Standard för kommunal räkenskapsrevision på gång – KEF har lämnat synpunkter

SKR, Skyrev och FAR har beslutat att ta fram en standard för kommunal räkenskapsrevision. KEF har fått utkastet på remiss och styrelsen beslutade om ett yttrande på styrelsemötet den 13 oktober.

I KEF:s yttrande har styrelsen bland annat meddelat att KEF anser det positivt att en standard anpassad för kommunsektorn utvecklas. Det främjar en god kvalitet på räkenskapsrevisionen och ger förhoppningsvis ett enhetligt arbetssätt oavsett revisor. Vi anser det positivt om uppdragsbrev, krav på revisionsbevis etc. är standardiserade. Utgångspunkten för KEF:s remissvar har varit att vi i första hand har fokuserat på de frågor som berör våra medlemmar ekonomerna.

För ett drygt år sedan uppstod en diskussion i sektorn om utformningen av de skriftliga uttalanden som ska lämnas enligt ISA, och även om vem som ska underteckna detta skriftliga uttalande. I utkastet från SKR, Skyrev och FAR har man utvecklat synen kring detta.

Något som KEF har framfört i vårt remissvar angående villkor för revisionsuppdrag är följande:

" I ISA 210 behandlas uppdragsbrevet. Eftersom det förekommer att styrelsen, som är ansvarig för räkenskaperna, ibland beslutar att bryta mot det finansiella ramverket anser vi att förutsättningarna för uppdraget i första hand ska förankras med styrelsen. Därefter kan nödvändiga förutsättningar redas ut med ledande tjänstemän."

Läs hela KEF:s remissvar i filen nedan:
Synpunkter på utkast till standard för kommunal räkenskapsrevision (pdf)

Här kan du ta del av förslaget som är på remiss: "Utkast - Standard för kommunal räkenskapsrevision"

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram