Certifiering av kommunalekonom har påbörjats

7 nov, 2018


Kommunalekonomernas förening (KEF) har under en tid jobbat med att ta fram kompetensutvecklingsprogram som leder till titeln certifierad kommunalekonom. I början av december påbörjas så äntligen de första kunskapstesterna i detta nya certifieringsprogram.

– Otroligt roligt att vi nu har kommit så långt i vår strävan efter ett certifieringsprogram att de första kunskapstesterna nu kan genomföras, säger Ola Eriksson kanslichef på KEF.

Syftet med certifieringsprogrammet är att ge arbetsgivare inom kommun, landsting och kommunalförbund en trygghet vid rekrytering samt möjlighet att säkerställa att du som ekonom har de kunskaper som krävs för arbetet. Certifieringen finns även som ett stöd för kompetensutvecklingsplanering av våra medlemmar. De får ett stöd för att planera, utveckla och underhålla sin kompetens samt ett bevis på att deltagaren har tillgodogjort sig de kunskaper som ingår i utbildningens olika delar.

 

Aktuella kunskapstester

För att bli certifierad kommunalekonom krävs att man klarar av programmets fyra nivåer: basnivå, fördjupade kunskaper, metoder & kommunikation och projektarbete. För varje nivå utfärdas ett diplom efter godkänd examination.

Kunskapstesterna som påbörjas i december ingår i basnivån och omfattar sex olika kunskapsområden:

  • Redovisning, grundläggande
  • Juridik för ekonomer
  • Upphandling för ekonomer
  • Kommunal ekonomi
  • Intern kontroll grundläggande
  • Moms, grundläggande

 

Paketpris för kunskapstest

För att möjliggöra en bra prisnivå så är finns det olika paketpris där medlemmar får 50 procents rabatt. Dessutom får de som kommer att gå minst fem kurser i KEF:s regi ytterligare rabatter.

 

Praktiska förutsättningar

Kunskapstesterna på basnivån består huvudsakligen av flervalsfrågor, där ett eller flera alternativ ska vara rätt. För att få godkänt på kunskapstestet ska normalt 80 procent av maxpoängen erhållas. Har testpersonen kunskaper inom området så kommer den tiden som är avsatt att vara väl tilltagen. Testet görs hemma med hjälp av en speciell programvara.

Mer information finns under Certifieringsprogram, anmälan till kunskapstesterna görs under Utbildningar.

 

För mer information:
Göran Andersson
Tel. 072-061 70 60
Goran.andersson@kef.se

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram