Dåliga betyg trots mer pengar till utsatta skolor

23 aug, 2018

Fler vuxna i skolan, men svårt att locka behöriga lärare. Socioekonomisk resursfördelning leder inte heller automatiskt till att elevernas kunskapsresultat blir bättre.

Malmö och Helsingborg arbetar båda med socioekonomiskt viktad ersättning till grundskolan. En gemensam erfarenhet är att det tar tid att nå resultat.

– Behörigheten till gymnasiet har inte ökat de två senaste åren. Vi hade en god kunskapsutveckling fram till 2015, men nu har den dippat. De svagaste eleverna tappar mer, säger Elisabeth Svenningsson, avdelningschef på skol– och fritidsförvaltningen i Helsingborg.

Båda kommunerna har nyligen utvärderat sina fördelningsmodeller och ser bland annat att pengarna i hög grad används för att anställa fler vuxna i skolan.

– Flera av våra grundskolor har anställt högskoleutbildade elevkoordinatorer som en ytterligare resurs kring eleven, framhåller Eva-Lena Arefäll, utredningssekreterare på grundskoleförvaltningen i Malmö.

Trots resurstilldelningen är det svårt att locka behöriga lärare till skolor i socialt utsatta områden.

– Vi ser en pedagogisk segregation. Skolorna som har socioekonomiska resurser har svårt att rekrytera utbildade lärare och andelen med pedagogisk högskoleexamen är lägre där än i andra skolor, konstaterar Elisabeth Svenningsson.

En positiv slutsats i utvärderingarna är att systemet har stöd av rektorerna, som ser behovet av en ökad likvärdighet mellan skolorna i de båda kommunerna.

– Men att det finns en acceptans är inte detsamma som att alla rektorer är nöjda med den tilldelning de får. En del har svårt att få runt verksamheten, säger Eva-Lena Arefäll.

Text: Torbjörn Tenfält

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram