Arkiv för Aktuellt

Kunskapstester genomförs 10-12 december

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Med start den 10 december har du möjlighet att genomföra kunskapstesterför de sex första kunskapsområden som ingår i basnivån för KEF’s Certifieringsprogram. Kunskapstestet görs i valfri dator med hjälp av programmet DigiExam. Certifieringsprogrammet i sin helhet består av fyra nivåer: Basnivå Fördjupade kunskaper Metoder och kommunikation Projektarbete De kunskapstester som genomförs nu i december ingår i den första och grundläggande basnivån som omfattar sex kunskapsområden.   Så går det till Kunskapstesterna på basnivån består huvudsakligen av flervalsfrågor, där ett eller flera alternativ ska vara rätt. För att få godkänt på kunskapstestet ska cirka 80 procent av maxpoängen uppnås. Kunskapstesterna som

Missa inte Ekonomichefsdagarna 10-11 januari!

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Missa inte årets mötesplats för dig på ledande befattning inom ekonomiområdet i kommun, landsting eller region. Under Ekonomichefsdagarna 10–11 januari får du möjlighet att lyssna på inspirerande föreläsare, uppdateras med de senaste nyheterna inom ekonomiområdet och en chans att nätverka med kollegor från hela landet.   Tema: Nutid- och framtidsspaning Årets program tar för sig ordentligt av det som händer idag och sådant som kommer att påverkar oss i framtiden. Digitalisering av den offentliga verksamheten har därför en betydande plats i årets program, där bland annat Myndigheten för digital förvaltning kommer att informera om sin verksamhet.   Läs mer

Tiggeriförbud prövas på nytt

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Fullmäktige i Kungsbacka har beslutat kräva tillstånd för tiggeri – ett sätt att öka pressen underifrån inför en rättslig prövning av Eskilstunas upphävda tillståndsplikt. Alla kommunala försök att komma åt tiggeriet med lokala ordningsstadgan har hittills fått nobben. Vellinges förbud har avslagits i alla instanser men fått prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen, dit SKL skickat en inlaga som stöttar kommunen. I Södermanland upphävde länsstyrelsen i juli Eskilstunas krav på tillstånd, vilket kommunen överklagat. Hans Forsberg, kommunstyrelsens ordförande (M) i Kungsbacka, har inga indikationer på att länsstyrelsen resonerar annorlunda i Halland. – Jag tror ändå att ju fler kommuner som prövar detta,

Certifiering av kommunalekonom har påbörjats

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Kommunalekonomernas förening (KEF) har under en tid jobbat med att ta fram kompetensutvecklingsprogram som leder till titeln certifierad kommunalekonom. I början av december påbörjas så äntligen de första kunskapstesterna i detta nya certifieringsprogram. – Otroligt roligt att vi nu har kommit så långt i vår strävan efter ett certifieringsprogram att de första kunskapstesterna nu kan genomföras, säger Ola Eriksson kanslichef på KEF. Syftet med certifieringsprogrammet är att ge arbetsgivare inom kommun, landsting och kommunalförbund en trygghet vid rekrytering samt möjlighet att säkerställa att du som ekonom har de kunskaper som krävs för arbetet. Certifieringen finns även som ett stöd för

Regeringen rättar en tabbe

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Regeringen har lagt fram ett lagförslag som innebär att de kommunala koncernföretagens pensionsförmåner i de sammanställda räkenskaperna inte ska redovisas enligt de bestämmelser som gäller för kommuner och landsting. Bakgrunden till lagförslaget är att landstingens och kommunernas pensioner i dag redovisas enligt blandmodellen –till skillnad från vad som gäller i kommunala bolag. Blandmodellen innebär att endast pensionsförpliktelser intjänade efter 1998 ska redovisas i balansräkningen. Äldre pensionsförpliktelser redovisas i stället som en ansvarsförbindelse. I kommunala koncernföretag däremot redovisas pensionsförpliktelser enligt fullfonderingsmodellen, så att hela pensionsåtagandet redovisas i balansräkningen, oavsett när förmånerna har intjänats. När regeringen förra året lade ett förslag om

Mattias Jansson tar över demokratin på SKL

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Det blir Mattias Jansson, kommundirektör i Botkyrka, som tar över SKL:s sektion för Demokrati och styrning med start sista januari nästa år. Han har tidigare varit kommundirektör i Katrineholm och har en bakgrund som socionom, HR-specialist med mera.   Grattis till nya jobbet! Var det svårt att bestämma sig? – Både ja och nej. Jag har trivts fantastiskt bra i Botkyrka, men nu vill jag bidra till samhällsbygget på ett annat sätt . Antingen genom att återgå till att arbeta närmare människor, genom min socionombakgrund, eller att bidra på nationell nivå. Nu kom den här möjligheten på SKL – det är ett

Duktiga ekonomer mår inte bra

Kategorier: Aktuellt.

Nöjda med jobbet och livet – men likväl med psykiska problem. Så mår Civilekonomernas medlemmar. I förbundets senaste löneenkät fick forskare vid Högskolan i Kristianstad och Linköpings universitet skicka med frågor om hur medlemmarna mår psykiskt. Det gav i snitt 5,6 och 5,0 poäng när det gäller tillfredsställelse med livet respektive arbetet (där 7 är högsta tillfredsställelse). Sämre blev det när de svarande fick ta ställning till tolv påståenden om de senaste två veckorna. Det handlar om självförtroende, att kunna koncentrera sig, känna sig betydelsefull, vara kapabel att fatta beslut, om sömnen störts av oro m.m. Svaren har mätts enligt

Lönsam bluff. Tusentals falska fakturor betalas varje år.

Kategorier: Aktuellt.

Bluffakturor kostade 88 miljoner kronor Uppdrag Granskning har gått igenom tusentals bluffakturor som betalats av kommunsektorn och myndigheter. Summa: 7 000 fakturor för över 88 miljoner skattekronor. SVT:s Uppdrag granskning har samkört alla företag som finns på de två största varningslistorna för oseriösa företag med en databas för utbetalningar från kommunsektorn och myndigheter mellan åren 2012–2016. Det rör sig om 7 000 fakturor som ska ha betalats till företag som står bakom olika former av så kallade bluffakturor. Sammanlagt har 88 448 617 kronor betalats ut. Bland de som betalat allra mest till företagen på varningslistorna hittar vi våra största städer:

”Titta på utfallet – inte bara förändringen”

Kategorier: Aktuellt.

– Stockholms län blir bidragstagare också i fortsättningen. Men i mindre utsträckning. Det framhöll utredaren Håkan Sörman när Kostnadsutjämningsutredningen lämnade sitt slutbetänkande. Utredningens uppdateringar och nya förslag innebär att omfördelningen inom kostnadsutjämningen ökar från 9,6 till 11,5 miljarder kronor – inte mycket med tanke på att kommunsektorn omsätter 800 miljarder. Men för enskilda kommuner blir det stora förändringar – och ibland kanske oväntade. Ett exempel är välmående Danderyd, som får ett tillskott motsvarande 498 kronor per invånare. – Danderyd är redan en av de största bidragstagarna. Och blir så än mer med vårt förslag, påpekade Håkan Sörman på en pressträff

Kommunen måste själv sköta revisionens arkiv

Kategorier: Aktuellt.

Strid har brutit ut i Luleå kommun sedan revisionen trots JO-kritik för hela tio år sedan inte flyttat sina handlingar från en revisionsbyrå till kommunen själv. Här reder vi ut vad som gäller: JO kritiserade Luleå sedan en journalist anmält brister i utlämningen av kommunrevisionens handlingar. Han hade hänvisats till en revisionsbyrå, som inte skötte saken på samma rutinmässiga och skyndsamma sätt som kommunen i övrigt. JO:s utslag var principiellt viktigt, och i de anvisningar för revisionen som finns på SKL:s webbsida hänvisas till beslutet via en länk. Efter JO:s kritik beslöt Luleås revisorer att flytta arkivet till kommunen. –

Lokalpartier skrällde i valet

Kategorier: Aktuellt.

