Certifiering boostar yrket och karriären

14 sep, 2017

Ett bevis på kvalitet och kompetens och en väg till ökad status för yrket. Nu startar de första utbildningarna som ska leda fram till en certifiering av kommunalekonomer.

Listan över certifierade yrken fylls snart på med ytterligare en grupp: kommunalekonomer. Både arbetsgivaren och ekonomerna själva kommer att dra fördelar av den certifieringsmodell som KEF arbetat fram under ett par år, och som nu är på väg att förverkligas.

– Nu är det skarpt läge, säger Helena Sjöholm, utbildningsledare på KEF.

Med certifieringen vill KEF främja en mer genomarbetad och planerad kompetensutveckling för kommunalekonomer. Den ska vara ett stöd för den enskilde individen, men också för arbetsgivare i kommuner och landsting.

– Har du anställt en ekonom som gått igenom certifieringsprogrammet kan du förvänta dig en viss kompetensnivå. Ytterligare ett syfte är att stärka yrkesidentiteten.

– Det finns inte så många utbildningar som riktar in sig på kommunal ekonomi. Det här blir en kvalitetsstämpel och ett sätt att höja yrkets status, säger Helena Sjöholm.

I höst kommer det att finnas 7–8 kurser på basnivån att välja mellan, bland annat kommunalrätt, upphandling och redovisning. Men även om kurser som leder fram till certifiering går att anmäla sig till redan nu så dröjer det ännu ett par år innan utbildningen går att fullfölja i sin helhet.

 – Vi tar det här steg för steg. Nu har vi satt kunskapsmålen på grundnivå, sedan väntar påbyggnadsutbildningar och projektarbetet.

Varje nivå tar åtta dagar att fullfölja. Deltagarna kommer att sprida ut kurstillfällena under flera år och genomföra studierna parallellt med sitt arbete. Efter basnivån följer ytterligare två steg där deltagarna kan välja olika inriktning. Skiftande förkunskaper och yrkesbakgrund bland yrkesverksamma ekonomer gör att det inte blir nödvändigt att gå igenom samtliga steg på basnivån för att komma vidare. Den som redan har erfarenheter och goda kunskaper i till exempel internkontroll kommer att kunna tenta av den delen. Att kunskapsnivån är tillräcklig för en certifiering ska garanteras av en examinationskommitté, bestående av två personer från akademin och två från den praktiska verksamheten.

– Kommittén ser till att examinationen håller i kvalitet och att kunskapskraven är rimliga. Basnivån får inte bli för avancerad; det ska vara möjligt för alla att ha den kompetensen, säger Helena Sjöholm.

En utgångspunkt i certifieringen är att den som går igenom processen redan ska ha en högskoleutbildning för ekonomer eller motsvarande i botten. Det ska också vara möjligt att ha skaffat erfarenheten på annat sätt. Däremot finns inga krav på att ha jobbat ett visst antal år.

– Tvärtom kan det vara ett sätt att komma in i den offentliga branschen för en nyexaminerad eller en ekonom som tidigare bara jobbat privat. Han eller hon ska på kort tid få en bred och djup kunskap om vad som är specifikt för ett jobb i kommuner och landsting, säger Helena Sjöholm.


Text: Torbjörn Tenfält

Läs mer om KEFs Certifieringsprogram här >>

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram