Metoder & kommunikation

 

Innehåll

Metoder & kommunikation omfattar minst åtta dagars utbildning valbart inom områdena kommunikation, coaching/ledarskap, projekt, förändringsarbete mm. Examination kan bestå av kunskapstest och/eller inlämningsuppgifter.

 

Kurser och kunskapskrav

 

Kunskapsmål för kursen: Coachande förhållningssätt (2 dagar)

Kunskaps och förståelse:

 • Övergripande kunskaper om coachande förhållningssätt
 • Övergripande kunskaper om hur ditt agerande i en konsultativ roll påverkar resultatet
 • Övergripande kunskaper om kommunikationsteori kring aktivt lyssnande, frågekonst och dialog

 

Färdigheter och förmåga:

 • Kunna göra en plan för att utveckla eget coachande förhållningssätt
 • Självständigt leda ett samtal med ett coachande förhållningssätt

Examinationen består av ett kunskapstest.

 

Kunskapsmål för kursen: ”Den analyserande ekonomen” (3 dagar)

Kunskap och förståelse om:

 • Övergripande kunskaper om ekonomrollens utveckling och omvärld
 • Översiktlig kunskap om olika metoder som kan användas i verksamhetsutveckling och styrning.
  – Intressenter och deras behov/krav (utgångspunkt för styrning och utveckling).
  – Begreppet processorienterad verksamhetsutveckling
  – Analys av verksamhetens styrkor och svagheter
  – Analysera och beskriva problem/risker
  – Analysera orsaker
  – Omvärldsanalys
  – Utforma mål
  – Jämföra med andra via öppen data (främst via Kolada)
 • Övergripande kunskaper kring utformning av ekonomiska beslutsunderlag (tips kring vad man bör tänka på)

 

Färdigheter och förmåga i att självständigt kunna:

 • Genomföra en intressent och kravanalys
 • Analysera och beskriva problem
 • Genomföra grundorsaksanalyser
 • Utforma mål för verksamheten
 • Hämta data ur offentliga databaser, analysera och dra slutsatser

Examinationen inom certifieringsprogrammet består av ett aktivt deltagande på kursen samt godkänt på den uppgift som deltagarna genomför mellan kursens utbildningsdag nummer 2 och 3.

 

 

Kunskapsmål för kursen: Att tala och skriva ekonomi (2 dagar)

Efter godkänd kurs ska ekonomen ha följande kunskaper:

Kunskap och förståelse

 • Förstå grunderna i övertygande kommunikation
 • Förstå hur man får mottagarna att förstå, acceptera och ta till sig budskapet
 • Kunna förbereda och strukturera olika typer av muntlig kommunikation
 • Kunna hur du skapar kontakt, levererar fakta och hanterar frågor på ett sympatiskt och inspirerande sätt.
 • Kunna förenkla språket men inte innehållet
 • Förstå olika strategier för att skriva om siffror så det blir begripligt


Färdigheter och förmåga

 • Redogöra för hur ekonomen kan tala och skriva för att bli förstådd

 

 

Övriga kurser på gång i metoder & kommunikation

Vi jobbar kontinuerlig med att lägga till fler kurser till metoder & kommunikation.

De kurser som är på gång utöver vårt kursutbud under 2021:

 • Utveckling- och förändringsledning

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram