Metoder & kommunikation

Innehåll och kunskapsmål

  • Att styra, leda och analysera offentlig verksamhet
  • Utvecklings- och förändringsledning
  • Grundläggande ledarskap och temautveckling
  • Coachande förhållningssätt
  • Att skriva och tala ekonomi

Fullständigt innehåll och kunskapsmålen kommer att presenteras under år 2018.