Arkiv för Aktuellt

Nytt nummer av tidningen Kommunal Ekonomi

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  I årets andra nummer av Kommunal Ekonomi står de knappa resurserna i fokus. Kommunsektorns stora utgiftspost är personalen: kan vi få ut mer arbetstid av den befintliga personalen? Och, har vi rätt personal på rätt plats? Vi tar en titt ut i Europas offentliga sektor och ser välbekanta fenomen: jakten på effektivitet och slimmade organisationer minskar motståndskraften när någon oväntat händer. Som Coronaviruset. Nere i Skåne har några kommuner i samarbete med forskare tagit fram ett verktyg för att enklare kunna svara an mot lagkraven på God ekonomisk hushållning – det kan nog spara både tid och tankemöda. På

Så funkar distanskurser hos KEF!

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Vårens kurser hos oss på KEF kommer alla att genomföras som distansutbildningar, med undantag för två kurser: ”Coachande förhållningssätt” samt ”Arkivering och hantering av räkenskapsinformation”. Dessa två kurser innehåller moment som gör att de inte fungerar att genomföra som distanskurs och flyttas i stället till hösten. Du som är anmäld till någon av dessa tillfällen kommer att bli kontaktad av oss med erbjudande om att delta i kursen i höst i stället. Deltagare som är anmälda till någon av vårens övriga kurser kommer också bli kontaktade av oss och få information om hur man deltar i utbildningen på distans.

Hur kan vi på KEF hjälpa er?

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Hela välfärdssektorn arbetar hårt med att hantera konsekvenserna av Coronautbrottet. Alla resurser i samhället som kan bidra i detta arbete behövs. KEF har resurser att bidra med bland annat när det gäller styrning och ledning, ekonomiadministration, utvecklingsfrågor, kompetensutveckling m.m. Hur kan vi hjälpa er organisation?   Våra konsulter har bred erfarenhet av den kommunala sektorn och har möjlighet att stärka er organisation med bemanning och kompetens, genom till exempel konsultinsatser eller interimsuppdrag. Dessutom har vi ett nära samarbete med våra KEF-partners, vilket innebär att vi tillsammans med dem kan åta oss uppdrag inom ett brett område kopplat till er

Vårens kurser genomförs från och med nu som distansutbildning

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Kommunalekonomernas förening följer utvecklingen och rapporteringen kring coronaviruset noga. Vi har under hela Coronautbrottet följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa virusspridningen. Vi har sett det som viktigt att upprätthålla en ”normal verksamhet” så långt det har varit möjligt. Den 19 mars meddelade Folkhälsomyndigheten att det nu finns tydliga tecken på att covid-19 sprids i samhället, i synnerhet i storstadsregionerna. Vi kommer därför att från och med nu genomföra vårens kurser som distansutbildning.   Distansutbildningen påbörjas den 25 mars Vi har under en tid arbetat intensivt för att få till den teknik som är nödvändig för att du som anmält

Uppdaterad information om KEF:s kursverksamhet i samband med coronavirus

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  I dagsläget genomför KEF utbildningsverksamheten som planerat. KEF följer utvecklingen och rapporteringen kring coronaviruset noga, samt följer de rekommendationer som ges ut av svenska myndigheter, bland annat genom krisinformation.se: I dagsläget avråder inte svenska myndigheter från deltagande i möten och konferenser i Sverige. Om du har förkylningssymtom, ska du enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer, stanna hemma och undvika träffa andra. Samtliga hotell/konferenser som KEF anlitar i Sverige följer svenska livsmedelslagen, den svenska livsmedelsförordningen och Livsmedelsverkets föreskrifter. Enligt Livsmedelverket (2020-03-05) finns ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom mat eller dryck (Läs mer: Livsmedelsverket.se) Under tisdagseftermiddagen kommer vi ta ett

Information om KEF:s kursverksamhet i samband med Coronaviruset

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Rapporteringen om coronaviruset är intensiv just nu. Kommunalekonomernas förening följer utvecklingen och rapporteringen om coronautbrottet noga och följer rekommendationer och anvisningar från Folkhälsomyndigheten. Från och med torsdag 12 mars och tills vidare råder förbud mot att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Sverige med fler än 500 deltagare. Svenska myndigheter avråder för närvarande inte från deltagande i sammankomster med färre deltagare än så. KEF:s ordinarie utbildningsverksamhet påverkas följaktligen inte av regeringens beslut.   Samtliga hotell och konferensanläggningar som vi anlitar i Sverige följer svenska livsmedelslagen, den svenska livsmedelsförordningen och Livsmedelsverkets föreskrifter. Enligt Livsmedelverket (2020-03-12) finns inget som tyder

Strid om finansiering av VA-investeringar

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Kommuner måste ges möjligheten att ta ut taxor för att fondera medel till stora och långsiktiga VA-investeringar. Det hävdar ledningen för organisationen Svenskt Vatten. Professor Torbjörn Tagesson reagerar starkt på förslaget som är ett avsteg från den rådande självkostnadsprincipen. Branschorganisationen Svensk Vatten (15 styrelseledamöter och vd) framförde sina önskemål i en debattartikel i Dagens Samhälle i mitten av februari. Rubriken löd: Ge oss redskapen att lyckas, politiker. Tidningen var dock inte intresserad av att publicera en replik där Torbjörn Tagesson, professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet, var en av tre författare. Nu får han i stället framföra sin kritik

