Arkiv för Aktuellt

Saknas: en standard för revisionsbolagens granskning

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  De grundläggande förutsättningarna för revisionsbolagens medverkan i den kommunala revisionen är inte uppfyllda. Det är slutsatsen av Revisorsinspektionens första tematillsyn av de revisionsbolag som anlitas av kommunala revisorer.   En allvarlig brist är frånvaron av ramverk och standard för revisionsbolagens uppdrag som sakkunniga. – För beställarna är det ett problem att det inte finns ett ramverk för redovisningsrevision. De vet inte vad de köper för produkt och vad kan förvänta sig av granskningen. Liksom även för revisionsbolagen: vad är det de faktiskt ska göra? säger projektledaren Tobias Fredriksson. Det är även svårt också för externa läsare av revisionsrapporter, när

Direktör med kompass i fickan

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Anna Cederqvist vet hur många minuter det tar att städa en toalett. För att kunna leda sina medarbetare vill kommundirektören i Vara känna till hur de har det på jobbet. Ett par halvdagar varje månad pryar hon i någon verksamhet. – Det är mitt sätt att visa uppskattning för det som händer därute. Samtidigt lär jag mig själv väldigt mycket och har jättekul, sade hon på Ekonomichefsdagarna i Stockholm Ledarskap handlar om värderingar, framhåller Anna Cederqvist, som gärna har sin gamla orienteringskompass i kavajfickan. Hon kallar den sin etiska kompass. – Personliga värderingar är mycket viktiga i ledarskap. Lita

Årets kommunalekonomiska uppsats utsedd!

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

    I samband med Ekonomichefsdagarna i Stockholm utsågs vinnarna av utmärkelsen “Årets kommunalekonomiska examensarbete”. 2019 års utmärkelse tilldelas Linda Nordenås och Eve Kivilaan, vid Stockholms Universitet, för arbetet “Transparens på skolmarknaden – En Mixed Method studie av tre ägandeformer”. Priset delades ut av KEF:s ordförande Annika Hellberg. Duon tilldelas ett stipendium på 10 000 kronor. KEF vill med utmärkelsen väcka studenters intresse för kommunsektorn, dels för att söka jobb inom sektorn men även för att fortsätta att studera eller forska inom kommunal ekonomi och verksamhetsutveckling.   Nomineringen lyder:  Juryn tilldelar stipendiet Årets kommunalekonomiska examensarbete till ”Transparens på skolmarknaden – En

Privat skola och primärvård växer  

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Privata aktörer inom välfärden är fortfarande ett tvisteämne. Inom verksamheter med hygglig lönsamhet ökar andelen köp av privata utförare, medan hemtjänst inte lockar större privata utförare.   Den svenska välfärdsmarknaden håller ställningarna. Totalt köpte kommuner och regioner verksamhet av privata utförare för 147 miljarder kronor under 2018. Det motsvarar 14 procent av kommunsektorns kostnader. Köpen av privat verksamhet som andel av kommunsektorns totala kostnader minskade något, vilket främst beror på minskade utgifter i kölvattnet av de stora migrationsströmmarna 2015-16. Inom ekonomiskt tunga områden som pedagogisk verksamhet, primärvård och specialiserad somatisk vård har dock köpen ökat 6-7 procent. – Inom de

Många miljarder i felaktiga utbetalningar

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Det läcker från de svenska välfärdssystemen. Runt 18 miljarder kronor betalas felaktigt ut varje år. Det motsvarar ungefär 5,5 procent av de totala utgifterna från välfärdssystemen, exklusive ålderspensionssystemet. Det är Delegationen för korrekta utbetalningar som står för beräkningarna av välfärdsläckagen i sitt slutbetänkande. Under torsdagens pressträff konstaterade delegationens ordförande Sven-Erik Österberg att fusket är omfattande: – Ungefär tre av fyra felaktiga utbetalda kronor beror på oriktiga uppgifter. Varannan felaktig utbetald krona uppskattar vi beror på avsiktliga fel. Både utredaren och finansminister Magdalena Andersson underströk vikten av korrekta utbetalningar. – Det handlar om mer än bara pengar. Felaktigheter i våra

Årets sista nummer av tidningen Kommunal Ekonomi ute

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Årets sista tema handlar om investeringar. Det investeras stort inom kommunsektorn, till både glädje och bekymmer. Även inom regionerna där det byggs nytt i stället för att bygga om. På debattsidan tar 13 ekonomichefer upp frågan om olika synsätt på exploateringsredovisningen, på förekommen anledning. Så möter vi Katarina Holmgren, nybliven ekonomidirektör i tunga aktören Region Stockholm. Vi hinner med ett besök på Kvalitetsmässan innan forskaren Mattias Haraldsson fördjupar våra kunskaper om VA-investeringar. Till sist välkomnar vi Niklas Anemo, ny kanslichef efter årsskiftet! Och Clarry… ja, hon ser till att Grustorp får ett … hmm… nytt äldreboende. Läs Kommunal Ekonomi

Ekonomisamverkan i östra Skaraborg

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Om drygt ett år startar Mariestad, Töreboda och Gullspång upp en gemensam ekonomifunktion. Samverkan ligger i tiden, så intresset är stort för hur man löser praktikaliteterna och för resultatet. Den 1 januari 2021 bildar Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner (MTG) en gemensam ekonomifunktion. Att samarbeta om ekonomi- och ekonomistyrning är dock ingen nytt. De tre kommunerna samarbetar brett över kommungränserna och har en gemensam teknisk nämnd, miljö- och byggnadsnämnd samt löne- och HR-nämnd. Det har gjort det nödvändigt att även samordna delar av ekonomifunktionen. – Vi har ett gemensamt verksamhetsstödsystem och en gemensam databas. Där lägger vi all ekonomistyrning, så

Ida tog första steget mot certifikatet!

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Ida Sassarsson är först ut att klara basnivån på vägen mot en hägrande certifiering som kommunalekonom. – Jag har alltid gillat mätbara mål, säger hon. Dags för lunch, men först en blombukett. Under en heldagskurs i etik i Stockholm passar vi på KEF på att hylla den kommunalekonom som så här långt är ensam om att ha klarat den första av certifieringens fyra nivåer. – Det känns jätteroligt, jag är stolt, säger Ida Sassarsson, som sedan 2016 arbetar på ekonomiavdelningen i Staffanstorps kommun. Under året har hon parallellt med jobbet deltagit i KEF:s certifieringsutbildning. – Jag arbetar mot arbetsmarknadsförvaltningen,

Omstrukterad vård vållar miljardunderskott

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Karolinska Universitetssjukhuset ska dra ner på personal. Orsaken är en planerad och genomförd omstrukturering av vården, en motivering som haft svårt att överrösta kritiken. Karolinska Universitetssjukhuset har varslat om stora neddragningar. I våras varslades om uppsägning av 550 administrativa tjänster och i veckan kom varslet om att 250 läkartjänster och 350 underskötersketjänster ska bort, fördelade på de flesta av sjukhusets verksamheter. Varslet innebär att nästan var 10:e läkartjänst ska bort. Sjukhusledningens förklaring till neddragningen var i korthet att Karolinska numera har ett mera avgränsat uppdrag inom högspecialiserad vård, vilket innebär färre patienter. Trots detta har personalstyrkan vuxit. Prognosen pekar

SKL underkänner riksrevisorernas granskning

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Riksrevisionen hävdar att kostnadsutjämningssystemet är felkonstruerat och för lite pengar omfördelas. Riksrevisorerna gör fel analys och deras omfördelningsförslag är inte rimligt, svarar SKL. Riksrevisionen fick stor uppmärksamhet i media förra veckan när myndigheten presenterade en rapport med budskapet att kostnadsutjämningssystemet för kommunsektorn var felkonstruerat och att ytterligare flera miljarder borde omfördelas för att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Riksrevisorerna kom fram till att kommuner med stor yta, få invånare och liten andel tätortsboende underkompenseras inom samtliga verksamhetsområden som ingår i kostnadsutjämningen. Resultat: hela 241 kommuner är underkompenserade, enligt riksrevisorernas beräkningar. SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog har kommenterat riksrevisorernas rapport på SKL:s

