Certifierad kommunalekonom - Nytt och förbättrat upplägg!

12 april, 2022

Vi har gjort en del förändringar i KEF:s certifieringsprogram. Det innebär framför allt att fyra olika nivåer har bakats ihop till två delar; Grundläggande kunskaper samt Fördjupade kunskaper. Syftet är att det ska vara lättare att förstå hur programmet är uppbyggt.

Du som redan är igång med programmet får självklart tillgodoräkna dig alla moment som du har genomfört, på din väg att bli certifierad kommunalekonom. Du som redan är igång med certifieringsprogrammet har nyligen även fått separat information via mejl om vad som gäller för just dig.

Så här funkar det

Certifieringsprogrammet består numera av två delar och för att erhålla titeln ”Av KEF Certifierad kommunalekonom” måste du godkännas på de båda delarna:

» Grundläggande kunskaper
» Fördjupade kunskaper

Att programmet omfattar två delar förutsätter att du sedan tidigare har en examen motsvarande kandidatexamen, inklusive ett examensarbete inom området ekonomi. Skulle du inte ha ett examensarbete tillkommer även ett projektarbete, som omfattar nio dagar. Är detta aktuellt för dig kan du läsa mer om det på vår hemsida.

– Grundläggande kunskaper
I den första delen, grundläggande kunskaper, ingår nio olika kunskapsområden. Du väljer själv om du vill gå någon av de utbildningar som ingår i certifieringsprogrammet, eller om du vill studera på egen hand, innan kunskaperna valideras genom ett kunskapstest. Endast en kurs är obligatorisk att delta i, det är ”Etik för kommunalekonomer”.

– Fördjupade kunskaper
I den andra delen, fördjupade kunskaper, väljer du valfria fördjupningskurser inom ramen för de kurser som erbjuds inom certifieringsprogrammet. Vilka dessa kurser är kan du se på vår hemsida, kef.se. För att bli godkänd krävs deltagande i minst nio dagars utbildning samt att du blir godkänd på tillhörande examination.

Lägg upp det som du vill

Du väljer själv hur du vill lägga upp just din väg till att bli certifierad, du behöver inte genomföra de olika momenten i någon särskild ordning. Vi på KEF rekommenderar alla ekonomer att åtminstone genomföra den första delen, grundläggande kunskaper, som omfattar kunskaper som alla ekonomer inom kommun och region bör ha.

Validering av dina kunskaper

När du känner dig redo att kontrollera dina kunskaper inom ett kunskapsområde, genomför du ett kunskapstest. Kunskapstest görs digitalt, på valfri dag och tid. Du som går en kurs i KEF:s certifieringsprogram gör kunskapstestet för den aktuella kursen utan extra kostnad, du behöver bara boka in dig i förväg via KEF:s hemsida.
Om du inte skulle klara ett kunskapstest finns det alltid möjlighet att genomföra testet igen.

Läs gärna mer om certifieringsprogrammet i broschyren här nedan eller på: Certifieringsprogram

Broschyr Certifierad kommunalekonom (pdf)

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram