Arkiv för Aktuellt

E-kurser hos KEF

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  E-kurser hos oss på KEF Från och med augusti 2020 utökar vi KEF:s kursutbud och kan då även erbjuda e-kurser! Utbudet består i dagsläget av fem olika e-kurser och inspelade föreläsningar, självklart med fördelaktiga priser för dig som är medlem i KEF! Den första egenproducerade e-kursen behandlar ämnet ”Ändrad redovisningsprincip” som går igenom Rådet för kommunal redovisnings Rekommendation R12. Vi erbjuder även kortare inspelade föreläsningar på teman så som bemanningsekonomi, tillitsbaserad styrning och coachande förhållningssätt. Det finns även möjlighet att genomföra e-kurser i Officepaketet, som levereras av vår partner Infocell.   Innehåll Den första egenproducerade e-kursen vi publicerar är

Kommunal Ekonomi snart även som e-tidning!

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Efter sommaren har vi nöjet att presentera Kommunal Ekonomi som e-tidning. De senaste tio årens utgivning bär du med dig i fickan och det är lätt att söka bland gamla artiklar. Dessutom är det miljövänligt. Alla medlemmar och prenumeranter erbjuds e-tidningen som ett gratis komplement till den tryckta tidningen, som kommer ges ut precis som vanligt. – Genom att även kunna erbjuda digital prenumeration på Kommunal Ekonomi så blir tidningen än mer tillgänglig för läsarna, säger kanslichef Niklas Anemo.  

KEF sänker priserna

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Kommunalekonomernas förening är en verksamhet utan vinstintresse. Vi ska lyfta kommunalekonomerna som individer och som yrkesgrupp. Vår verksamhet handlar bland annat om att tillhandahålla kurser och konferenser som skapar nytta för föreningens medlemmar och för välfärdssektorn. Under våren orsakade coronaviruset ett stopp för KEF:s ordinarie kursverksamhet och vi tvingades att snabbt ställa om till digitala utbildningar. Vi hade något färre kursdeltagare än normalt en period, men från och med maj månad har antalet deltagare ökat och vi tror att den utvecklingen kommer fortsätta. Pågrund av Covid-19 och myndigheternas restriktioner planerar vi nu för att genomföra alla höstens aktiviteter digitalt –

Kortkurser på distans

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Nu när många arbetar hemifrån har vi på KEF nöjet att kunna erbjuda alternativa utbildningar, bland annat kortare föredrag inom olika ämnen med KEF:s kunniga föreläsare Roland Svensson. Här nedanför listar vi de kortkurser vi erbjuder just nu, fler kortare kurser inom olika ämnen kommer inom kort. Klicka på respektive kursnamn för mer information och anmälan.   Digital ekonom » Etik – ett föredag om grunderna » Grundläggande riskanalysarbete » Grundläggande intern kontroll » Intern kontroll i praktiken – case från Malmö stad » Korruptionsbekämpning i kommuner och regioner » Målstyrningens problematik » Omvärlden, Corona och kommunen » Paradigmskiftet kickstartades

Nytt nummer av tidningen Kommunal Ekonomi

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  I årets andra nummer av Kommunal Ekonomi står de knappa resurserna i fokus. Kommunsektorns stora utgiftspost är personalen: kan vi få ut mer arbetstid av den befintliga personalen? Och, har vi rätt personal på rätt plats? Vi tar en titt ut i Europas offentliga sektor och ser välbekanta fenomen: jakten på effektivitet och slimmade organisationer minskar motståndskraften när någon oväntat händer. Som Coronaviruset. Nere i Skåne har några kommuner i samarbete med forskare tagit fram ett verktyg för att enklare kunna svara an mot lagkraven på God ekonomisk hushållning – det kan nog spara både tid och tankemöda. På

Så funkar distanskurser hos KEF!

