Arkiv för Aktuellt

Fusk med vårdersättningar upprör

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Ett antal vårdcentraler i Västsverige har manipulerat ersättningssystemen för att få högre ersättning. – Manipulerandet påverkar legitimiteten för hela vårdvalssystemet, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna. Det var när privata vårdföretagare i Västra Götalandsregionen (VGR) upptäckte att ett antal vårdcentraler verkade ha fått märkbart större vårdtyngd man slog larm. I en skrivelse till VGR begärdes en oberoende revision av den vårdtyngdsbaserade ersättningen (AGC) för primärvården. Adjusted Clinical Groups är ett ofta använt diagnosbaserat system att beräkna ersättning utifrån vårdtyngd. Vårdgivare med ansvar för patienter med stor vårdtyngd får en större del av ersättningen, medan vårdcentraler med lättare patienter

På gång: en standard för redovisningsrevision

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

En gemensam standard för kommunal redovisningsrevision är på väg. Om ett år kan ett förslag som SKL, FAR och Skyrev står bakom, presenteras för intressenterna. Ett viktigt steg på vägen mot en gemensam standard för kommunal redovisningsrevision har tagits av FAR, SKL och Skyrev. De tre parterna har genomfört en förstudie där en analys gjorts av det internationella regelverket ISA, särdragen i den kommunala revisionen och hur väl dessa passar ihop. I förstudiens slutrapport rekommenderas de tre organisationerna att fortsätta samarbetet genom att ta fram ett ramverk för kommunal redovisningsrevision. – Ramverket tydliggör spelplanen för den kommunala särarten, det som

Karenskrav i upphandling dras tillbaka

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Ett upphandlingskrav på att vårdgivare inte får anställa personal som jobbat inom Västra Götalansregionen sex månader innan anställning vållade starka reaktioner och noll anbud. Nu dras kravet tillbaka och upphandlingen görs om. I våras blev det stora rubriker när Västra Götalandsregionen (VGR) inte fick in ett enda anbud på att driva verksamhet vid Lundby närsjukhus i Göteborg. Det rådande avtalet med Capio, som har drivit verksamheten i 19 år, löper ut nästa år. En huvudorsak till att Capio inte lade något bud på fortsatt drift är det karenskrav som ingick i upphandlingsunderlaget: företaget får inte anställa någon som jobbat inom

Utbildade coacher hos KEF!

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Framtiden kräver ständig förändring både i verksamheten och hos de anställda. Undersökningar visar att resultatet av en förändring blir mycket bättre om det samtidigt genomförs coaching. Vinsten med coaching blir bättre prestationer, ökad motivation, mer lojala medarbetare och ett ökat helhetsansvar.   Vi på KEF vill hjälpa våra medlemmar i förändringsprocessen och satsar därför på utbildningar på temat coachning. Två av KEF:s medarbetare har precis avslutat en längre utbildning och därigenom blivit utbildade coacher; Ingela Karlsson och Göran Andersson. Många medarbetare idag förväntar sig att utvecklas, att få ta eget ansvar och initiativ och vill ta en aktiv del i

Kommunal ekonomi nr 4

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

I årets fjärde nummer får vi börja med att gratulera Henrik Berggren till utmärkelsen Årets kommunalekonom, i dagarna ny på posten som ekonomisk analytiker i Täby kommun. Vi gratulerar även Simon Lindau och Peter Öfverström i Alingsås till utmärkelsen Årets insats. I övrigt går numret i digitaliseringens tecken, en förändring som dock har en del hinder att övervinna innan den fulla potentialen kan realiseras. Intressant läsning är utvecklingen inom redovisningen. Tillämpningen av den nya lagen vållar konflikter och RKR har blivit föremål för hård kritik. Då är det lugnare hos Clarry, som låter en robot göra sitt bästa för kommunen.

Pris för “Årets kommunalekonom 2019”

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  I samband med KEF:s föreningsmöte i Linköping den 29 augusti, har priset “Årets kommunalekonom” för 2019 tilldelats: Henrik Berggren. Henrik har bland annat utvecklat en modell för långsiktiga finansiella analyser, som används i många kommuner och regioner och han har därmed bidragit till att öka intresset för denna typ av analyser.   Motivering Henrik Berggren är ledande när det gäller kommunalekonomiska analyser, såväl på kommunnivå som på sektorsnivå. Detta har inneburit många engagemang i enskilda kommuner men också hos exempelvis Finansdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting. Henrik har utvecklat en modell för långsiktiga finansiella analyser som används i många

Pris för “Årets insats 2019”

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Kommunalekonomernas förening tilldelar 2019 års utmärkelse “Årets insats” till:  Simon Lindau tf ekonomichef och Peter Öfverström, koncernredovisningschef i Alingsås kommun. Priset delades ut i samband med KEF:s föreningsmöte i Linköping den 29 augusti.   Motivering De nominerade har under några års tid arbetat aktivt med koncernstyrning med bl.a. gemensam finanshantering inom kommunkoncernen och införande av internbank. Utifrån en motion från år 2015 om förslag att “Alingsås kommun årligen fastställer en koncernbudget för hela den kommunala koncernen från och med beslut om Flerårsstrategi 2016–2018” har försök gjorts att få Kommunfullmäktige att anta en sammanställd budget för kommunkoncernen. De nominerades långsiktiga arbete

