Maj månads kunskapstester öppna för anmälan

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.Under perioden 11–13 februari genomförs andra omgången av certifieringsprogrammets kunskapstester. Samtidigt öppnar vi anmälningarna för ytterligare kunskapstester i maj, du hittar samtliga här på KEF:s hemsida.

I maj genomförs totalt nio kunskapstester, varav åtta hör till basnivån och ett kunskapstest hör till fördjupningsnivån och gäller ämnet redovisning. En nyhet i maj blir att två nya kunskapsområden på basnivån kommer att kunna testas; intern redovisning samt kalkylering.
För att kunna genomföra kunskapstest på fördjupningsnivån krävs att testpersonen har genomfört en av våra kurser inom ämnet redovisning, antingen i höstas eller nu under våren.

KEF:s certifieringsprogram är under ständig utveckling och därmed en levande process, där vi i dialog med våra medlemmar genomför ständiga förbättringar. Som en del av detta har vi inför första kurs- och kunskapstillfället inom ämnet kalkylering, valt att revidera kunskapsmålen som därmed fått en tydligare avgränsning gentemot övriga kunskapstester.

 

Hör av dig med synpunkter!

Har du några frågor om certiferingsprogrammet eller synpunkter på hur vi kan göra ytterligare förbättringar, kontakta då gärna Göran Andersson, goran.andersson@kef.se,
072–061 70 60.