Arkiv för Aktuellt

SNS Konjunkturråd: ”Låt staten ta över skolan i små kommuner”

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  I små kommuner bör skolan tas om hand av stat, region eller en grannkommun. Det är det mest kontroversiella förslaget från SNS Konjunkturråd, som i år ägnat sig åt kommunernas framtid. En välkänd bild av demografiska problem tecknas av rådet. Över hälften av landets kommuner väntas krympa under kommande 20 år, och försörjningskvoten stiger framför allt i vad rådet kallar ”avlägsna landsbygdskommuner”. Här är också skattekraften lägre, och skattesatsen redan hög. Rådet diskuterar olika modeller för att långsiktigt lösa problemen. Samverkan förordas framför rena sammanläggningar av kommuner. – Vi tror inte att lösningen är att slå ihop landsbygdskommuner. Det

Kunskapstester under 2019

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  I december genomfördes de första kunskapstesterna inom KEF’s program för att bli certifierad kommunalekonom. I samma månad blev också ”Certifierad kommunalekonom” ett registrerat varumärke hos Patent och registreringsverket. Under andra veckan i februari genomförs nästa omgång av kunskapstester. Inför dessa kommer testtiden att förlängas. Du som har lässvårigheter kan begära ytterligare förlängd tid för kunskapstesterna. Skicka då ett mejl till goran.andersson@kef.se med en kortare motivering så kontaktar vi dig.   Kunskapstester i februari Följande kunskapstester genomförs i februari, observera att sista anmälningsdag är fredag 18 januari. Du anmäler dig till testerna på kef.se/certifiering eller via länkarna här nedanför.  Kunskapstestet görs

Årets kommunalekonomiska examensarbete utsedd

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

För första gången har KEF’s utmärkelse ”Årets kommunalekonomiska examensarbete” delats ut. Prisutdelningen skedde i samband med Ekonomichefsdagarna i Stockholm, den 10 januari. Syftet med utmärkelsen är att väcka studenters intresse för kommunsektorn, dels för att söka jobb inom området men även för att fortsätta att studera eller forska inom kommunal ekonomi och verksamhetsutveckling. Pristagarna är författare till två olika uppsatser, den ena är utförd av Alexander Barck-Holst och Georg Almström och har titeln Framgångsrik projektstyrning – en kvalitativ fallstudie om hur framgång kan nås genom projektstyrning i byggprojekt. Den andra uppsatsen är skriven av trion Hanna Myrskog, Linnea Lindberg och

Få skattehöjningar men tydlig trend

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Nytt år och nya kommunala skattesatser. Få kommuner höjer sina skatter inför 2019, men den långsiktiga trenden är tydlig. Fler än sex av tio kommuner har idag en total kommunal skattesats över 32,80 kronor. Bara elva kommuner och tre landsting har höjt skatten inför 2019. Tuffast blir det för invånarna i de kommuner där både landstings- och kommunalskatten höjs. Invånarna i Mullsjö och Vetlanda kommuner får exempelvis en sammanlagd skattehöjning på en krona. Den lågsiktiga trenden är dock tydlig: 1992 låg två av tio kommuner med en total kommunal skattesats på över 32,80 kronor. I dagsläget är det fler än

Bibehållen välfärd kräver effektiviseringar och samsyn 

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Dialog. Det behövs en bättre samsyn och samverkan mellan stat och kommunsektor när det gäller välfärdens utmaningar.   Nu verkar det vara dags. Den demografiska utveckling SKL så länge varnat för riskerar att försvaga kommunsektorns ekonomi. SKL:s  senaste ekonomirapport visar på ökade välfärdsbehov, dämpad skatteunderlagstillväxt och behov av samsyn mellan kommunsektorn och staten. Hittills har kommunsektorns ekonomi räddats av en stark ökning av det reala skatteunderlaget, men nu passerar svensk ekonomi toppen av en lång högkonjunktur. Under 2019 dämpas skatteunderlagets tillväxt i takt med att konjunkturen planar ut. Samtidigt ökar antalet yngre och äldre i betydligt snabbare takt än den

Nytt karensavdrag ökar sektorns kostnader 

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Sjukt. De nya reglerna för sjukskrivning kan öka kostnaderna för kommunsektorn.   Vid årsskiftet blir det nya regler för arbetstagares sjukfrånvaro. I stället för en karensdag inträder ett karensavdrag. Det medför ökade kostnader för kommunsektorn, anser SKL. Det nya systemet innebär att man inte förlorar inkomsten för den första arbetsdagen man blir sjuk. I stället blir löneavdraget 20 procent av lönen för en genomsnittlig arbetsvecka. För de flesta arbetstagare med vanlig arbetstid 8-16 blir inte skillnaden särskilt stor. Däremot kan det skilja mycket på inkomstbortfallet för arbetstagare som jobbar oregelbundna tider. Nattjobbarna är de tydligaste vinnarna med det nya karensavdraget.

Kunskapstester våren 2019

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Nu är nästa omgång av kunskapstester för basnivån öppna för anmälan, testerna genomförs i februari. Kunskapstesterna är en del av det certifieringsprogram som KEF erbjuder som stöd vid kompetensutveckling samt som en trygghet vi rekrytering. Certifieringsprogrammet i sin helhet består av fyra nivåer: basnivå, fördjupade kunskaper metoder och kommunikation samt en avslutande del med projektarbete. För att bli certifierad kommunalekonom behöver du genomgå alla fyra nivåer, men det går även bra att till exempel endast genomföra basnivån. Kunskapstestet görs via programmet Digiexam, i valfri dator hos respektive deltagare. Innan kunskapstestet görs för första gången måste programvaran laddas ner och

Uppsatstävling: Årets kommunalekonomiska examensarbete

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Kommunalekonomernas förening har under 2018 infört en uppsats­tävling för att dela ut priset ”Årets kommunalekonomiska examensarbete”. Syftet är att öka studenters intresse för kommunal ekonomi och att sprida kunskap om uppsatser inom vår sektor, allt för att bidra till verksamhetsutveckling. Tävlingen omfattar uppsatser som är godkända som examensarbete på kandidatnivå. Prissumman är på 10 000 per uppsats. För att få priset ska uppsatsen både ha god akademisk kvalitet och en praktisk bety­delse inom det kommunalekonomiska området. Valet av vinnare baseras också̊ på en bedömning av originalitet och nytänkande. Första gången priset delas ut blir på Eko­nomichefsdagarna i januari 2019. Givetvis

Axelpriset till Malås 31-åriga ekonomichef

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

– Roligt, väldigt roligt. En bekräftelse på det jobb vi lagt ned, säger Lina Dahlbäck, som är både stolt och förvånad över utmärkelsen. Hon är ekonomichef i en av Sveriges minsta kommuner och hade inte väntat sig att hennes arbete skulle uppmärksammas så här. – Jag jobbar ju i min lilla bubbla, säger hon när vi når henne på Skellefteås flygplats på väg till onsdagskvällens prisutdelning i Stockholm. Det är första gången priset delas ut. Det har instiftats av Kommuninvest och konsultföretaget Public Partner ”för att lyfta fram den offentliga verksamhetens vikt för tilliten till samhällskontraktet och de grundläggande demokratiska

234 kommuner kvitterar ut byggbonus

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Hela Sverige bygger – och det märks på statens byggbonus, som i år går till 234 kommuner. Det är 15 procent fler än ifjol och mer än dubbelt så många som under bidragets startår 2016.   Bidragssumman har dock dragits ned enligt plan och uppgår i år till 1,4 miljarder kronor jämfört med 1,8 miljarder vardera de två första åren. Stödet infördes 2016 som svar på växande bostadsbehov till följd av ökad asylinvandring. Samtliga sökande har beviljats bidrag, meddelade Boverket i fredags. Spridningen är stor. Det börjar nedifrån med Torsås i Kalmar län som får bidrag för en enda bostad.