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Vårens kurser hos oss på KEF kommer alla att genomföras som distansutbildningar. Deltagare som är anmälda till någon av vårterminens kurser får information om hur man deltar i utbildningen på distans. Du som redan är anmäld till en kurs i vår behöver inte boka om dig för att delta i våra distanskurser, utan alla kursbokningar till och med juni 2020 flyttas automatiskt över till distansutbildningarna.   Teknisk utrustning För att kunna följa våra distansutbildningar behöver du en enhet: dator, läsplatta, eller mobil, med internetuppkoppling samt högtalare eller headset för att kunna lyssna. Kamera eller mikrofon är inte nödvändig.  

Hur kan vi på KEF hjälpa er?

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Hela välfärdssektorn arbetar hårt med att hantera konsekvenserna av Coronautbrottet. Alla resurser i samhället som kan bidra i detta arbete behövs. KEF har resurser att bidra med bland annat när det gäller styrning och ledning, ekonomiadministration, utvecklingsfrågor, kompetensutveckling m.m. Hur kan vi hjälpa er organisation?   Våra konsulter har bred erfarenhet av den kommunala sektorn och har möjlighet att stärka er organisation med bemanning och kompetens, genom till exempel konsultinsatser eller interimsuppdrag. Dessutom har vi ett nära samarbete med våra KEF-partners, vilket innebär att vi tillsammans med dem kan åta oss uppdrag inom ett brett område kopplat till er

Vårens kurser genomförs från och med nu som distansutbildning

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Kommunalekonomernas förening följer utvecklingen och rapporteringen kring coronaviruset noga. Vi har under hela Coronautbrottet följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa virusspridningen. Vi har sett det som viktigt att upprätthålla en ”normal verksamhet” så långt det har varit möjligt. Den 19 mars meddelade Folkhälsomyndigheten att det nu finns tydliga tecken på att covid-19 sprids i samhället, i synnerhet i storstadsregionerna. Vi kommer därför att från och med nu genomföra vårens kurser som distansutbildning.   Distansutbildningen påbörjas den 25 mars Vi har under en tid arbetat intensivt för att få till den teknik som är nödvändig för att du som anmält

Uppdaterad information om KEF:s kursverksamhet i samband med coronavirus

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  I dagsläget genomför KEF utbildningsverksamheten som planerat. KEF följer utvecklingen och rapporteringen kring coronaviruset noga, samt följer de rekommendationer som ges ut av svenska myndigheter, bland annat genom krisinformation.se: I dagsläget avråder inte svenska myndigheter från deltagande i möten och konferenser i Sverige. Om du har förkylningssymtom, ska du enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer, stanna hemma och undvika träffa andra. Samtliga hotell/konferenser som KEF anlitar i Sverige följer svenska livsmedelslagen, den svenska livsmedelsförordningen och Livsmedelsverkets föreskrifter. Enligt Livsmedelverket (2020-03-05) finns ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom mat eller dryck (Läs mer: Livsmedelsverket.se) Under tisdagseftermiddagen kommer vi ta ett

Information om KEF:s kursverksamhet i samband med Coronaviruset

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Rapporteringen om coronaviruset är intensiv just nu. Kommunalekonomernas förening följer utvecklingen och rapporteringen om coronautbrottet noga och följer rekommendationer och anvisningar från Folkhälsomyndigheten. Från och med torsdag 12 mars och tills vidare råder förbud mot att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Sverige med fler än 500 deltagare. Svenska myndigheter avråder för närvarande inte från deltagande i sammankomster med färre deltagare än så. KEF:s ordinarie utbildningsverksamhet påverkas följaktligen inte av regeringens beslut.   Samtliga hotell och konferensanläggningar som vi anlitar i Sverige följer svenska livsmedelslagen, den svenska livsmedelsförordningen och Livsmedelsverkets föreskrifter. Enligt Livsmedelverket (2020-03-12) finns inget som tyder

Strid om finansiering av VA-investeringar

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Kommuner måste ges möjligheten att ta ut taxor för att fondera medel till stora och långsiktiga VA-investeringar. Det hävdar ledningen för organisationen Svenskt Vatten. Professor Torbjörn Tagesson reagerar starkt på förslaget som är ett avsteg från den rådande självkostnadsprincipen. Branschorganisationen Svensk Vatten (15 styrelseledamöter och vd) framförde sina önskemål i en debattartikel i Dagens Samhälle i mitten av februari. Rubriken löd: Ge oss redskapen att lyckas, politiker. Tidningen var dock inte intresserad av att publicera en replik där Torbjörn Tagesson, professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet, var en av tre författare. Nu får han i stället framföra sin kritik

Strömsund slutar fullfondera pensionsskulden

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Kommunsektorn väntar fortfarande på besked om hur pensionsskulden ska redovisas. Strömsund har fullfonderat sedan 2006, men nu faller lagbrytarna till föga efter hård revisorskritik. För någon vecka sedan fattade Strömsunds kommun ett historiskt beslut i fullmäktige: kommunen ska börja redovisa sin pensionsskuld enligt den lagstadgade blandmodellen. Sedan 2006 har kommunen redovisat enligt fullfonderingsmodellen, detta efter ett politiskt beslut att öronmärka pengar för pensionerna. Idag har kommunen både en pensionsstiftelse och en försäkringslösning. Bekymret har varit den återkommande revisorkritiken, att kommunen inte följer lagstiftning och flera år beviljades inte styrelsen ansvarsfrihet. – Vi måste ha en respekt mot lagstiftningen som

Malmö vill testa tre terminer

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Att dela upp grundskolans läsår i tre terminer kan bli verklighet i Malmö. Avsikten är att förbättra kunskapsutvecklingen, främst för elever med socioekonomiskt svaga hemförhållanden.  Malmö stad vill genomföra ett försök med att dela upp grundskolans läsår i tre terminer. Avsikten är att förbättra förutsättningarna för kontinuerligt lärande, särskilt barn från socioekonomiskt svaga hemförhållanden tappar mycket i kunskapsutveckling under sommarlovet, konstaterar grundskolenämndens ordförande Sara Wettergren (L): – Det här är ett förslag som kommer från vår förvaltning. I Malmö har vi många barn från socioekonomiskt svaga hem där man inte har svenska som modersmål, där är problemet särskilt tydligt.

En pizza extra för glesbygden

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

    Det lutar åt en skattereduktion för invånarna i 76 kommuner. Det blir 1 675 kronor mer i kassan för 810 000 personer. Men stödet är ojämnt fördelat och effekten tveksam. En förstärkning av den egna kassan med 1 675 kronor per år, kan det göra livet lättare för folk som bor i landsbygdskommuner? Ja, det anser regeringen och nu är förslaget om en skattereduktion ute på remiss. Den statliga skattereduktionen omfattar runt 810 00 personer och beräknas kostar 1, 35 miljarder kronor. Villkoret är att man är folkbokförd i någon av de 76 kommunerna, främst i Norrland och nordvästra

Årets första nummer av tidningen Kommunal Ekonomi ute

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Det nya decenniet första nummer har cirkulär ekonomi och hållbarhet som tema. Det handlar om att minska uttaget av icke-förnybara råvaror, om återbruk snarare än återvinning. Att nationalekonom Klas Eklund då pratar om hållbarhet och skatter passar förstås som hand i handske. På årets Ekonomichefsdagar höll finansminister Magdalena Andersson ett underhållande seminarium – missa inte det. På forskarsidorna berättar Sven Siverbo att beröm fungerar som styrmedel, om det används rätt. I krönikan blickar Björn Brorström tillbaka och konstaterar att redovisningen, all utveckling till trots, riskerar att bli information för experter och inte politiker. Läs Kommunal Ekonomi nr 1 »