”De riktade statsbidragen ska minska”

17 oktober, 2019

Civilminister Lena Micko. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet


Färre riktade statsbidrag, bättre planeringsförutsättningar för kommunsektorn och kanske en ny kommunal skattebas – det finns mycket på agendan för nyblivna civilministern Lena Micko.

Det har gått några veckor sedan SKL:s förre ordförande Lena Micko tog sig an posten som civilminister. Ett sidbyte med positiva förtecken, tycker hon:
– Det ger en möjlighet att få olika perspektiv de frågor jag jobbat med under lång tid. Det var svårt att tacka nej.

Lena Micko har redan talat om vikten av ökade resurser till kommunsektorn. Och då pratar vi förhoppningsvis generella statsbidrag.

– Inriktningen är tydlig: de riktade statbidragen ska minska. Det krävs analys och vi ska se vad som snabbast går att förändra. Just nu jobbas det med utbildningsområdet, där kommer vi att kunna se förändringar, säger hon och förtydligar:
– Det kan vara motiverat med riktade statsbidrag. Problemet är när det detaljstyrs för mycket och blir för mycket administration.

 

Kommer du att tillsätta extra resurser för att få något gjort?

– Statskontoret har redan uppdraget att följa utvecklingen där. Även Välfärdskommissionen har statsbidragen inom sina ramar, om det kräver ett utökat uppdrag är för tidigt att säga.

Minskad statlig styrning behöver mötas upp av en kommunsektor som tydligare redovisar vad man åstadkommer för de statsbidrag man får, anser hon.
– Det hävdade jag redan i min gamla roll på SKL. Framförallt är det viktigt att visa medborgarna vad vi gör för pengarna.

 

En del av det så kallade Januariavtalet var behovet av en skatteöversyn. Kommer frågan om en ny kommunal skattebas att lyftas då?

– I en skatteöversyn måste man titta på alla perspektiv. Då är det naturligt att kommunernas skattebas tas upp, om man vill ha ett system som fungerar på alla nivåer.

 

Att regeringar har lagt fram reformer som inte varit finansierade har irriterat SKL under åren. Blir det slut på det nu?
– Det har väl funnits olika uppfattningar om en reform varit finansierad eller ej. Det som krävs är en ännu bättre dialog under beredningsprocessen, säger hon och fortsätter:
– Även om regeringen och SKL är oense om konsekvenserna är det bra att det tydliggörs tidigt. På vissa områden har vi en bra beredningsprocess, på andra har vi inte lyckats fullt ut.

 

Ett stort bekymmer idag är kommunsektorns planeringsförutsättningar.
– Jag vet hur viktigt det är med långsiktighet för kommunsektorn. Det jobbar regeringen med och jag hoppas kunna bidra till det. Detta sagt med respekt för hur det politiska landskapet ser ut.

På SKL är chefsekonom Annika Wallenskog positiv till att förre SKL-ordföranden anförtrotts civilministerposten. Förväntningarna finns, men också realismen.
– Det räcker inte alltid med att civilministern har stor förståelse för de kommunala frågorna. Det finns andra ministrar som också måste få den förståelsen. Man behöver ta frågan om de riktade statsbidragen på allvar, exempelvis, säger hon och fortsätter:
– Jag ser Lena Micko som en klok person. Jag är säker på att hon, från sin position, kommer att göra bästa hon kan för att kommunsektorn ska få så bra förutsättningar som möjligt.

 

Text: Thomas Pettersson

Aktuella tillfällen

Sista chansen att anmäla

13 aug, 2021: Föreningsmöte 2021

13 aug, 2021: KEF-dagen

15 aug, 2021: Utveckla mätsystem för verksamhetens processer

18 aug, 2021: Skapa uthålligt fungerande processer

20 aug, 2021: Att skriva och tala ekonomi

Sök innehåll

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram