Kompetenskartläggning

Kompetenskartläggning inför basnivå

Kompetenskartläggningen fokuserar på att inventera vilka medarbetare som behöver inhämta mer kunskaper och/eller vilka som är färdiga att validera sina kunskaper för basnivån i vårt certifieringsprogram. Kompetenskartläggningen kan också användas för att kartlägga och inventera underlag för framtida kompetensförsörjning för hela eller delar av er ekonomgrupp, utan att gå vidare med certifieringsprogrammet.

Resultat av enkäten,

  • Visar den enskilda ekonomens kompetensbehov
  • Visar vart man bör starta utbildningsinsatser
  • Visar var er kommun/region behöver förstärka
    med kompetensutveckling.
  • Visar om den enskilda ekonomen direkt kan tentera hela eller delar av basnivån i certifieringsprogrammet

Fördelar är att,

  • En överblick vart behoven av utveckling finns
  • Det är enkelt att genomföra
  • Kompetenskartläggningen har en låg prisbild

Pris

5 000 kr för en ekonomgrupp på max 30 deltagare.
10 000 kr  för en ekonomgrupp på max 60 deltagare.
Över 60 deltagare kontakta kansliet för offert.

Gällande mervärdesskatt tillkommer.

Ladda ner infoblad om kompetenskartläggningen här >>

Beställning & förfrågningar

Beställ kompetenskartläggningen genom att kontakta
Göran Lingman Persson, goran@kef.se, tel. 072-060 66 50

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram