Examination

Examination kommer att ske på olika sätt, bland annat genom kunskapstest och inlämningsuppgifter.

Verifiering av kunskaper på Basnivån kan ske genom enbart kunskapstest utan att ha deltagit i KEFs kurser, förutom etikkursen. För att få godkänt för nivå 1–3 krävs deltagande i de kurser KEF anordnar.

En särskild examinationskommitté har som uppgift att kvalitetssäkra examinationsformerna och göra den slutliga bedömningen om tillräckliga studieresultat uppnåtts för certifiering.

Utgångspunkten är att för samtliga genomgångna kursmoment ska deltagarens kunskaper valideras.

För basnivån kan kunskaperna valideras utan deltagande i de kurser KEF tillhandahåller mot särskild avgift. Antalet tillfällen då kunskapstester genomförs är begränsat.

Preliminära tider för möjlighet att genomföra kunskapstester under 2019 är:

  • Vecka 7 (februari)
  • Vecka 21 (maj)
  • Vecka 34 (augusti) 
  • Vecka 50 (december)