SKL: Gör det enklare att bygga strandnära!

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Det måste bli lättare för kommuner i glesbygd att bygga i strandnära lägen. Strandskyddet är bra, men på landsbygden har lagstiftningen fått orimliga konsekvenser, anser SKL. ”Många landsbygdskommuner har väldigt god tillgång till sjöar och vattendrag. Trots det hindras byggande i strandnära lägen. Kommuner behöver kunna skapa attraktiva boendemiljöer för att utvecklas och locka nya invånare”, skriver SKL:s ordförande Lena Micko i en debattartikel. I remissvaret på Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge, framgår att SKL vill se följande lagändringar: Ta bort kravet att kommuner ska peka ut särskilda geografiska

Kommunerna missar miljarder i budgeten för 2019

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Lugnar. Finansminister Magdalena Andersson tror på att välfärdsmiljarderna kommer, oavsett regering. Så länge ingen ny regering bildas, lever kommunsektorn i stor osäkerhet. Främsta frågetecknet är utlovade tillskottet på 5 miljarder till välfärden, som inte finns med i budgeten för 2019.   SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog ser svåra planeringsförutsättningar, när kommunerna inte vet om pengarna läggs in i en kommande regerings ändringsbudget. Det aviserade tillskottet byggde på prognoser om sämre finanser i kommunsektorn, och de farhågorna kvarstår. I torsdagens budget för 2019 räknar regeringen med att sektorns underskott förvärras och blir ‑0,6 procent av BNP från 2019 och framåt. – Om

Kunskapstester genomförs 10-12 december

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Med start den 10 december har du möjlighet att genomföra kunskapstesterför de sex första kunskapsområden som ingår i basnivån för KEF’s Certifieringsprogram. Kunskapstestet görs i valfri dator med hjälp av programmet DigiExam. Certifieringsprogrammet i sin helhet består av fyra nivåer: Basnivå Fördjupade kunskaper Metoder och kommunikation Projektarbete De kunskapstester som genomförs nu i december ingår i den första och grundläggande basnivån som omfattar sex kunskapsområden.   Så går det till Kunskapstesterna på basnivån består huvudsakligen av flervalsfrågor, där ett eller flera alternativ ska vara rätt. För att få godkänt på kunskapstestet ska cirka 80 procent av maxpoängen uppnås. Kunskapstesterna som

Missa inte Ekonomichefsdagarna 10-11 januari!

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Missa inte årets mötesplats för dig på ledande befattning inom ekonomiområdet i kommun, landsting eller region. Under Ekonomichefsdagarna 10–11 januari får du möjlighet att lyssna på inspirerande föreläsare, uppdateras med de senaste nyheterna inom ekonomiområdet och en chans att nätverka med kollegor från hela landet.   Tema: Nutid- och framtidsspaning Årets program tar för sig ordentligt av det som händer idag och sådant som kommer att påverkar oss i framtiden. Digitalisering av den offentliga verksamheten har därför en betydande plats i årets program, där bland annat Myndigheten för digital förvaltning kommer att informera om sin verksamhet.   Läs mer

Tiggeriförbud prövas på nytt

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Fullmäktige i Kungsbacka har beslutat kräva tillstånd för tiggeri – ett sätt att öka pressen underifrån inför en rättslig prövning av Eskilstunas upphävda tillståndsplikt. Alla kommunala försök att komma åt tiggeriet med lokala ordningsstadgan har hittills fått nobben. Vellinges förbud har avslagits i alla instanser men fått prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen, dit SKL skickat en inlaga som stöttar kommunen. I Södermanland upphävde länsstyrelsen i juli Eskilstunas krav på tillstånd, vilket kommunen överklagat. Hans Forsberg, kommunstyrelsens ordförande (M) i Kungsbacka, har inga indikationer på att länsstyrelsen resonerar annorlunda i Halland. – Jag tror ändå att ju fler kommuner som prövar detta,