Experter: RIPS-räntan underskattar pensionsskulden kraftigt 

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Den nya RIPS-räntan värderar pensionsskulden felaktigt, enligt två debattörer i Svenska Dagbladet. Fel, säger SKL och försvarar den valda diskonteringsräntan. Den nya RIPS-räntan underskattar kommunsektorns pensionsskuld med 110 miljarder. Ja, den bredsidan framförs på SvD Debatt (21/10) av FAR:s förre generalsekreterare Dan Brännström och Torbjörn Tagesson, professor i redovisning. RIPS-räntan, som SKL tagit fram för att beräkna nuvärde på pensionsförpliktelser, är i år satt till 1 procent, medan Finansinspektionen anger en negativ ränta på -0,8 procent i de försäkringstekniska ”tryggandegrunderna”. Och ju lägre diskonteringsränta, desto högre nuvärde. Skillnaden mellan räntesatserna blir 110 miljarder kronor, enligt debattörerna. Bakgrunden är att nya redovisningslagen

”De riktade statsbidragen ska minska”

Kategorier: Aktuellt och Opinion.

Färre riktade statsbidrag, bättre planeringsförutsättningar för kommunsektorn och kanske en ny kommunal skattebas – det finns mycket på agendan för nyblivna civilministern Lena Micko. Det har gått några veckor sedan SKL:s förre ordförande Lena Micko tog sig an posten som civilminister. Ett sidbyte med positiva förtecken, tycker hon: – Det ger en möjlighet att få olika perspektiv de frågor jag jobbat med under lång tid. Det var svårt att tacka nej. Lena Micko har redan talat om vikten av ökade resurser till kommunsektorn. Och då pratar vi förhoppningsvis generella statsbidrag. – Inriktningen är tydlig: de riktade statbidragen ska minska. Det

Niklas Anemo ny kanslichef hos KEF

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Niklas Anemo tar över rollen som KEF:s kanslichef från och med 8 januari 2020.   KEF:s styrelse har utsett Niklas Anemo till ny kanslichef på KEF. Niklas tar över chefsrollen efter Ola Eriksson, från och med den 8 januari 2020. Niklas Anemo jobbar idag som ekonomichef vid Ulricehamns kommun.  – Det är med stor glädje som jag kan berätta att vi har rekryterat Niklas Anemo till ny kanslichef för Kommunalekonomernas förening, säger Annika Hellberg, ordförande i KEF. Niklas Anemo är mycket väl insatt i kommunalekonomiska frågor och kunnig inom föreningens verksamhetsområde. Han är även en erfaren ledare och van att

Nytt nummer av tidningen Kommunal Ekonomi

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Årets femte nummer av Kommunal Ekonomi handlar förstås om föreningsmötet i Linköping med åtföljande seminariedagar. Temat för numret är effektiv vård och omsorg, och läsaren hittar goda exempel från äldreomsorgen i Markaryd och Västerås, liksom sjukvården i Region Norrbotten. Dessutom knyter vi ihop temat om digitalisering med en titt på ekonomens och ekonomifunktionens roll i utvecklingen. På forskarsidorna kan du läsa om Kraftens hus i Borås, ett nytänk för cancerpatienter och anhöriga. Och Clarry vikarierar som uppfinningarnas moder… njaaa… det går sådär. Läs senaste numret här »

Tre ekonomichefsprogram hos KEF

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

KEF erbjuder tre olika program för dig som jobbar som, eller kommer att jobba som ekonomichef. Två program är nya för 2020; “Ny eller blivande ekonomichef samt “Utvecklingsprogram för ekonomichefer”, medan ”Ekonomichefer som leder” körs för andra året i rad.   ”Ny eller blivande ekonomichef” vänder sig till dig som är ny i rollen som kommunal ekonomichef. Kursen passar även för dig som arbetar som biträdande ekonomichef eller som så småningom ska träda in i rollen som ekonomichef. “Ekonomichefen som leder” riktar sig till dig som t ex är ekonomichef, ekonomidirektör inom kommun och region och som vill utveckla ditt