Metoder & kommunikation

Innehåll i Metoder & kommunikation

Metoder & kommunikation omfattar minst åtta dagars utbildning valbart inom områdena kommunikation, coaching/ledarskap, projekt, förändringsarbete mm. Examination kan bestå av tentamen och/eller inlämningsuppgifter.

Innehåll och kunskapsmål

  • Att styra, leda och analysera offentlig verksamhet
  • Utvecklings- och förändringsledning
  • Grundläggande ledarskap och temautveckling
  • Coachande förhållningssätt
  • Att skriva och tala ekonomi

Fullständigt innehåll och kunskapsmålen kommer att presenteras under år 2019.