Utbildningar

De utbildningar som erbjuds inom ramen för programmet är öppna för alla.
Just nu erbjuder vi följande utbildningar:

Basnivå

Paketerbjudande Basnivå

Paketpriset för basnivån för dig som medlem är 29.000 kr. Paketerbjudandet ger dig då 30 procent rabatt på grundpriset.

Paketerbjudandet för basnivå är en grund för den kunskapsnivå som alla kommunalekonomer behöver ha i sin yrkesutövning. Basnivån ligger också till grund för ytterligare fördjupning i olika kunskapsområdet, utveckling av metoder och kommunikation. Slutligen finns det möjlighet att bli certifierad kommunalekonom.

I baspaketet ingår följande:

  • Åtta kurser om nio kursdagar. Paketet omfattar åtta kurser med genomförande- och platsgaranti om anmälan till kursen görs senast två månader innan kursstart.
  • Kunskapstest för basnivån, för åtta olika kunskapsområden.
  • Nio kursdagar under två år, till dagens prisläge.

 

Beställ Paketerbjudande Basnivå

 

 

Separata utbildningar

Du som hellre vill köpa separata utbildningar kan göra det enligt utbud och priser nedan:

medalj_lila

Upphandlingskurs för kommunalekonomer

På denna grundkurs i upphandling görs en grundläggande genomgång av de bestämmelser i LOU som påverkar den kommunala upphandlingen.

Pris*
Medlem: 3 700 :-
Icke-medlem: 4 700 :-
Gällande mervärdesskatt tillkommer. *Priset gäller om du bokar minst 2 månader innan kurstillfället. 

Läs mer & gå till anmälan

medalj_guld

Etik för kommunalekonomer

Etik för ekonomer ger grundläggande kunskaper om etik och moral. Under kursen kommer en del uppgifter att diskuteras som kan vara svåra att hantera i verkligheten.

Pris*
Medlem: 3 700 :-
Icke-medlem: 4 700 :-
Gällande mervärdesskatt tillkommer. *Priset gäller om du bokar minst 2 månader innan kurstillfället.

Läs mer & gå till anmälan

medalj_gron

Grundkurs i
kommunal redovisning

Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om kommunal redovisning samt till dig som vill uppdatera dina kunskaper med aktuella förändringar i lagstiftning och normgivning.

Pris*
Medlem: 5 500 :-
Icke-medlem: 6 500 :-
Gällande mervärdesskatt tillkommer. *Priset gäller om du bokar minst 2 månader innan kurstillfället.

Inga kurstillfällen våren 2019

medalj_bla

Grundkurs i moms för ekonomer i kommuner och landsting

På denna grundkurs görs en grundläggande genomgång av de bestämmelser i momslagen som påverkar den kommunala momshanteringen.

Pris*
Medlem: 3 700 :-
Icke-medlem: 4 700 :-
Gällande mervärdesskatt tillkommer. *Priset gäller om du bokar minst 2 månader innan kurstillfället.

Läs mer & gå till anmälan

medalj_brun

Introduktionskurs i Intern kontroll för ekonomer

Den här introduktionskursen tar upp grunderna kring intern kontroll och styrning d.v.s. det som alla ekonomer behöver kunna oavsett arbetsuppgifter.

Pris*
Medlem: 3 700 :-
Icke-medlem: 4 700 :-
Gällande mervärdesskatt tillkommer. *Priset gäller om du bokar minst 2 månader innan kurstillfället.

Läs mer & gå till anmälan

medalj_lila

Juridik för ekonomer

Som anställd i offentlig förvaltning är det viktigt att det finns en förståelse för hur en kommun är organiserad och hur den styrs. I denna utbildning går vi igenom de viktigaste lagarna och ger en insikt i hur de påverkar såväl den politiska styrningen som tjänstemannaorganisationen.

Pris
Medlem: 3 700 :-
Icke medlem: 4 700 :-
Gällande mervärdesskatt tillkommer. *Priset gäller om du bokar minst 2 månader innan kurstillfället.

Läs mer & gå till anmälan

medalj_lila

Kommunal ekonomi

Målet med utbildningen att ge en första bredd beskrivning av ämnet ” Kommunal ekonomi” med fokus på några viktiga områden. Den behandlar grundläggande avsnitt som kommunala förutsättningar, den kommunala kompetensen, skatteutjämningssystemet, ekonomistyrning budget, redovisning samt finansiell analys.

Pris*
Medlem: 3 700 :-
Icke-medlem: 4 700 :-
Gällande mervärdesskatt tillkommer. *Priset gäller om du bokar minst 2 månader innan kurstillfället.

Läs mer & gå till anmälan

medalj_guld

Intern redovisning och kalkylering, grundkurs

Utbildningen vänder sig till dig som vill ha mer kunskap om ämnet som ny ekonom i kommunen eller om du vill uppdatera dina kunskaper. Kursen är anpassad efter basnivån i certifieringen. Kunskaperna som kursen ger går sedan att verifiera via ett särskild kunskapstest.

Pris*
Medlem: 3 700 kr
Icke-medlem: 4 700 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer.
*Priset gäller om du bokar minst 2 månader innan kurstillfället.

Läs mer & gå till anmälan

linje

Fördjupade kunskaper

medalj_guld

Fördjupningskurs kommunal redovisning

Kommunalekonomernas förening inbjuder till en femdagars fördjupningskurs i kommunal redovisning. Utbildningen syftar till att ge deltagarna förmåga att hantera mer komplexa frågor i den kommunala redovisningen. Föreläsningar varvas med övningar och diskussioner.

medalj_bla

Fördjupningskurs i Intern kontroll

Kommunalekonomernas förening inbjuder till en tredagars fördjupningskurs i Intern kontroll. I denna kurs går vi in på hur man kan arbeta rent praktiskt med de viktigaste komponenterna i ett system för intern kontroll och styrning.

medalj_brun

Moms för ekonomer i kommuner och landsting, fördjupningskurs

På denna fördjupningskurs görs en grundläggande genomgång av de bestämmelser i momslagen som påverkar den kommunala momshanteringen. Vi lägger särskilt fokus på fastigheter, sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning som alla är verksamhetsområden som är undantagna från skatteplikt och svarar för huvuddelen av kommunernas verksamhet. 

Läs mer & gå till anmälan

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram