Nytt nummer av Kommunal Ekonomi med tema Digitalisera – eller dö?

I årets sista nummer är temat digitalisering. En räddare i nöden för offentlig sektor, hoppas många. Men det finns hinder på vägen, utvecklingen är ojämn i landets kommuner och säkerheten ofta dålig. Dessutom gäller det att kunna tillgodogöra sig nyttorna. En aktuell fråga är effekterna av den kommande redovisningslagen, framför allt vad gäller pensionsskulden där vi försöker reda ut begreppen. På forskarsidorna presenteras en läsvärd antologi om kommunernas framtid. Och Clarry då? Jo hon tar med sig digitaliseringens fröjder ner i badkaret. Klicka på bilden för att läsa hela tidningen.
Läs mer...

Nytt nummer av Kommunal Ekonomi med tema – Från analys till riktig verkstad

Årets femte nummer av Kommunal Ekonomi visar hur viktigt det är att analysera ekonomi och verksamhet. Hjälp utifrån kan vara bästa sättet, det visar Malå kommun liksom Region Jämtland Härjedalen. Föreningsmötet i Varberg gav ordförande Annika Hellberg fortsatt förtroende, liksom resten av styrelsen. Certifieringen är det nya svarta för ekonomerna, som också kunde lyssna på intressanta seminarier. På forskarsidorna kan du läsa om dagens hetaste ämne: innovationer. Något som Clarry visar prov på när det kärvar i skolans budget…   Klicka på bilden för att läsa hela tidningen.
Läs mer...

Certifiering boostar yrket och karriären

Ett bevis på kvalitet och kompetens och en väg till ökad status för yrket. Nu startar de första utbildningarna som ska leda fram till en certifiering av kommunalekonomer. Listan över certifierade yrken fylls snart på med ytterligare en grupp: kommunalekonomer. Både arbetsgivaren och ekonomerna själva kommer att dra fördelar av den certifieringsmodell som KEF arbetat fram under ett par år, och som nu är på väg att förverkligas. – Nu är det skarpt läge, säger Helena Sjöholm, utbildningsledare på KEF. Med certifieringen vill KEF främja en mer genomarbetad och planerad kompetensutveckling för kommunalekonomer. Den ska vara ett stöd för den enskilde individen, men också för arbetsgivare i kommuner och landsting. – Har du anställt en ekonom som gått igenom certifieringsprogrammet kan du förvänta dig en viss kompetensnivå. Ytterligare ett syfte är att stärka yrkesidentiteten. – Det finns inte så många utbildningar som riktar in sig på kommunal ekonomi. Det här blir en kvalitetsstämpel och ett sätt att höja yrkets status, säger Helena Sjöholm. I höst kommer det att finnas 7–8 kurser på basnivån att välja mellan, bland annat kommunalrätt, upphandling och redovisning. Men även om kurser som leder fram till certifiering går att anmäla sig till redan nu så dröjer
Läs mer...

Vilka talare vill du se på KOMMEK 2018?

KOMMEK 2018 börjar nu! Den 22–23 augusti i Malmö går KOMMEK av stapel och arbetet med att skapa två värdefulla och inspirerande dagar har inletts. Vilka vill du se som talare? Lämna önskemål på ämnen eller talare här >> Välkommen till Sveriges viktigaste möte för offentlig sektor!
Läs mer...

Nytt nummer av Kommunal Ekonomi – Styrning med eller utan kontroll

I årets fjärde nummer av Kommunal Ekonomi gratulerar vi SKLs chefsekonom Annika Wallenskog till titeln Årets kommunalekonom 2017! Sedan kan vi läsa om hur den kommunala styrningen utvecklats och hälsa på i Ängelholm, landets första agila kommun. Göteborgs stad jobbar hårt med intern kontroll. ”Tonen på toppen” lyfts fram som lika viktigt som formell kontroll. På forskarsidorna kan vi läsa om hur tjänstemän gör när man ska samverka, medan Clarry fixar ett billigt spa till kommunen… Läs hela tidningen här>>
Läs mer...

Annika Wallenskog är utsedd till Årets kommunalekonom 2017!

