Arkiv för Aktuellt

Kommunen måste själv sköta revisionens arkiv

Kategorier: Aktuellt.

Strid har brutit ut i Luleå kommun sedan revisionen trots JO-kritik för hela tio år sedan inte flyttat sina handlingar från en revisionsbyrå till kommunen själv. Här reder vi ut vad som gäller: JO kritiserade Luleå sedan en journalist anmält brister i utlämningen av kommunrevisionens handlingar. Han hade hänvisats till en revisionsbyrå, som inte skötte saken på samma rutinmässiga och skyndsamma sätt som kommunen i övrigt. JO:s utslag var principiellt viktigt, och i de anvisningar för revisionen som finns på SKL:s webbsida hänvisas till beslutet via en länk. Efter JO:s kritik beslöt Luleås revisorer att flytta arkivet till kommunen. –

Lokalpartier skrällde i valet

Kategorier: Aktuellt.

Oberoende Realister gick från ingenting till att bli störst i Hagfors, hittills ett säkert majoritetsstyre för (S). I ett 40-tal kommuner i landet hade lokala partier framgång i valet. Sett till antal röster är nybildade Demokraternas 17,2 procent i Göteborg det tyngsta slaget mot de traditionella partierna. Men i 13 kommuner fick lokala utmanare större stöd än så, enligt en sammanställning av Dagens Samhälle. Bäst gick det för Oberoende Realister i Hagfors, där samtliga partier tappade till nykomlingen. Värst drabbades (S) som föll från 50,9 till 35,5 procent. Att få upp skolans resultat, införa heltid och ta bort delade turer

Nya spärrar hotar KD mest

Kategorier: Aktuellt.

Spärrar för småpartier har i år även införts i kommunerna för att minska splittringen i fullmäktige. Men det finns fler nya regler och de slår olika – i Göteborg kan det öka antalet partier. I de flesta kommuner är den nya spärren 2 procent – men minst 3 procent av samtliga röster krävs i kommuner som behållit indelningen i valkretsar. Där har även utjämningsmandat införts. – Färre småpartier kommer in. Syftet är att effektivisera beslutsfattandet. Kommunerna närmar sig samma regler som i riksdagsvalet. Det ska vara proportionell mandatfördelning, men bara för rimligt stora partier, säger Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap,

Riksrevisionen kritiserar kommunernas redovisning

Kategorier: Aktuellt.

Skönmålning och slarv! Kritiker av bristfällig kommunal redovisning får idag skarpt understöd i en ny rapport från Riksrevisionen. Det är i kommunernas rapportering till SCB:s Räkenskapssammandraget som Riksrevisionen hittat överraskande många fel i en granskning (RiR 2018:23). Felen kan delas in i två kategorier. Det ena är att kommunerna ”ger en mer önskvärd bild av sin ekonomiska situation och utveckling än vad som egentligen är fallet”. Justeringar har gett en ”påtaglig inverkan” på kommunernas samlade redovisning, enligt granskningen. För att få bukt med problemet infördes 2012 möjligheten att avsätta medel i resultatutjämningsreserver – men det hjälpte inte. – Majoriteten av

Ökad tillit – för bättre samverkan

Kategorier: Aktuellt.

Samverkan och handlingsutrymme var två nyckelord när förslagen från Tillitsdelegationen presenterades av dess ordförande Laura Hartman på KOMMEK. – Om en invånare behöver hjälp från många håll har vi svårt att få till samverkan. Det är offentliga sektorns akilleshäl, sa Laura Hartman och exemplifierade med en deprimerad tonåring som kan behöva stöd av skola, sjukvård, psykiatri. Vad som då det att medarbetarna ute i frontlinjen har handlingsutrymme och kan ta initiativ till samarbete. Viktigt är att det finns stöd uppifrån. Staber ska vara just ett stöd – inte något som stör. Tillitsbaserad styrning är ingen ny fluga, påpekade Laura Hartman.

Dåliga betyg trots mer pengar till utsatta skolor

Kategorier: Aktuellt.

