rapport på SKL:s

Experter: RIPS-räntan underskattar pensionsskulden kraftigt 

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Den nya RIPS-räntan värderar pensionsskulden felaktigt, enligt två debattörer i Svenska Dagbladet. Fel, säger SKL och försvarar den valda diskonteringsräntan. Den nya RIPS-räntan underskattar kommunsektorns pensionsskuld med 110 miljarder. Ja, den bredsidan framförs på SvD Debatt (21/10) av FAR:s förre generalsekreterare Dan Brännström och Torbjörn Tagesson, professor i redovisning. RIPS-räntan, som SKL tagit fram för att beräkna nuvärde på pensionsförpliktelser, är i år satt till 1 procent, medan Finansinspektionen anger en negativ ränta på -0,8 procent i de försäkringstekniska ”tryggandegrunderna”. Och ju lägre diskonteringsränta, desto högre nuvärde. Skillnaden mellan räntesatserna blir 110 miljarder kronor, enligt debattörerna. Bakgrunden är att nya redovisningslagen

”De riktade statsbidragen ska minska”

Kategorier: Aktuellt och Opinion.

Färre riktade statsbidrag, bättre planeringsförutsättningar för kommunsektorn och kanske en ny kommunal skattebas – det finns mycket på agendan för nyblivna civilministern Lena Micko. Det har gått några veckor sedan SKL:s förre ordförande Lena Micko tog sig an posten som civilminister. Ett sidbyte med positiva förtecken, tycker hon: – Det ger en möjlighet att få olika perspektiv de frågor jag jobbat med under lång tid. Det var svårt att tacka nej. Lena Micko har redan talat om vikten av ökade resurser till kommunsektorn. Och då pratar vi förhoppningsvis generella statsbidrag. – Inriktningen är tydlig: de riktade statbidragen ska minska. Det

Niklas Anemo ny kanslichef hos KEF

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Niklas Anemo tar över rollen som KEF:s kanslichef från och med 8 januari 2020.   KEF:s styrelse har utsett Niklas Anemo till ny kanslichef på KEF. Niklas tar över chefsrollen efter Ola Eriksson, från och med den 8 januari 2020. Niklas Anemo jobbar idag som ekonomichef vid Ulricehamns kommun.  – Det är med stor glädje som jag kan berätta att vi har rekryterat Niklas Anemo till ny kanslichef för Kommunalekonomernas förening, säger Annika Hellberg, ordförande i KEF. Niklas Anemo är mycket väl insatt i kommunalekonomiska frågor och kunnig inom föreningens verksamhetsområde. Han är även en erfaren ledare och van att

Nytt nummer av tidningen Kommunal Ekonomi

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Årets femte nummer av Kommunal Ekonomi handlar förstås om föreningsmötet i Linköping med åtföljande seminariedagar. Temat för numret är effektiv vård och omsorg, och läsaren hittar goda exempel från äldreomsorgen i Markaryd och Västerås, liksom sjukvården i Region Norrbotten. Dessutom knyter vi ihop temat om digitalisering med en titt på ekonomens och ekonomifunktionens roll i utvecklingen. På forskarsidorna kan du läsa om Kraftens hus i Borås, ett nytänk för cancerpatienter och anhöriga. Och Clarry vikarierar som uppfinningarnas moder… njaaa… det går sådär. Läs senaste numret här »

Tre ekonomichefsprogram hos KEF

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

KEF erbjuder tre olika program för dig som jobbar som, eller kommer att jobba som ekonomichef. Två program är nya för 2020; “Ny eller blivande ekonomichef samt “Utvecklingsprogram för ekonomichefer”, medan ”Ekonomichefer som leder” körs för andra året i rad.   ”Ny eller blivande ekonomichef” vänder sig till dig som är ny i rollen som kommunal ekonomichef. Kursen passar även för dig som arbetar som biträdande ekonomichef eller som så småningom ska träda in i rollen som ekonomichef. “Ekonomichefen som leder” riktar sig till dig som t ex är ekonomichef, ekonomidirektör inom kommun och region och som vill utveckla ditt

Majoritet för ny kostnadsutjämning

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Det finns en riksdagsmajoritet för regeringens förslag till ny kostnadsutjämning. Det innebär att en del kommuner får räkna om budgeten rejält, mitt i budgetprocessen. Det ser ut som att regeringen kan räkna med att förslaget till ändringar i kostnadsutjämningen är i hamn. Under onsdagen deklarerade Sverigedemokraterna att de tänker stödja regeringens proposition, vilket ger förslaget stabil majoritet i riksdagen (237 mandat) då även Vänsterpartiet och Centern ställt sig bakom. Motionstiden gick ut under onsdagen, och bara Liberalerna har lämnat en följdmotion.  Där avvisar man regeringens förslag, bland annat med hänvisning till att kommunsektorn inte hinner förbereda sig på effekterna

Gör kunskapstest i samband med kurstillfället!