”Håll emot” manade SKL:s chefsekonom

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog inledde KEF:s seminariedagar. Hon talade om kommande ekonomiska utmaningar och manade ekonomerna att ”hålla emot” när politiker tänker allt för kortsiktigt vad gäller besparingar. Vi lever i globala VUCA-tider, förklarade SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog när hon öppningstalade på KEF:s seminariedagar i samband med föreningsmötet i Linköping. Och VUCA, det står för volatility, uncertainty, complexity och ambiguity. Här i Sverige kan vi plussa på med osäkerhet om kommande riksdagsbeslut rörande utjämningssystemet och höstens budgetproposition och hur den tas emot. Kort sagt: vi lever i tider av betydande ekonomisk osäkerhet. Det underlättar för politiker som levererar, enkla

Ännu en fullbokad kurs i exploatering genomförd

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

KEF arrangerade i veckan den andra kursen i “Exploateringsprocess från detaljplan, avtal till redovisning”. Denna gången i Göteborg. Kursen blev tidigt fullbokat och under första kursdagens start kom även ett flertal personer som hoppades knipa en plats om någon deltagare lämnat återbud i sista stund. Kursen på temat exploateringsprocess kommer också att hållas i Malmö i oktober, men även den kursen blev snabbt fullbokad. –Vi jobbar för att få till flera tillfällen på denna eller en liknande kurs, men det kommer dessvärre inte att ske förrän till våren. Den 10 december kommer KEF preliminärt att ha en endagskurs med exploateringsavtal

KEF söker kanslichef!

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Vill du leda Kommunalekonomernas förening mot högt ställda mål? Kommunalekonomernas förening är en yrkesförening som arbetar för att stärka och utveckla våra medlemmar i yrkesrollen. Vår vision är att KEF lyfter kommunalekonomerna! Föreningen befinner sig i ett starkt utvecklingsarbete med bland annat certifieringsprogram, e-kurser och att stärka en ny ekonomroll vid införande av automation och AI. Vi söker dig som är en engagerad ledare med bred kunskap inom kommunal ekonomi.   Arbetet som kanslichef innebär att: Leda och samordna verksamheten som drivs av utbildningsledare från Kalix i norr till Malmö i söder och ett team på huvudkontoret i Gävle.

Ny RIPS-modell – men oförändrad ränta

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  För första gången har RIPS-räntan för beräkning av pensionsskulden bestämts enligt en ny modell som antagits av SKL:s styrelse. Nyordningen innebär att den tidigare indikatormodellen skrotas. – Däremot har vi kvar regeln om att räntan inte kan bli under noll. Pensionsskulden kan alltså inte bli större än vad den faktiskt är i nuläget, förklarar SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog. Orsaken till den nya RIPS-modellen är den nya redovisningslagen, med striktare regler för värdering av avsättningar. Den nya RIPS-räntan beslutas av SKL:s vd på förslag av RIPS-kommittén. Kommitténs förslag ska bygga på en långsiktig real ränta, kopplad till utvecklingen i hela

Besparingar prövas av Skolinspektionen

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Tre skyddsombud har fått nog av besparingarna i skolan. De har anmält Karlshamn, Trelleborg och Sjöbo till Skolinspektionen. Även Arbetsmiljöverket är inkopplat. Hur långt får kommunerna gå i sina besparingar på skolan? Ja, det vill Lärarnas Riksförbunds skyddsombud i Karlshamn, Sjöbo och Trelleborg få prövat genom en ovanlig åtgärd: de har anmält effekterna av kommunernas budgetar till Skolinspektionen. – Det finns ett stort glapp i styrkedjan idag. Staten styr med tvingande regler. Ska vi som jobbar i första linjen kunna leva upp till kraven måste det finnas resurser. Politikerna gör ingen som helst risk- och konsekvensanalys när man lägger budget,

Pris till de tre första som klarar basnivån!

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Vem blir först att klara basnivån i KEF:s certifieringsprogram?! För att uppmuntra våra medlemmar att bli klara med första delen av certifieringen delar vi ut pris till de tre första som klarar basnivån. Dessa tre får ett värdebevis att spendera på valfri utbildning hos oss på KEF. Den som först blir klar får ett värdebevis på 5 000 kr, tvåan och trean får 3 000 kr vardera. – Vi vill med detta värdebevis visa vår uppskattning till den som lägger ner den kraft och energi som krävs att att klara av basnivån. Vi hoppas att det kan bli en liten

Kritik mot moms på hyrd vårdpersonal

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Uthyrning av vårdpersonal har hitintills inte varit belagd med moms. Från den 1 juli blir det ändring på det: den som hyr ut vårdpersonal till någon som driver en vårdmottagning ska ta ut moms på sin försäljning. Det gillar inte SKL. Bakgrunden är att Högsta förvaltningsdomstolen i juni 2018 slog fast att om ett bemanningsföretag hyr ut egen anställd personal så ska ersättningen beläggas med moms, oavsett om det rör sig om vårdtjänster eller ej. Momsplikten gäller även om vårdgivare anlitar personal hos andra vårdgivare eller om personal anlitas som driver verksamheten i eget bolag. I oktober 2018 kom Skatteverket

KEF:s remissvar på RKR 14 och 15

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

    Rådet för kommunal redovisning, RKR, har skickat rekommendationerna för RKR 14 och 15 på remiss till KEF. Utkasten till dessa två rekommendationer kan du läsa på Rådet för kommunal redovisnings hemsida: rkr.se Det är vår uppfattning att alla rekommendationer som utfärdas av RKR bör skickas på remiss. Ett remissförfarande skapar bl.a. bättre förutsättningar för förankring, insikt om behov av förklaringar och förtydliganden.   Generella synpunkter Gemensamt för både RKR 14 och 15 är formuleringar som innebär att RKR ställer krav på budgeten. Dvs att budget ska upprättas (för koncern) och hur den ska upprättas (samma principer som redovisningen).