Fler vuxna i skolan, men svårt att locka behöriga lärare. Socioekonomisk resursfördelning leder inte heller automatiskt till att elevernas kunskapsresultat blir bättre. Malmö och Helsingborg arbetar båda med socioekonomiskt viktad ersättning till grundskolan. En gemensam erfarenhet är att det tar tid att nå resultat. – Behörigheten till gymnasiet har inte ökat de två senaste åren. Vi hade en god kunskapsutveckling fram till 2015, men nu har den dippat. De svagaste eleverna tappar mer, säger Elisabeth Svenningsson, avdelningschef på skol– och fritidsförvaltningen i Helsingborg. Båda kommunerna har nyligen utvärderat sina fördelningsmodeller och ser bland annat att pengarna i hög grad används

Sektorsbidrag ska lindra kommunsektorns börda

Kategorier: Aktuellt.

Öronmärkta pengapåsar till skola, vård och andra sektorer. Så vill civilminister Ardalan Shekarabi lösa problemet med dagens många riktade statsbidrag som överbelastar kommuner och landsting. Shekarabi konstaterade själv vid ett seminarium på KOMMEK i Malmö att det finns en överbelastning av ekonomiska styrmedel på främst utbildningens område. Det illustrerades tydligt när SKL:s ordförande visade en närmast oläslig lista med ett 50-tal riktade statsbidrag till skolan. – Jag möter många kommunalråd som säger att de inte längre söker dessa statsbidrag, sa Lena Micko. Hon fick medhåll av riksrevisor Helena Lindberg: – En del kommuner har inte resurser att söka dessa bidrag.

Ardalan Shekarabi vill se handling: Det får vara slut på fina ord om digitalisering

Kategorier: Aktuellt.

Digitaliseringen går för långsamt i kommuner och landsting, konstaterade civilminister Ardalan Shekarabi när han inledningstalade under Kommek. – Det får vara slut på vackra överenskommelser och fina ord på papper, manade han och ställde sitt hopp till Myndigheten för digital förvaltning, som den 1 september startar sin verksamhet i Sundsvall Flera utredningar har visat att styrningen av den digitala förvaltningen varit allt för fragmenterad. Regeringen har sett behovet av en ny myndighet med ett samlat ansvar för styrning mot regeringens mål i den digitala utvecklingen. I den digitaliseringsstrategi regeringen presenterade förra året var det övergripande målet att Sverige ska bli

Fler institutioner väljer hållbara investeringar

Kategorier: Aktuellt.

Av Sveriges kommuner, landsting och regioner är det en växande andel som förvaltar sina långsiktiga medel i egen regi och fler som inkluderar hållbarhet i investeringsbeslutet. Det visar en undersökning som kapitalförvaltaren Öhman gjort tillsammans med Kommunalekonomernas förening, KEF. Undersökningen, KommunPuls, tar varje år reda på hur Sveriges kommuner, landsting och regioner resonerar om sin finansiella förvaltning. Årets mätning visar bland annat att det är en växande andel som förvaltar sina långsiktiga medel helt eller delvis i egen regi – 88 procent nu, att jämföra mot 70 procent förra året. Fler inkluderar hållbarhet i sitt investeringsarbete. Jämfört med förra årets

Förstärkt utjämning med nytt förslag

Kategorier: Aktuellt.

Mer pengar till glesbygd och socioekonomiskt svaga kommuner – det blir följden av de förslag till ny kostnadsutjämning som presenterades av regeringens särskilde utredare Håkan Sörman på KEF:s föreningsmöte i Malmö. Utredningen räknar med att till 1 oktober lägga fram sitt förslag, som döpts till ”Lite mer lika”. Jämfört med dagens modell ligger större fokus på de behov som faktiskt finns, medan mindre hänsyn tas till hur kostnaderna historiskt sett ut. Vinnare blir kommungrupper som glesbygd och mindre städer. De får i genomsnitt cirka 800 kronor mer per invånare. Storstäderna, större städer och kommuner nära dessa tappar i genomsnitt 300–400

”Anpassa bokslutet efter nya lagen”

Kategorier: Aktuellt.

En ny lag om kommunal redovisning togs av riksdagen i maj och gäller från 2019. Förberedelser behöver göras redan i år, anser Hans Stark, ekonom på SKL. Den nya redovisningslagen ska tillämpas från räkenskapsåret 2019. Som en förberedelse håller SKL ett seminarium i Stockholm 27 september, där även KEF och Rådet för kommunal redovisning (RKR) medverkar. Det kommer att spelas in och kan senare ses på webben. Information om detta och om den nya lagen finns på SKL:s webbsida. Utredningsförslaget om att pensionsredovisningens blandmodell ska ersättas med fullfondering togs inte med i nya lagen. Regeringen vill först göra en ny