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

    Certifierad kommunalekonom: Gör kunskapstest i samband med kurstillfället! Under nästa år kommer vi på KEF kunna erbjuda möjligheten att genomföra de kunskapstest som ingår i KEF:s program för certifierad kommunalekonom direkt i anslutning till ett kurstillfälle. Till att börja med gäller detta för två kurser på basnivån; ”Intern kontroll för ekonomer, introduktionskurs” och ”Kommunal redovisning, grundkurs”. – Vi vill underlätta för kursdeltagarna och erbjuder därför möjlighet nu att genomföra kunskapstestet i anslutning till kurstillfället, säger Göran Andersson på KEF. För att kunna göra kunskapstesterna i samband med kurstillfället behöver du ha anmält att du vill göra kunskapstestet i

Fusk med vårdersättningar upprör

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Ett antal vårdcentraler i Västsverige har manipulerat ersättningssystemen för att få högre ersättning. – Manipulerandet påverkar legitimiteten för hela vårdvalssystemet, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna. Det var när privata vårdföretagare i Västra Götalandsregionen (VGR) upptäckte att ett antal vårdcentraler verkade ha fått märkbart större vårdtyngd man slog larm. I en skrivelse till VGR begärdes en oberoende revision av den vårdtyngdsbaserade ersättningen (AGC) för primärvården. Adjusted Clinical Groups är ett ofta använt diagnosbaserat system att beräkna ersättning utifrån vårdtyngd. Vårdgivare med ansvar för patienter med stor vårdtyngd får en större del av ersättningen, medan vårdcentraler med lättare patienter

På gång: en standard för redovisningsrevision

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

En gemensam standard för kommunal redovisningsrevision är på väg. Om ett år kan ett förslag som SKL, FAR och Skyrev står bakom, presenteras för intressenterna. Ett viktigt steg på vägen mot en gemensam standard för kommunal redovisningsrevision har tagits av FAR, SKL och Skyrev. De tre parterna har genomfört en förstudie där en analys gjorts av det internationella regelverket ISA, särdragen i den kommunala revisionen och hur väl dessa passar ihop. I förstudiens slutrapport rekommenderas de tre organisationerna att fortsätta samarbetet genom att ta fram ett ramverk för kommunal redovisningsrevision. – Ramverket tydliggör spelplanen för den kommunala särarten, det som

Karenskrav i upphandling dras tillbaka

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Ett upphandlingskrav på att vårdgivare inte får anställa personal som jobbat inom Västra Götalansregionen sex månader innan anställning vållade starka reaktioner och noll anbud. Nu dras kravet tillbaka och upphandlingen görs om. I våras blev det stora rubriker när Västra Götalandsregionen (VGR) inte fick in ett enda anbud på att driva verksamhet vid Lundby närsjukhus i Göteborg. Det rådande avtalet med Capio, som har drivit verksamheten i 19 år, löper ut nästa år. En huvudorsak till att Capio inte lade något bud på fortsatt drift är det karenskrav som ingick i upphandlingsunderlaget: företaget får inte anställa någon som jobbat inom

Utbildade coacher hos KEF!

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Framtiden kräver ständig förändring både i verksamheten och hos de anställda. Undersökningar visar att resultatet av en förändring blir mycket bättre om det samtidigt genomförs coaching. Vinsten med coaching blir bättre prestationer, ökad motivation, mer lojala medarbetare och ett ökat helhetsansvar.   Vi på KEF vill hjälpa våra medlemmar i förändringsprocessen och satsar därför på utbildningar på temat coachning. Två av KEF:s medarbetare har precis avslutat en längre utbildning och därigenom blivit utbildade coacher; Ingela Karlsson och Göran Andersson. Många medarbetare idag förväntar sig att utvecklas, att få ta eget ansvar och initiativ och vill ta en aktiv del i

Kommunal ekonomi nr 4

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

I årets fjärde nummer får vi börja med att gratulera Henrik Berggren till utmärkelsen Årets kommunalekonom, i dagarna ny på posten som ekonomisk analytiker i Täby kommun. Vi gratulerar även Simon Lindau och Peter Öfverström i Alingsås till utmärkelsen Årets insats. I övrigt går numret i digitaliseringens tecken, en förändring som dock har en del hinder att övervinna innan den fulla potentialen kan realiseras. Intressant läsning är utvecklingen inom redovisningen. Tillämpningen av den nya lagen vållar konflikter och RKR har blivit föremål för hård kritik. Då är det lugnare hos Clarry, som låter en robot göra sitt bästa för kommunen.