Strömsund slutar fullfondera pensionsskulden

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Kommunsektorn väntar fortfarande på besked om hur pensionsskulden ska redovisas. Strömsund har fullfonderat sedan 2006, men nu faller lagbrytarna till föga efter hård revisorskritik. För någon vecka sedan fattade Strömsunds kommun ett historiskt beslut i fullmäktige: kommunen ska börja redovisa sin pensionsskuld enligt den lagstadgade blandmodellen. Sedan 2006 har kommunen redovisat enligt fullfonderingsmodellen, detta efter ett politiskt beslut att öronmärka pengar för pensionerna. Idag har kommunen både en pensionsstiftelse och en försäkringslösning. Bekymret har varit den återkommande revisorkritiken, att kommunen inte följer lagstiftning och flera år beviljades inte styrelsen ansvarsfrihet. – Vi måste ha en respekt mot lagstiftningen som

Malmö vill testa tre terminer

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Att dela upp grundskolans läsår i tre terminer kan bli verklighet i Malmö. Avsikten är att förbättra kunskapsutvecklingen, främst för elever med socioekonomiskt svaga hemförhållanden.  Malmö stad vill genomföra ett försök med att dela upp grundskolans läsår i tre terminer. Avsikten är att förbättra förutsättningarna för kontinuerligt lärande, särskilt barn från socioekonomiskt svaga hemförhållanden tappar mycket i kunskapsutveckling under sommarlovet, konstaterar grundskolenämndens ordförande Sara Wettergren (L): – Det här är ett förslag som kommer från vår förvaltning. I Malmö har vi många barn från socioekonomiskt svaga hem där man inte har svenska som modersmål, där är problemet särskilt tydligt.

En pizza extra för glesbygden

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

    Det lutar åt en skattereduktion för invånarna i 76 kommuner. Det blir 1 675 kronor mer i kassan för 810 000 personer. Men stödet är ojämnt fördelat och effekten tveksam. En förstärkning av den egna kassan med 1 675 kronor per år, kan det göra livet lättare för folk som bor i landsbygdskommuner? Ja, det anser regeringen och nu är förslaget om en skattereduktion ute på remiss. Den statliga skattereduktionen omfattar runt 810 00 personer och beräknas kostar 1, 35 miljarder kronor. Villkoret är att man är folkbokförd i någon av de 76 kommunerna, främst i Norrland och nordvästra

Årets första nummer av tidningen Kommunal Ekonomi ute

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Det nya decenniet första nummer har cirkulär ekonomi och hållbarhet som tema. Det handlar om att minska uttaget av icke-förnybara råvaror, om återbruk snarare än återvinning. Att nationalekonom Klas Eklund då pratar om hållbarhet och skatter passar förstås som hand i handske. På årets Ekonomichefsdagar höll finansminister Magdalena Andersson ett underhållande seminarium – missa inte det. På forskarsidorna berättar Sven Siverbo att beröm fungerar som styrmedel, om det används rätt. I krönikan blickar Björn Brorström tillbaka och konstaterar att redovisningen, all utveckling till trots, riskerar att bli information för experter och inte politiker. Läs Kommunal Ekonomi nr 1 »

Medicinrobot ger färre resor och ökad trygghet 

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Läkemedelsrobotar spar tid och mil för hemtjänstpersonal och ökar tryggheten för brukarna. I Arvika kommun beräknas 30 robotar spara in över 3 miljoner om året.   Robotar inom vård och omsorg får både stöd och stöter på motstånd. För någon vecka sedan JO-anmäldes Trelleborgs kommun av Akademikerförbudet SSR för att kommunen inte kunnat ge svar på hur den algoritm som fattar beslut om försörjningsstöd arbeta. Då har det varit enklare med de robotar som delar ut medicin till brukare som bor hemma och behöver hjälp med att ta sina mediciner. Arvika kommun var bland de första i landet som testade

Ny rapport om hur AI kan stärka välfärden

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

AI kan stärka välfärden och skapa ekonomiska värden inom offentlig förvaltning motsvarande ca 140 miljarder årligen. Det framkommer i den rapport som DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) nyligen överlämnade till till regeringen. Sverige står inför betydande utmaningar, där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bedömer att det fram till 2026 måste rekryteras 500 000 människor i arbetsför ålder till välfärden. En arbetskraft som inte finns inte att tillgå. – För att hantera välfärdsutmaningen krävs att vi inom det offentliga tänker nytt. Offentlig sektor varken kan eller har råd med att lösa den utmaningen på traditionellt sätt, med fler människor. Genom de

IT-haveri sänkte fyra ekonomikontor

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  I början december 2019 inträffade alla ekonomers mardröm. Efter en serverkrasch för det gemensamma ekonomisystemet försvann ekonomisk information för ekonomikontoren i Bengtsfors, Färgelanda, Mellerud och Dals-Ed. – Vi har ingen bokföring efter november 2018. Vi har saldoinformation, men all transaktionsinformation är försvunnen. Den har inte gått att återskapa via back up-systemen, säger Peter Johansson, ekonomichef i Bengtsfors kommun. En lätt absurd situation, som väl egentligen ingen trodde kunde inträffa. För Peter med kollegor i de andra kommunerna gällde det att snabbt lösa det mest akuta. – Första fokus var: hur löser vi alla leverantörer som förväntar sig att få

Saknas: en standard för revisionsbolagens granskning

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  De grundläggande förutsättningarna för revisionsbolagens medverkan i den kommunala revisionen är inte uppfyllda. Det är slutsatsen av Revisorsinspektionens första tematillsyn av de revisionsbolag som anlitas av kommunala revisorer.   En allvarlig brist är frånvaron av ramverk och standard för revisionsbolagens uppdrag som sakkunniga. – För beställarna är det ett problem att det inte finns ett ramverk för redovisningsrevision. De vet inte vad de köper för produkt och vad kan förvänta sig av granskningen. Liksom även för revisionsbolagen: vad är det de faktiskt ska göra? säger projektledaren Tobias Fredriksson. Det är även svårt också för externa läsare av revisionsrapporter, när