Metoder & kommunikation

Metoder & kommunikation

Innehåll

Metoder & kommunikation omfattar minst åtta dagars utbildning valbart inom områdena kommunikation, coaching/ledarskap, projekt, förändringsarbete mm. Examination kan bestå av tentamen och/eller inlämningsuppgifter.

 

Kurser och kunskapskrav

 

Kurs: Coachande förhållningssätt (2 dagar)

Kunskap och förståelse

• Övergripande kunskaper om coachande förhållningssätt
• Övergripande kunskaper om hur ditt agerande i en konsultativ roll påverkar resultatet
• Övergripande kunskaper om kommunikationsteori kring aktivt lyssnande, frågekonst och dialog

 

Färdigheter och förmåga

• Kunna göra en plan för att utveckla eget coachande förhållningssätt
• Självständigt leda ett samtal med ett coachande förhållningssätt

Examinationen består av ett kunskapstest.

 

Kurser på gång i metoder & kommunikation

Vi jobbar kontinuerlig med att lägga till fler kurser till metoder & kommunikation. De kurser som är på gång utöver vårt kursutbud under 2020:

  • Den analyserande ekonomen
  • Tala och skriva ekonomi

De kurser som är på gång utöver vårt kursutbud under 2021:

  • Utveckling- och förändringsledning
  • Grundläggande ledarskap och teamutveckling