Kompetenskartläggning

 Kompetenskartläggning inför basnivå

Som ett stöd för arbetsgivaren erbjuder föreningen, mot en låg avgift, en version av vårt kompetenskartläggningsverktyg Ta steget med fokus på att inventera vilka medarbetare som behöver inhämta mer kunskaper och/eller vilka som är färdiga att validera sina kunskaper för Basnivån. Underlaget kan användas för att planera kompetensutveckling genom deltagande i öppna kurser, lokala kurser eller självstudier.

Kompetenskartläggningsverktyget kan också fördel användas för att kartlägga och inventera underlag för framtida kompetensförsörjning för hela eller delar av arbetsgivarens ekonomgrupp. Föreningens kansli medverkar gärna vid inventering och analys av resultatet.

 

 

 

 

 

* Gäller för upp till 30 deltagare.

Beställning & förfrågningar

Beställ kompetenskartläggningen genom att ta kontakt med Nils-Hugo Johansson, Nils-hugo.johansson@kef.se, tel. 070-626 81 48.