Arkiv för Aktuellt

Gå en e-kurs med Ola Eriksson!

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

    Vi har utökat KEF:s kursutbud och kan numera även erbjuda inspelade e-kurser. Genomför en e-kurs med Ola Eriksson, i din egen takt och när och var du vill! E-kursen ”Ändrad redovisningsprincip och rättelse av fel” med Ola Eriksson, behandlar Rådet för kommunal redovisnings ”Rekommendation R12 –Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel”.   Kursinnehåll Kursen innehåller en genomgång av rekommendationen med kommentarer om den praktiska tillämpningen. Förutom en genomgång av rekommendationens bestämmelser, tas bland annat även följande frågor upp i e-kursen: Rättvisande bild enligt LKBR När kan reglerna om ändrad redovisningsprincip tillämpas? Vad

Nytt nummer – Kommunal Ekonomi nr 4

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Inte sedan andra världskriget har vårt samhälle förändrats så drastiskt som under coronakrisen. Kommunal Ekonomi gör halvårsbokslut över hur den påverkat Välfärdssverige och försöker kartlägga konsekvenserna inom den offentliga sektorn: Från hur ”god ekonomisk hushållning” tillämpas i kristider – till den växande vårdskulden, samverkan som fick en flygande start och vem som hamnar i kläm när skolsalen stängts. Kanske har vi något att lära från tidigare kriser? Och vad blir det nya normala framöver? Vi möter också Emelie Värja, forskningsansvarig på Kommuninvest och nyligen utsedd till “Årets Kommunalekonom”. På forskarsidorna fördjupar vi oss i kommunala bolag och koncerner, som

Årets insats 2020

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

KEF:s utmärkelse “Årets insats” tilldelas i år Emma Lindquist. Emma har haft en betydande nyckelroll som projektledare för implementeringen av det molnbaserade ekonomisystemet Xledger från Arribatec  för fyra Dalslandskommuner: Melleruds kommun, Bengtsfors kommun, Färgelanda kommun samt Dals Eds kommun. Dessutom har även ett flertal bolag och kommunalförbund varit med i implementeringen. Utan årets pristagare Emma Lindquist hade detta massiva projekt förmodligen inte kunnat genomföras på samma sätt. Stort grattis Emma! Nominering Under 2019 har implementering av nytt molnbaserat ekonomisystem genomförts för Dalslandskommunerna: Melleruds kommun, Bengtsfors kommun, Färgelanda kommun samt Dals Eds kommun. Dessutom har flertal bolag och kommunalförbund varit med

Årets kommunalekonom utsedd!

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Utmärkelsen “Årets kommunalekonom” tilldelas i år Emelie Värja. Grattis! Genom sin praktiknära forskning och sitt arbete på Kommuninvest, har Årets kommunalekonom bidragit till ökad kunskap och nya insikter som ger kommuner och regioner underlag för att fatta beslut på rätt grunder och med rätt motiv.   Nominering Årets kommunalekonom doktorerade i nationalekonomi 2016. Avhandlingen handlade om hur kommunala ekonomiska satsningar på olika områden påverkar jämlikhet, kvalitet och lokal tillväxt.  Genom sin praktiknära forskning och sitt arbete i PwC och Kommuninvest har Årets kommunalekonom bidragit till ökad kunskap och nya insikter som ger kommuner och regioner underlag för att fatta

Kommunal Ekonomi nu även som e-tidning!

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Tidningen Kommunal Ekonomi finns nu som e-tidning. För en ökad läsupplevelse och förbättrad tillgänglighet. Du får tillgång till alla nummer av tidningen från 2009 och framåt. Det är lätt att söka bland gamla artiklar, du kan justera textens storlek och får artiklar i ett läsläge i stället för som en pdf vilket även gör att det är smidigt att läsa tidningen i mobilen. Dessutom är det miljövänligt!   I filmklippet kan du kika på hur några av funktionerna för förbättrad läsupplevelse funkar. Alla medlemmar och prenumeranter erbjuds e-tidningen som ett gratis komplement till den tryckta tidningen, som kommer ges ut

Premiär för e-kurser hos KEF!

