Utbildningar

De utbildningar som erbjuds inom ramen för programmet är öppna för alla.
Just nu erbjuder vi följande utbildningar,

Basnivå

medalj_lila

Upphandlingskurs för kommunalekonomer

På denna grundkurs i upphandling görs en grundläggande genomgång av de bestämmelser i LOU som påverkar den kommunala upphandlingen.

Läs mer & gå till anmälan

medalj_guld

Etik för kommunalekonomer

Etik för ekonomer ger grundläggande kunskaper om etik och moral. Under kursen kommer en del uppgifter att diskuteras som kan vara svåra att hantera i verkligheten.

Läs mer & gå till anmälan

medalj_gron

Grundkurs i
kommunal redovisning

Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om kommunal redovisning samt till dig som vill uppdatera dina kunskaper med aktuella förändringar i lagstiftning och normgivning.

Läs mer & gå till anmälan

medalj_bla

Grundkurs i moms för ekonomer i kommuner och landsting

På denna grundkurs görs en grundläggande genomgång av de bestämmelser i momslagen som påverkar den kommunala momshanteringen.

Läs mer & gå till anmälan

medalj_brun

Introduktionskurs i Intern kontroll för ekonomer

Den här introduktionskursen tar upp grunderna kring intern kontroll och styrning d.v.s. det som alla ekonomer behöver kunna oavsett arbetsuppgifter.

Läs mer & gå till anmälan

medalj_lila

Kommunalrätt för ekonomer

Nuvarande kommunallag är gammalmodig i många avseenden, den trädde ikraft redan 1992. Kommuner samverkar i allt högre grad med privata entreprenörer. Valfrihetssystem har införts på många områden. IT-utvecklingen har förändrat förutsättningarna i många verksamheter.

Läs mer & gå till anmälan

medalj_lila

Kommunal ekonomi

Målet med utbildningen att ge en första bredd beskrivning av ämnet ” Kommunal ekonomi” med fokus på några viktiga områden. Den behandlar grundläggande avsnitt som kommunala förutsättningar, den kommunala kompetensen, skatteutjämningssystemet, ekonomistyrning budget, redovisning samt finansiell analys.

Läs mer & gå till anmälan

Kompetenskartläggning

Som ett stöd för arbetsgivaren erbjuder KEF mot en låg avgift, en  kompetenskartläggning med fokus på att inventera vilka medarbetare som behöver inhämta mer kunskaper och/eller vilka som är färdiga att validera sina kunskaper för Basnivån. Läs mer om vår kompetenskartläggning här >>