Utbildningar

De utbildningar som erbjuds inom ramen för programmet är öppna för alla.
Just nu erbjuder vi följande utbildningar,

Basnivå

medalj_lila

Upphandlingskurs för kommunalekonomer

På denna grundkurs i upphandling görs en grundläggande genomgång av de bestämmelser i LOU som påverkar den kommunala upphandlingen.

Pris*
Medlem: 3 500 :-
Icke-medlem: 4 200 :-
Gällande mervärdesskatt tillkommer. *Priset gäller om du bokar minst 2 månader innan kurstillfället. 

Läs mer & gå till anmälan

medalj_guld

Etik för kommunalekonomer

Etik för ekonomer ger grundläggande kunskaper om etik och moral. Under kursen kommer en del uppgifter att diskuteras som kan vara svåra att hantera i verkligheten.

Pris*
Medlem: 3 600 :-
Icke-medlem: 4 100 :-
Gällande mervärdesskatt tillkommer. *Priset gäller om du bokar minst 2 månader innan kurstillfället.

Läs mer & gå till anmälan

medalj_gron

Grundkurs i
kommunal redovisning

Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om kommunal redovisning samt till dig som vill uppdatera dina kunskaper med aktuella förändringar i lagstiftning och normgivning.

Pris*
Medlem: 5 300 :-
Icke-medlem: 5 950 :-
Gällande mervärdesskatt tillkommer. *Priset gäller om du bokar minst 2 månader innan kurstillfället.

Läs mer & gå till anmälan

medalj_bla

Grundkurs i moms för ekonomer i kommuner och landsting

På denna grundkurs görs en grundläggande genomgång av de bestämmelser i momslagen som påverkar den kommunala momshanteringen.

Pris*
Medlem: 3 800 :-
Icke-medlem: 4 300 :-
Gällande mervärdesskatt tillkommer. *Priset gäller om du bokar minst 2 månader innan kurstillfället.

Läs mer & gå till anmälan

medalj_brun

Introduktionskurs i Intern kontroll för ekonomer

Den här introduktionskursen tar upp grunderna kring intern kontroll och styrning d.v.s. det som alla ekonomer behöver kunna oavsett arbetsuppgifter.

Pris*
Medlem: 3 500 :-
Icke-medlem: 3 950 :-
Gällande mervärdesskatt tillkommer. *Priset gäller om du bokar minst 2 månader innan kurstillfället.

Läs mer & gå till anmälan

medalj_lila

Juridik för ekonomer

Som anställd i offentlig förvaltning är det viktigt att det finns en förståelse för hur en kommun är organiserad och hur den styrs. I denna utbildning går vi igenom de viktigaste lagarna och ger en insikt i hur de påverkar såväl den politiska styrningen som tjänstemannaorganisationen.

Pris
2 900 :-
Gällande mervärdesskatt tillkommer. 

Läs mer & gå till anmälan

medalj_lila

Kommunal ekonomi

Målet med utbildningen att ge en första bredd beskrivning av ämnet ” Kommunal ekonomi” med fokus på några viktiga områden. Den behandlar grundläggande avsnitt som kommunala förutsättningar, den kommunala kompetensen, skatteutjämningssystemet, ekonomistyrning budget, redovisning samt finansiell analys.

Pris*
Medlem: 3 600 :-
Icke-medlem: 4 100 :-
Gällande mervärdesskatt tillkommer. *Priset gäller om du bokar minst 2 månader innan kurstillfället.

Läs mer & gå till anmälan

Fördjupade kunskaper

medalj_guld

Fördjupningskurs kommunal redovisning

Kommunalekonomernas förening inbjuder till en femdagars fördjupningskurs i kommunal redovisning. Utbildningen syftar till att ge deltagarna förmåga att hantera mer komplexa frågor i den kommunala redovisningen. Föreläsningar varvas med övningar och diskussioner.

Pris*
Medlem: 16 500 :-
Icke-medlem: 18 000 :-
Gällande mervärdesskatt tillkommer. *Priset gäller om du bokar minst 2 månader innan kurstillfället.

Läs mer & gå till anmälan

medalj_bla

Fördjupningskurs i Intern kontroll

Kommunalekonomernas förening inbjuder till en tredagars fördjupningskurs i Intern kontroll. I denna kurs går vi in på hur man kan arbeta rent praktiskt med de viktigaste komponenterna i ett system för intern kontroll och styrning.

Pris*
Medlem: 11 500 :-
Icke-medlem: 12 500 :-
Gällande mervärdesskatt tillkommer. *Priset gäller om du bokar minst 2 månader innan kurstillfället.

Läs mer & gå till anmälan

Kompetenskartläggning

Som ett stöd för arbetsgivaren erbjuder KEF mot en låg avgift, en  kompetenskartläggning med fokus på att inventera vilka medarbetare som behöver inhämta mer kunskaper och/eller vilka som är färdiga att validera sina kunskaper för Basnivån. Läs mer om vår kompetenskartläggning här >>