Årets kommunalekonom 2017 togs emot av Sveriges kommuner och landstings (SKL) chefsekonom, Annika Wallenskog under föreningsmötet den 24 augusti i vackra Varberg. Hon får utmärkelsen för sina pedagogiska och analytiska förmågor, och för att hon gör kommunal ekonomi intressant.   – Jag är glad och väldigt stolt! Det känns jättebra för mig personligen, men det är också bra för SKL. Jag hoppas att kunna bidra till att medlemmarna tycker att SKL gör ett bra jobb säger Annika och fortsätter: – Det är mer än ett arbete för mig, jag lever med det dygnet runt. Jag försöker nog vara den chefsekonom jag själv ville ha en gång i tiden. Man ska kunna ringa till mig och snacka utan att det blir en stor sak. Det är bra för mig också – hur ska jag kunna företräda medlemmarna om jag inte vet vilka problem de har? Säger Annika till vår tidning Kommunal Ekonomi. Juryns motivering Juryns motivering var följande: Annika Wallenskog har en enastående förmåga att belysa och lyfta fram de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och landsting. Annika gör lättförståeliga analyser både ur makro- och mikroperspektiv utan att för den skull peka finger. Hon deltar i samhällsdebatten och engagerar deltagare på ett bra sätt
Läs mer...

KEFs kansli har fått förstärkning av Johan Skeri och Göran Persson Lingman

Kansliet har två nya medarbetare på huvudkontoret i Gävle.  Johan Skeri (t.v) och Göran Persson Lingman (t.h) är nya utbildningsledare på KEF.    Mer om Johan Bor: Mora Familj: Fru och en dotter på 11 år, samt en labbevalp På fritiden: Idrott, föreningsliv och jakt Dit reser jag gärna: Där solen lyser, oavsett temperatur Utbildning: Civilekonom (fördjupningar inom systemvetenskap/processer/LEAN), brandman Yrkesbakgrund: Länsstyrelsen Gävleborg, F d Banverket, Mora kommun (inkl brandman 10 år), PwC Ekonomerna inom kommunernas mjuka sektorer; såsom socialtjänst och utbildning, blir främsta målgruppen för Johan Skeri när han lämnar PwC och börjar arbeta som utbildningsledare på KEF. –Jag vill veta hur de som deltar i utbildningen tänker idag och vad de vill i framtiden, vill gärna vara delaktig i deras resa säger han. Bakgrunden som både ekonom och socialchef kommer väl till pass när Johan Skeri nu tar klivet från revisions- och konsultbolaget PwC till KEF. Han förstärker föreningens kansli och ser fram emot att bygga vidare på utbudet av utbildningar för medlemmar med jobb i kommunernas mjukare verksamheter. –Det som driver mig är att möta medlemmarna och deras behov av kompetensförstärkning, säger han. Johan Skeri har lång erfarenhet av att utbilda ekonomer och chefer i kommuner och
Läs mer...

Digital kurskatalog för hösten 2017

Nu kan du planera din kompetensutveckling för hösten innan semestern. Vi har en hel del nya kurser och konferenser i år. Nya kurser i höst är bland annat, Processbaserad verksamhetsutveckling (26/9 + 11–12/10) Att leda och arbeta i projekt (19–20/9, 13–14/11) Upphandling och konkurrens för ekonomer (20/9) Etik för kommunalekonomer (28/11) ….Och fortsättningsdagar på vår populära kurs ”Att tala och skriva ekonomi” Ta del av alla våra nya kurser i kurskatalogen. Ladda ner den här >> Alla kurser är inte öppna för anmälan men planera in dem i kalendern redan nu!
Läs mer...

Debatt – Ansvarsfördelningen är helt annorlunda i kommunsektorn

I Kommunal Ekonomi nr 3 2017 förklarar och argumenterar SKYREVS PerÅke Brunström för de skriftliga uttalanden sakkunniga revisorer tillämpar allt oftare. Nedan svarar ekonomidirektörerna Gustavsson/Ömossa och ifrågasätter bland annat revisorernas bristande praxis.     PerÅke Brunströms svar på vår debattartikel ger mer frågor än svar. Först uppger Brunström att ansvaret för att upprätta årsredovisningen är kommunstyrelsens. Samtidigt ska vi ekonomidirektörer uttala oss som om vi vore ansvariga för årsredovisningen. Ännu mer förbryllade blir vi att det förväntas av oss att vi ska intyga att vi inte utsatts för några politiska påtryckningar. Påtryckningar om vad – att skriva under intyget? Om det nu är ett så viktigt dokument för de förtroendevalda revisorernas biträde i sitt arbete, varför ser det så olika ut hur det används bland kommuner, landsting och regioner. I över hälften av landets landsting och regioner används inte, eller skrivs ej dessa intyg under. Inom ett och samma konsultföretag kan sättet att hantera dessa intyg variera. Bara det visar orimligheten i detta. Om undertecknade varit förtroendevalda revisorer hade vi förväntat oss större stringens hos de konsulter som upphandlats som biträde. Vi har i vår debattartikel inte sagt att det väckt ilska hos de som ska underteckna, utan snarare att
Läs mer...

