Examination

Examination kommer att ske på olika sätt, bland annat genom kunskapstest och inlämningsuppgifter.

Verifiering av kunskaper på Basnivån kan ske genom enbart kunskapstest utan att ha deltagit i KEF:s kurser, förutom etikkursen. För att få godkänt för övriga nivåer krävs deltagande i de kurser KEF anordnar.

En särskild examinationskommitté har som uppgift att kvalitetssäkra examinationsformerna och göra den slutliga bedömningen om tillräckliga studieresultat uppnåtts för certifiering.

Utgångspunkten är att för samtliga genomgångna kursmoment ska deltagarens kunskaper valideras.

För basnivån kan kunskaperna valideras utan deltagande i de kurser KEF tillhandahåller mot särskild avgift. Antalet tillfällen då kunskapstester genomförs är begränsat.

Läs mer om aktuella tider för att genomföra kunskapstest »

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram