Arkiv för Aktuellt

KEF söker kanslichef!

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Vill du leda Kommunalekonomernas förening mot högt ställda mål? Kommunalekonomernas förening är en yrkesförening som arbetar för att stärka och utveckla våra medlemmar i yrkesrollen. Vår vision är att KEF lyfter kommunalekonomerna! Föreningen befinner sig i ett starkt utvecklingsarbete med bland annat certifieringsprogram, e-kurser och att stärka en ny ekonomroll vid införande av automation och AI. Vi söker dig som är en engagerad ledare med bred kunskap inom kommunal ekonomi.   Arbetet som kanslichef innebär att: Leda och samordna verksamheten som drivs av utbildningsledare från Kalix i norr till Malmö i söder och ett team på huvudkontoret i Gävle.

Ny RIPS-modell – men oförändrad ränta

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  För första gången har RIPS-räntan för beräkning av pensionsskulden bestämts enligt en ny modell som antagits av SKL:s styrelse. Nyordningen innebär att den tidigare indikatormodellen skrotas. – Däremot har vi kvar regeln om att räntan inte kan bli under noll. Pensionsskulden kan alltså inte bli större än vad den faktiskt är i nuläget, förklarar SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog. Orsaken till den nya RIPS-modellen är den nya redovisningslagen, med striktare regler för värdering av avsättningar. Den nya RIPS-räntan beslutas av SKL:s vd på förslag av RIPS-kommittén. Kommitténs förslag ska bygga på en långsiktig real ränta, kopplad till utvecklingen i hela

Besparingar prövas av Skolinspektionen

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Tre skyddsombud har fått nog av besparingarna i skolan. De har anmält Karlshamn, Trelleborg och Sjöbo till Skolinspektionen. Även Arbetsmiljöverket är inkopplat. Hur långt får kommunerna gå i sina besparingar på skolan? Ja, det vill Lärarnas Riksförbunds skyddsombud i Karlshamn, Sjöbo och Trelleborg få prövat genom en ovanlig åtgärd: de har anmält effekterna av kommunernas budgetar till Skolinspektionen. – Det finns ett stort glapp i styrkedjan idag. Staten styr med tvingande regler. Ska vi som jobbar i första linjen kunna leva upp till kraven måste det finnas resurser. Politikerna gör ingen som helst risk- och konsekvensanalys när man lägger budget,

Pris till de tre första som klarar basnivån!

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Vem blir först att klara basnivån i KEF:s certifieringsprogram?! För att uppmuntra våra medlemmar att bli klara med första delen av certifieringen delar vi ut pris till de tre första som klarar basnivån. Dessa tre får ett värdebevis att spendera på valfri utbildning hos oss på KEF. Den som först blir klar får ett värdebevis på 5 000 kr, tvåan och trean får 3 000 kr vardera. – Vi vill med detta värdebevis visa vår uppskattning till den som lägger ner den kraft och energi som krävs att att klara av basnivån. Vi hoppas att det kan bli en liten

Kritik mot moms på hyrd vårdpersonal

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Uthyrning av vårdpersonal har hitintills inte varit belagd med moms. Från den 1 juli blir det ändring på det: den som hyr ut vårdpersonal till någon som driver en vårdmottagning ska ta ut moms på sin försäljning. Det gillar inte SKL. Bakgrunden är att Högsta förvaltningsdomstolen i juni 2018 slog fast att om ett bemanningsföretag hyr ut egen anställd personal så ska ersättningen beläggas med moms, oavsett om det rör sig om vårdtjänster eller ej. Momsplikten gäller även om vårdgivare anlitar personal hos andra vårdgivare eller om personal anlitas som driver verksamheten i eget bolag. I oktober 2018 kom Skatteverket

KEF:s remissvar på RKR 14 och 15

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

    Rådet för kommunal redovisning, RKR, har skickat rekommendationerna för RKR 14 och 15 på remiss till KEF. Utkasten till dessa två rekommendationer kan du läsa på Rådet för kommunal redovisnings hemsida: rkr.se Det är vår uppfattning att alla rekommendationer som utfärdas av RKR bör skickas på remiss. Ett remissförfarande skapar bl.a. bättre förutsättningar för förankring, insikt om behov av förklaringar och förtydliganden.   Generella synpunkter Gemensamt för både RKR 14 och 15 är formuleringar som innebär att RKR ställer krav på budgeten. Dvs att budget ska upprättas (för koncern) och hur den ska upprättas (samma principer som redovisningen).

Nytt nummer av tidningen Kommunal Ekonomi

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  I årets tredje nummer av Kommunal Ekonomi kan du läsa om några av kommunsektorns tunga framtida utmaningar: Hur ska sektorn organiseras och finansieras? Ska kommunerna få färre eller fler uppgifter? Och hur ska vi lyckas med en snabbare integration och egen försörjning? För Myrna Palmgren är bemanningen den största utmaningen. Där gäller det att våga bryta mot invanda tankemönster och starka professioner. På forskarsidorna kan du läsa om trenderna efter NPM och vad midnattsfotboll i utsatta områden kan bidra med. Clarry bekymrar sig också om framtiden. Hon lockar ungdomar till äldreomsorgen med heeelt nya metoder!   Du som är

Inga pengar att tjäna på enat Öland

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Det blev ingen kommunsammanslagning på Öland. En orsak var att det saknades starka ekonomiska incitament, vilket ger Kommunutredningen anledning att fundera över sitt uppdrag: hur ska frivilliga sammanslagningar uppmuntras?  Det blev ett nej till kommunsammanslagning på Öland. I samband med valet till EU-parlamentet röstade kommuninvånarna i Borgholm och Mörbylånga om en sammanslagning. Det blev ett klart nej med 55 procent mot och 42 procent för medan 3 procent blankröstade.* – Det var nog inte särskilt oväntat att det skulle bli ett nej, säger Kommunutredningens ordförande Niklas Karlsson (S) i vars uppdrag ligger att utreda frågan om frivilliga kommunsammanslagningar. I debatten

