Arkiv för Opinion

”De riktade statsbidragen ska minska”

Kategorier: Aktuellt och Opinion.

Färre riktade statsbidrag, bättre planeringsförutsättningar för kommunsektorn och kanske en ny kommunal skattebas – det finns mycket på agendan för nyblivna civilministern Lena Micko. Det har gått några veckor sedan SKL:s förre ordförande Lena Micko tog sig an posten som civilminister. Ett sidbyte med positiva förtecken, tycker hon: – Det ger en möjlighet att få olika perspektiv de frågor jag jobbat med under lång tid. Det var svårt att tacka nej. Lena Micko har redan talat om vikten av ökade resurser till kommunsektorn. Och då pratar vi förhoppningsvis generella statsbidrag. – Inriktningen är tydlig: de riktade statbidragen ska minska. Det

Pressmeddelande: Kommunsverige säger ja till fullfondering

Kategorier: Opinion.

Kommunsverige säger ja till fullfondering av pensionsskulden, den enskilt viktigaste frågan i utredningen En ändamålsenlig kommunal redovisning. Effekten blir negativ soliditet i många kommuner och nästan alla landsting. Kommunsverige säger ja till en fullfondering av pensionsskulden. Det visar en sammanställning av remissvaren på utredningen En ändamålsenlig kommunal redovisning i Kommunal Ekonomi nr. 5 2016. I utredningen föreslås kommunsektorn byta redovisningsmodell, från den nuvarande blandmodellen där pensionsförpliktelser intjänade före 1998 ligger som en ansvarsförbindelse i balansräkningen, till fullfondering där hela pensionsskulden redovisas i balansräkningen. Av 29 svarande kommuner vill 25 se en fullfondering, medan 4 säger nej. Av 10 svarande regioner