Projektarbete

Innehåll i Projektarbete

Projektarbetet innebär att ett projektarbete ska genomföras med inriktning på kommunal ekonomi. Total arbetsinsats ska motsvara minst åtta dagars arbete. Under projektarbetet finns tillgång till handledare. Examinationskommittén ansvarar för bedömningen av om projektarbetet ska godkännas.

Innehåll och kunskapsmål

Innehåll och kunskapsmål kommer att presenteras under år 2020.