Nya rekommendationer ordnar årsredovisningen

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Snart kommer normerande rekommendationer även för förvaltningsberättelsen och för drift- och investeringsredovisning. I en remissrunda vill RKR veta om kraven är väl avvägda.   Största nyheten är att även dessa delar av årsredovisningen för första gången omfattas av normering från Rådet för kommunal redovisning (RKR). – En viktig del är att rekommendationerna betonar att förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning är egna och tydligt avgränsade delar, som tillsammans med resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter utgör årsredovisningen, säger Torbjörn Tagesson, RKR:s kanslichef och professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet. Han hoppas effekten blir att vi får årsredovisningar med tydligare struktur, där det

Tuffare tider väntar – dags för en ny skattebas?

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Kostnaderna för välfärden stiger, visar SKL:s ekonomirapport. Var tredje region och var fjärde kommun hade underskott 2018. Nu behövs ökad finansiering från staten, och i förlängningen gärna en ny kommunal skattebas. Kostnaderna för välfärden ökar i snabbare takt än intäkterna i kommunsektorn, var det bistra budskapet i SKL:s färska Ekonomirapport. Redan förra året försämrades det ekonomiska resultatet. Sex av 20 regioner gick med underskott och 16 regioner försämrade sitt resultat. Knappt var fjärde kommun redovisade ett underskott, vilket är den största andelen på tio år. Den demografiska utvecklingen med allt fler barn, unga och äldre gör att behoven av skola,

Antalet uppsagda tjänstemän ökar – men ekonomerna sitter säkert

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Det kommer signaler om att högkonjunkturen har vänt. Antalet uppsagda tjänstemän ökade med 26 procent under årets första kvartal jämfört med samma period förra året, visar statistik från TRR Trygghetsrådet. – Det här bekräftar det trendbrott som vi såg redan i slutet av förra året, säger TRR Trygghetsrådets vd Lennart Hedström och fortsätter: – Nu har det vänt och allt fler blir uppsagda. Vi ser också att förändringen är störst i storstadslänen, medan landet i övrigt ännu inte påverkats lika mycket. Förändringen gör att vår prognos för året på att 12 000 tjänstemän beräknas söka Trygghetsrådets stöd kommer att behöva justeras

Nya ekonomer gör snabb karriär – men väljer helst privat sektor

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Nyutexaminerade ekonomer har en stark arbetsmarknad. Kommunsektorn behöver marknadsföra ekonomjobbet bättre, helst redan på lärosätena. Det är fortfarande en vinstlott att bli antagen till en ekonomutbildning. Hela 89 procent får jobb inom sex månader efter avslutade studier och 49 procent fick arbete redan före avslutad utbildning. Tre år efter examen hade 87 procent fast anställning, visar Civilekonomernas enkät till ekonomistudenter som tog examen 2015. Karriären är snabb: – Tre år efter examen är nästan var femte ekonom chef. Och nästan var tredje ekonom har en lön på över 41 000 kr, säger Ulrika Wallén, utredare på Civilekonomerna. För den som

KEF:s första e-kurs på gång!

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Nu har vi påbörjat arbetet med KEF:s första egenproducerade e-kurs. Preliminär lansering av e-kursen som får namnet Ändrad redovisningsprincip är satt till 31 maj. E-kursen blir en ca en timmes genomgång om Rådet för kommunal redovisnings ”Rekommendation R12 – Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel”. Kursen riktar sig till dig som arbetar med upprättande eller granskning av årsredovisningar i kommun, region eller kommunalförbund. Kursen leds av KEF:s Ola Eriksson och Ingela Karlsson och är en genomgång av rekommendationen med kommentarer om den praktiska tillämpningen.   Om e-kursen Den nya ”Lag om kommunal bokföring och

Program för Seminariedagar och Föreningsmöte 2019

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Välkommen till intressanta och fullspäckade dagar i Linköping 29–30 augusti, då KEF öppnar portarna till årets seminariedagar samt föreningsmöte. Dagarna bjuder på ett innehållsrikt program med syfte att både inspirera och utveckla dig i din yrkesroll!   Ur programmet ser vi bland annat: 🔹Framtidsfrågor för dig som ekonom: – Hur kan du manövrera i den allt bistrare ekonomiska verklighet vi ser kommande år? Annika Wallenskog, chefsekonom, SKL   🔹Gör ditt budskap attraktivt för andra: – Förmågan att inspirera och entusiasmera andra människor är en egenskap som kännetecknar skickliga ledare. Elaine Eksvärd, retorikexpert, författare och expertkommentator i bl.a. TV4   🔹Våga

Kommuner vill ta över arbetsförmedlingen  

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Arbetsförmedlingen lägger ned 132 kontor runtom i landet under 2019 och 2020.  Till största delen handlar det om små kontor i glesbygdsområden, men även mellanstora kontor läggs ner. Ska lösningen bli att kommunerna tar över? I dag har Arbetsförmedlingen 242 kontor runtom i Sverige så det blir alltså mer än hälften av kontoren som försvinner. I de kommuner som drabbas av nedläggningar kom reaktion snabbt: – Jag är orolig för att vi kommer att få ta ett mycket större ansvar för här grupperna. Vi har inte ansvaret egentligen, men vi tar det för att vi inte vill ha biståndsutbetalningar, sade