Utbildningar

De utbildningar som erbjuds inom ramen för programmet är öppna för alla.
Just nu erbjuder vi följande utbildningar,

Basnivå

medalj_lila

Upphandlingskurs för kommunalekonomer

På denna grundkurs i upphandling görs en grundläggande genomgång av de bestämmelser i LOU som påverkar den kommunala upphandlingen.

Läs mer & gå till anmälan

medalj_guld

Etik för kommunalekonomer

Etik för ekonomer ger grundläggande kunskaper om etik och moral. Under kursen kommer en del uppgifter att diskuteras som kan vara svåra att hantera i verkligheten.

Läs mer & gå till anmälan

medalj_gron

Grundkurs i
kommunal redovisning

Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om kommunal redovisning samt till dig som vill uppdatera dina kunskaper med aktuella förändringar i lagstiftning och normgivning.

Läs mer & gå till anmälan

medalj_bla

Grundkurs i moms för ekonomer i kommuner och landsting

På denna grundkurs görs en grundläggande genomgång av de bestämmelser i momslagen som påverkar den kommunala momshanteringen.

Läs mer & gå till anmälan

medalj_brun

Introduktionskurs i Intern kontroll för ekonomer

Den här introduktionskursen tar upp grunderna kring intern kontroll och styrning d.v.s. det som alla ekonomer behöver kunna oavsett arbetsuppgifter.

Läs mer & gå till anmälan

medalj_lila

Kommunalrätt för ekonomer

Nuvarande kommunallag är gammalmodig i många avseenden, den trädde ikraft redan 1992. Kommuner samverkar i allt högre grad med privata entreprenörer. Valfrihetssystem har införts på många områden. IT-utvecklingen har förändrat förutsättningarna i många verksamheter.

Läs mer & gå till anmälan

Kompetenskartläggning

Som ett stöd för arbetsgivaren erbjuder föreningen, mot en låg avgift, en version av vårt kompetenskartläggningsverktyg Ta steget med fokus på att inventera vilka medarbetare som behöver inhämta mer kunskaper och/eller vilka som är färdiga att validera sina kunskaper för Basnivån. Läs mer om vår kompetenskartläggning här >>