Arkiv för Aktuellt

Ny modell för beräkning av pensionsskulden

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Det behövs sannolikt nya regler för värderingen av kommunsektorns pensionsskuld. SKL jobbar med frågan, men ännu är inga beslut fattade.  Den nya redovisningslagen får effekter på regelverket för beräkning av pensionsskulden. Rådet för kommunal redovisning (RKR) har ännu inte fattat något beslut i frågan (den 21/3), men den preliminära tolkningen är att rådet anser att den nya lagen kräver en årlig värdering av pensionsskulden. Vilket ger anledning för SKL att arbeta om den nuvarande RIPS-modellen.* – Vår modell i dag innebär att en indikator varierar inom ett ränteintervall. Den ger ett årligt underlag för om beslut om diskonteringsränta behöver

Medlemsrabatt på boken “Kommunal bokförings- och redovisningslag”

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Nu har du som är medlem i KEF möjlighet att köpa boken “Kommunal bokförings- och redovisningslag” till specialpris! En av författarna till boken är KEF:s Ola Eriksson. Övriga författare är Anders Haglund samt Torbjörn Tagesson. Pris för dig som medlem: 212 kr (ordinarie pris: 242 kr) Du beställer boken till specialpris via Studentlitteratur.se  Erbjudandet gäller till och med 2019-12-31. Frakt tillkommer.   Om boken Kommunal bokförings- och redovisningslag ger en samlad och lättillgänglig beskrivning av den nya lagen genom att samtliga bestämmelser i lagen kommenteras. I kommentarerna görs också utblickar till angränsande lagstiftning, praxis och normer. Kommunal bokförings- och redovisningslag

Vem blir årets kommunalekonom 2019?!

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Utmärkelsen “Årets kommunalekonom” delas ut varje år av Kommunalekonomernas förening. Priset kan gå till en eller flera personer eller organisationer inom offentlig verksamhet. Har du någon eller några i ditt yrkesnätverk som du tycker ska få utmärkelsen? Skicka in din nominering och motivering här på hemsidan senast 26 april: kef.se/utmärkelser Varje år delar vi ut utmärkelsen ”Årets kommunalekonom” i syfte att uppmuntra forskare, konsulter, ledare och anställda i den svenska offentliga sektorn att dela med sig av sina erfarenheter och idéer samt att uppmuntra forskning kring ledarskap och ekonomi i Sveriges kommuner, landsting och regioner. Priset är ett stipendium på

Robot tar över 120 arbetsmoment

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Vilka arbetsuppgifter går att automatisera? Det frågade Lunds kommuns IT-avdelning chefer och medarbetare i organisationen. Resultatet: över 120 processer identifierades i en förstudie. –Vi har egentligen bara skrapat på ytan, konstaterar IT-chef Åsa Melvanius. Arbetsmoment möjliga att automatisera stod att finna på samtliga kommunens elva förvaltningar. Effektiviseringen ska ske genom så kallad Robotic Process Automation (RPA). –Inom processtunga verksamheter som HR och ekonomi finns det kanske något mera att hämta än på andra förvaltningar. Vi körde faktiskt vårt pilotprojekt på ekonomiavdelningen, berättar hon. Piloten handlade om en delprocess i kommunens e-handelsflöde. Här är problemet att om det inte görs leveransgodkännanden

Ny redovisning skärper kraven

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Rådet för kommunal redovisning (RKR) har gett ut 14 nya rekommendationer – en normering som väger tyngre än förut. Den som avviker måste nu ange hur det påverkar resultat och ställning. De nya rekommendationerna är en följd av nya redovisningslagen som gäller från 2019. Som tidigare säger lagen att den som avviker från RKR:s rekommendation måste både ange och motivera detta – tanken är att visa att avvikelsen ger en mer rättvisande bild. Här innebär nya lagen en skärpning. Kommunen måste nu även visa hur dess resultat och ställning påverkas genom avvikelsen från grundläggande redovisningsprinciper. – Har man räknat ut

VA-investeringarna ökar trots kompetensbrist

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Det svenska VA-nätet behöver rustas upp och på sina håll byggas ut. På KEF:s uppdrag har Mattias Haraldsson vid företagsekonomiska institutionen i Lund studerat hur 34 kommuner hanterar sina VA-investeringar. I dag är det större fokus på VA-sektorn när kommunens framtida investeringsbehov utreds. – Det märks inte minst genom att både storleken på VA-investeringarna och andelen VA-investeringar av kommunens totala investeringar har ökat markant på senare år, förklarar han. Enligt en tidigare studie från Svenskt Vatten ligger investeringsbehovet på 1 500 kronor per invånare och år fram till 2028. – Mina studerade kommuner ligger rätt mycket över den nivån. En

Revisorsinspektionen tittar till revisionsbyråerna

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Revisorsinspektionen ska för första gången ta en titt på hur de sakkunniga revisorerna inom kommunsektorn utför sina uppdrag. Myndigheten ska genomföra en så kallad tematillsyn, ett nytt arbetssätt för myndigheten. – Vi granskar övergripande något område vi är intresserad av och som branschen har problem med. I det här fallet är det de sakkunnigas finansiella revision inom kommunsektorn. Men vi är inte ute efter att dela ut disciplinära åtgärder, vi vill helt enkelt veta hur det fungerar, säger chefsrevisor Carin Rytoft Drangel. Eftersom Revisorsinspektionen (RI) hitintills inte utövat tillsyn över den kommunala sektorn är det mycket som är obekant för

Maj månads kunskapstester öppna för anmälan

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Under perioden 11–13 februari genomförs andra omgången av certifieringsprogrammets kunskapstester. Samtidigt öppnar vi anmälningarna för ytterligare kunskapstester i maj, du hittar samtliga här på KEF:s hemsida. I maj genomförs totalt nio kunskapstester, varav åtta hör till basnivån och ett kunskapstest hör till fördjupningsnivån och gäller ämnet redovisning. En nyhet i maj blir att två nya kunskapsområden på basnivån kommer att kunna testas; intern redovisning samt kalkylering. För att kunna genomföra kunskapstest på fördjupningsnivån krävs att testpersonen har genomfört en av våra kurser inom ämnet redovisning, antingen i höstas eller nu under våren. KEF:s certifieringsprogram är under ständig utveckling och därmed

Årets första upplaga av Kommunal Ekonomi ute

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

I årets första nummer av Kommunal Ekonomi kan du läsa om det nya Kommunsverige. Där har gamla allianser brutits upp, flera minoritetsstyren kommit till och Sverigedemokraterna gjort sina första inbrytningar. Situationen ger nya möjligheter, men också problem med otydliga ansvarsförhållanden. På Ekonomichefsdagarna 2019 var digitalisering ett tema, och sjukvårdens nya informationssystem i miljardklassen en intressant programpunkt. Här belönades även de första studenterna med föreningens nya utmärkelse Årets kommunalekonomiska examensarbete. På forskarsidorna skriven Johan Wänström om kommunalpolitikens nya verklighet, medan krönikören Ronald Rombrant berättar om egna erfarenheter av minoritetsstyren. Och Clarry, ja hon jobbar bäst när praon gör jobbet… Läs senaste

Bromölla inför ett mångkulturbokslut

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  För första gången har Sverigedemokraterna den politiska ledningen i några kommuner. I Bromölla ska partiet för första gången genomföra ett så kallat mångkulturbokslut. Efter hösten val har den kommunpolitiska kartan ritats om rejält. Till de uppmärksammade inslagen hörde Sverigedemokraternas (SD) framgångar i framförallt Skåne. I Bromölla och Hörby tar man posten som kommunstyrelsens ordförande, liksom i näraliggande Sölvesborg. I Bromölla gjorde kommunalrådet Eric Berntsson tidigt en tydlig politisk markering. I samband med att budgeten antogs infördes ett så kallat mångkulturbokslut i kommunen. – Vi vill ju se vad invandringens kostnad och konsekvenser är för Bromölla kommun. Lika väl som

Hård kritik mot regionråds datorinköp

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Sjukvårdspartiets ordförande tillika regionrådet Kennet Backgård får hård kritik för dyra datorinköp. Partiet gjorde ett succéval och är regionens största parti.  Sjukvårdspartiet i Norrbotten gjorde ett urstarkt val 2018 och petade undan socialdemokraterna från ledningen i Region Norrbotten, vilket Kommunal Ekonomi kommer att berätta om i kommande nummer. En av hörnstenarna i Sjukvårdspartiets politik har varit att förbättra ekonomin och jaga onödiga administrativa kostnader. Det blev därför besvärande för partiets ordförande och nya regionrådet Kennet Backgård när P4 Norrbotten kunde berätta att han under 2018 inhandlat två tjänstedatorer för sammanlagt nära 100 000 kronor. Han tyckte inte att regionens tjänstedatorer

Konferens: Tillitsbaserad styrning

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Konferens för ekonomer inom kommun och landsting: TILLITSBASERAD STYRNING Den tillitsbaserade styrningen har blivit alltmer aktuell på senare år, inte minst mot bakgrund av Tillitsdelegationens uppdrag av regeringen. Alltfler kommuner och landsting/regioner har börjat ifrågasätta den ökande graden av detalj- och målstyrning eftersom den inte har lett till bättre verksamhet och inte heller en ökad kontroll av vad vi får för resurserna. Därför börjar alltfler att snegla på vad Tillitsdelegationen kommer fram till och vad de kommuner som arbetar tillitsorienterat gör för att lyckas med denna typ av styrning. Konferensen äger rum den 24 april i Malmö. Vi får under en

SNS Konjunkturråd: ”Låt staten ta över skolan i små kommuner”

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  I små kommuner bör skolan tas om hand av stat, region eller en grannkommun. Det är det mest kontroversiella förslaget från SNS Konjunkturråd, som i år ägnat sig åt kommunernas framtid. En välkänd bild av demografiska problem tecknas av rådet. Över hälften av landets kommuner väntas krympa under kommande 20 år, och försörjningskvoten stiger framför allt i vad rådet kallar ”avlägsna landsbygdskommuner”. Här är också skattekraften lägre, och skattesatsen redan hög. Rådet diskuterar olika modeller för att långsiktigt lösa problemen. Samverkan förordas framför rena sammanläggningar av kommuner. – Vi tror inte att lösningen är att slå ihop landsbygdskommuner. Det

Kunskapstester under 2019

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  I december genomfördes de första kunskapstesterna inom KEF’s program för att bli certifierad kommunalekonom. I samma månad blev också ”Certifierad kommunalekonom” ett registrerat varumärke hos Patent och registreringsverket. Under andra veckan i februari genomförs nästa omgång av kunskapstester. Inför dessa kommer testtiden att förlängas. Du som har lässvårigheter kan begära ytterligare förlängd tid för kunskapstesterna. Skicka då ett mejl till goran.andersson@kef.se med en kortare motivering så kontaktar vi dig.   Kunskapstester i februari Följande kunskapstester genomförs i februari, observera att sista anmälningsdag är fredag 18 januari. Du anmäler dig till testerna på kef.se/certifiering eller via länkarna här nedanför.  Kunskapstestet görs