Oberoende Realister gick från ingenting till att bli störst i Hagfors, hittills ett säkert majoritetsstyre för (S). I ett 40-tal kommuner i landet hade lokala partier framgång i valet. Sett till antal röster är nybildade Demokraternas 17,2 procent i Göteborg det tyngsta slaget mot de traditionella partierna. Men i 13 kommuner fick lokala utmanare större stöd än så, enligt en sammanställning av Dagens Samhälle. Bäst gick det för Oberoende Realister i Hagfors, där samtliga partier tappade till nykomlingen. Värst drabbades (S) som föll från 50,9 till 35,5 procent. Att få upp skolans resultat, införa heltid och ta bort delade turer

Nya spärrar hotar KD mest

Kategorier: Aktuellt.

Spärrar för småpartier har i år även införts i kommunerna för att minska splittringen i fullmäktige. Men det finns fler nya regler och de slår olika – i Göteborg kan det öka antalet partier. I de flesta kommuner är den nya spärren 2 procent – men minst 3 procent av samtliga röster krävs i kommuner som behållit indelningen i valkretsar. Där har även utjämningsmandat införts. – Färre småpartier kommer in. Syftet är att effektivisera beslutsfattandet. Kommunerna närmar sig samma regler som i riksdagsvalet. Det ska vara proportionell mandatfördelning, men bara för rimligt stora partier, säger Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap,

Riksrevisionen kritiserar kommunernas redovisning

Kategorier: Aktuellt.

Skönmålning och slarv! Kritiker av bristfällig kommunal redovisning får idag skarpt understöd i en ny rapport från Riksrevisionen. Det är i kommunernas rapportering till SCB:s Räkenskapssammandraget som Riksrevisionen hittat överraskande många fel i en granskning (RiR 2018:23). Felen kan delas in i två kategorier. Det ena är att kommunerna ”ger en mer önskvärd bild av sin ekonomiska situation och utveckling än vad som egentligen är fallet”. Justeringar har gett en ”påtaglig inverkan” på kommunernas samlade redovisning, enligt granskningen. För att få bukt med problemet infördes 2012 möjligheten att avsätta medel i resultatutjämningsreserver – men det hjälpte inte. – Majoriteten av

Ökad tillit – för bättre samverkan

Kategorier: Aktuellt.

Samverkan och handlingsutrymme var två nyckelord när förslagen från Tillitsdelegationen presenterades av dess ordförande Laura Hartman på KOMMEK. – Om en invånare behöver hjälp från många håll har vi svårt att få till samverkan. Det är offentliga sektorns akilleshäl, sa Laura Hartman och exemplifierade med en deprimerad tonåring som kan behöva stöd av skola, sjukvård, psykiatri. Vad som då det att medarbetarna ute i frontlinjen har handlingsutrymme och kan ta initiativ till samarbete. Viktigt är att det finns stöd uppifrån. Staber ska vara just ett stöd – inte något som stör. Tillitsbaserad styrning är ingen ny fluga, påpekade Laura Hartman.

Dåliga betyg trots mer pengar till utsatta skolor

Kategorier: Aktuellt.

Fler vuxna i skolan, men svårt att locka behöriga lärare. Socioekonomisk resursfördelning leder inte heller automatiskt till att elevernas kunskapsresultat blir bättre. Malmö och Helsingborg arbetar båda med socioekonomiskt viktad ersättning till grundskolan. En gemensam erfarenhet är att det tar tid att nå resultat. – Behörigheten till gymnasiet har inte ökat de två senaste åren. Vi hade en god kunskapsutveckling fram till 2015, men nu har den dippat. De svagaste eleverna tappar mer, säger Elisabeth Svenningsson, avdelningschef på skol– och fritidsförvaltningen i Helsingborg. Båda kommunerna har nyligen utvärderat sina fördelningsmodeller och ser bland annat att pengarna i hög grad används