Nytt nummer av Kommunal ekonomi med tema samhällsbyggnad – vem bygger landet?

I årets tredje nummer av Kommunal Ekonomi tar vi en titt på samhällsbyggande. Bristen på billiga bostäder kan till stor del skyllas på bristande politik och den statliga byggbonus som skulle får fart på byggandet fungerar sådär. I Norrköping träffar vi förste revisor Örjan Högberg som gjort en intressant yrkesresa och som håller hårt på revisionens oberoende. Och snart har landstingen gjort sitt, direktvalda regioner tar över för att bland annat axla det regionala utvecklingsansvaret i länen. På forskarsidorna läser vi om urbanisering från olika perspektiv. Clarry gör förstås sitt bästa för att sätta kommunen på kartan, men det går grus i maskineriet…   Klicka på bilden för att läsa hela tidningen!
Läs mer...

KEF höll seminarium i Intern kontroll på GFOA konferensen i Denver, Colorado

Förra veckan var delar av kansliet och styrelse samt specialinbjudna medlemmar i KEF på plats i Denver, Colorado för att delta på den årliga konferensen som arrangeras av Government Finance Officers Association (GFOA). Roland Svensson, KEF och Jörg Bassek, Sektorschef verksamhetsstöd i Borlänge kommun och styrelseledamot i KEF fick äran att hålla i ett av seminarierna på konferensen tillsammans med Jeff Right, CPA, CIA, Plante & Morran från Chicago. Seminariet gick under namnet ”Expanding the boundaries of Internal controll” och lockade nära 800 kommunalekonomer från Canada och USA. Salen fylldes snabbt upp och åhörare stod längst sidorna för att få plats. Seminariet avhandlade hur de som ansvarar för Intern kontroll tenderar att fokusera sin uppmärksamhet på taktiska mål och risken för förlust snarare än på bredare strategiska mål och risken för förlorade möjligheter. Om du är intresserad av att ta del av dokumentationen från seminariet hittar du den här.  
Läs mer...

Nytt nummer av Kommunal Ekonomi med tema god ekonomisk hushållning

I årets andra nummer av Kommunal Ekonomi kan du läsa om jakten på den goda hushållningen. Trots att lagkraven ökat och preciserats är det svårt att hitta det riktigt goda exemplet. Inom vissa sektorer, exempelvis VA, kan det vara lätt att skjuta på investeringar. Skellefteå gör tvärtom, och satsar på nytt vattenverk. På landstingssidan kikar vi på sjuksköterskebristen – om det nu verkligen är en brist? Region Östergötland provar nya grepp för att klara sin bemanning vad gäller sköterskor. Och Clarry är förstås på tårna vad gäller god hushållning. Nja, inte alltid … Klicka på bilden för att läsa hela tidningen. 
Läs mer...

Intervju med Henrik Heyman om Malmö stads utveckling av Intern kontroll

Henrik Heyman om utvecklingen av Intern kontroll i Malmö stad,  Var befinner ni er idag med ert kontrollarbete? – Vi har en liten bit kvar för att nå upp till vår ambitionsnivå. Det som kan utvecklas är självskattningen av hur den interna kontrollen fungerar som alla nämnder och bolag årligen fyller i. Vi ser en utveckling mot att alltfler kontrollkomponenter blir gröna i vårt utvärderingssystem, men vi vill att fler blir ännu vassare. Det är egentligen nu när systemet är på plats som det hårda arbetet börjar. Om man inte fortsätter utveckla systemet och bara förvaltar det riskerar vi att kvaliteten på den interna kontrollen försämras. Vilka har varit de viktigaste lärdomarna sedan ni tog tag i arbetet med intern kontroll? – Tydliga anvisningar är A och O. Vår projektgrupp pratade ihop sig rejält innan vi började genom att fundera på vad intern kontroll är för oss, vad är det vi ska få till samt andra relevanta frågeställningar. Det blev en hel del givande och utvecklande möten med projektgruppen. Att man pratar samma språk är viktigt men det är inte alltid lätt med kommunikationen. Det är väldigt lätt att missförstå varandra i en stor organisation. Var har motståndet varit som
Läs mer...