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

E-kurser hos KEF Nu utökar vi KEF:s kursutbud och erbjuder även e-kurser! Utbudet består i dagsläget av fem olika e-kurser och inspelade föreläsningar, självklart med fördelaktiga priser för dig som är medlem i KEF! Som ett introduktionserbjudande får dessutom du som är medlem i KEF ta del av de inspelade föreläsningarna helt avgiftsfritt! *   Innehåll Den första egenproducerade e-kursen vi publicerar är Ändrad redovisningsprincip och rättelse av fel, som behandlar Rådet för kommunal redovisnings Rekommendation R12 – Byte av redovisningsprincip, rättelse av fel eller ändring av uppskattningar och bedömningar. Vi erbjuder även fyra inspelade föreläsningar på teman så som

E-kurser hos KEF

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  E-kurser hos oss på KEF Från och med augusti 2020 utökar vi KEF:s kursutbud och kan då även erbjuda e-kurser! Utbudet består i dagsläget av fem olika e-kurser och inspelade föreläsningar, självklart med fördelaktiga priser för dig som är medlem i KEF! Den första egenproducerade e-kursen behandlar ämnet ”Ändrad redovisningsprincip” som går igenom Rådet för kommunal redovisnings Rekommendation R12. Vi erbjuder även kortare inspelade föreläsningar på teman så som bemanningsekonomi, tillitsbaserad styrning och coachande förhållningssätt. Det finns även möjlighet att genomföra e-kurser i Officepaketet, som levereras av vår partner Infocell.   Innehåll Den första egenproducerade e-kursen vi publicerar är

Kommunal Ekonomi snart även som e-tidning!

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Efter sommaren har vi nöjet att presentera Kommunal Ekonomi som e-tidning. De senaste tio årens utgivning bär du med dig i fickan och det är lätt att söka bland gamla artiklar. Dessutom är det miljövänligt. Alla medlemmar och prenumeranter erbjuds e-tidningen som ett gratis komplement till den tryckta tidningen, som kommer ges ut precis som vanligt. – Genom att även kunna erbjuda digital prenumeration på Kommunal Ekonomi så blir tidningen än mer tillgänglig för läsarna, säger kanslichef Niklas Anemo.  

KEF sänker priserna

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Kommunalekonomernas förening är en verksamhet utan vinstintresse. Vi ska lyfta kommunalekonomerna som individer och som yrkesgrupp. Vår verksamhet handlar bland annat om att tillhandahålla kurser och konferenser som skapar nytta för föreningens medlemmar och för välfärdssektorn. Under våren orsakade coronaviruset ett stopp för KEF:s ordinarie kursverksamhet och vi tvingades att snabbt ställa om till digitala utbildningar. Vi hade något färre kursdeltagare än normalt en period, men från och med maj månad har antalet deltagare ökat och vi tror att den utvecklingen kommer fortsätta. Pågrund av Covid-19 och myndigheternas restriktioner planerar vi nu för att genomföra alla höstens aktiviteter digitalt –

Kortkurser på distans

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Nu när många arbetar hemifrån har vi på KEF nöjet att kunna erbjuda alternativa utbildningar, bland annat kortare föredrag inom olika ämnen med KEF:s kunniga föreläsare Roland Svensson. Här nedanför listar vi de kortkurser vi erbjuder just nu, fler kortare kurser inom olika ämnen kommer inom kort. Klicka på respektive kursnamn för mer information och anmälan.   Digital ekonom » Etik – ett föredag om grunderna » Grundläggande riskanalysarbete » Grundläggande intern kontroll » Intern kontroll i praktiken – case från Malmö stad » Korruptionsbekämpning i kommuner och regioner » Målstyrningens problematik » Omvärlden, Corona och kommunen » Paradigmskiftet kickstartades

Nytt nummer av tidningen Kommunal Ekonomi

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  I årets andra nummer av Kommunal Ekonomi står de knappa resurserna i fokus. Kommunsektorns stora utgiftspost är personalen: kan vi få ut mer arbetstid av den befintliga personalen? Och, har vi rätt personal på rätt plats? Vi tar en titt ut i Europas offentliga sektor och ser välbekanta fenomen: jakten på effektivitet och slimmade organisationer minskar motståndskraften när någon oväntat händer. Som Coronaviruset. Nere i Skåne har några kommuner i samarbete med forskare tagit fram ett verktyg för att enklare kunna svara an mot lagkraven på God ekonomisk hushållning – det kan nog spara både tid och tankemöda. På

Så funkar distanskurser hos KEF!

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Vårens kurser hos oss på KEF kommer alla att genomföras som distansutbildningar. Deltagare som är anmälda till någon av vårterminens kurser får information om hur man deltar i utbildningen på distans. Du som redan är anmäld till en kurs i vår behöver inte boka om dig för att delta i våra distanskurser, utan alla kursbokningar till och med juni 2020 flyttas automatiskt över till distansutbildningarna.   Teknisk utrustning För att kunna följa våra distansutbildningar behöver du en enhet: dator, läsplatta, eller mobil, med internetuppkoppling samt högtalare eller headset för att kunna lyssna. Kamera eller mikrofon är inte nödvändig.  

Hur kan vi på KEF hjälpa er?

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Hela välfärdssektorn arbetar hårt med att hantera konsekvenserna av Coronautbrottet. Alla resurser i samhället som kan bidra i detta arbete behövs. KEF har resurser att bidra med bland annat när det gäller styrning och ledning, ekonomiadministration, utvecklingsfrågor, kompetensutveckling m.m. Hur kan vi hjälpa er organisation?   Våra konsulter har bred erfarenhet av den kommunala sektorn och har möjlighet att stärka er organisation med bemanning och kompetens, genom till exempel konsultinsatser eller interimsuppdrag. Dessutom har vi ett nära samarbete med våra KEF-partners, vilket innebär att vi tillsammans med dem kan åta oss uppdrag inom ett brett område kopplat till er

Vårens kurser genomförs från och med nu som distansutbildning

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Kommunalekonomernas förening följer utvecklingen och rapporteringen kring coronaviruset noga. Vi har under hela Coronautbrottet följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa virusspridningen. Vi har sett det som viktigt att upprätthålla en ”normal verksamhet” så långt det har varit möjligt. Den 19 mars meddelade Folkhälsomyndigheten att det nu finns tydliga tecken på att covid-19 sprids i samhället, i synnerhet i storstadsregionerna. Vi kommer därför att från och med nu genomföra vårens kurser som distansutbildning.   Distansutbildningen påbörjas den 25 mars Vi har under en tid arbetat intensivt för att få till den teknik som är nödvändig för att du som anmält

Uppdaterad information om KEF:s kursverksamhet i samband med coronavirus

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  I dagsläget genomför KEF utbildningsverksamheten som planerat. KEF följer utvecklingen och rapporteringen kring coronaviruset noga, samt följer de rekommendationer som ges ut av svenska myndigheter, bland annat genom krisinformation.se: I dagsläget avråder inte svenska myndigheter från deltagande i möten och konferenser i Sverige. Om du har förkylningssymtom, ska du enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer, stanna hemma och undvika träffa andra. Samtliga hotell/konferenser som KEF anlitar i Sverige följer svenska livsmedelslagen, den svenska livsmedelsförordningen och Livsmedelsverkets föreskrifter. Enligt Livsmedelverket (2020-03-05) finns ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom mat eller dryck (Läs mer: Livsmedelsverket.se) Under tisdagseftermiddagen kommer vi ta ett