Ansvarsfördelningen är helt annorlunda i kommunsektorn

7 jun, 2017

I Kommunal Ekonomi nr 3 2017 förklarar och argumenterar SKYREVS PerÅke Brunström för de skriftliga uttalanden sakkunniga revisorer tillämpar allt oftare. Nedan svarar ekonomidirektörerna Gustavsson/Ömossa och ifrågasätter bland annat revisorernas bristande praxis.    

PerÅke Brunströms svar på vår debattartikel ger mer frågor än svar. Först uppger Brunström att ansvaret för att upprätta årsredovisningen är kommunstyrelsens. Samtidigt ska vi ekonomidirektörer uttala oss som om vi vore ansvariga för årsredovisningen. Ännu mer förbryllade blir vi att det förväntas av oss att vi ska intyga att vi inte utsatts för några politiska påtryckningar.

Påtryckningar om vad – att skriva under intyget?

Om det nu är ett så viktigt dokument för de förtroendevalda revisorernas biträde i sitt arbete, varför ser det så olika ut hur det används bland kommuner, landsting och regioner. I över hälften av landets landsting och regioner används inte, eller skrivs ej dessa intyg under. Inom ett och samma konsultföretag kan sättet att hantera dessa intyg variera. Bara det visar orimligheten i detta.

Om undertecknade varit förtroendevalda revisorer hade vi förväntat oss större stringens hos de konsulter som upphandlats som biträde.

Vi har i vår debattartikel inte sagt att det väckt ilska hos de som ska underteckna, utan snarare att flera ekonomidirektörer hamnat i en mycket pressad situation. Huruvida intyget skrivits under eller ej har dessutom hamnat i den politiska debatten i fullmäktige. Vi kan inte se att detta är en fråga som ska debatteras i fullmäktige.

PerÅke Brunström tar i slutet på sitt svar upp frågan om varför något som fungera på ett bra sätt i den privata sektorn inte skulle kunna fungera i den kommunala sektorn.

Det var just det – ansvarsfördelningen i den kommunala sektorn är helt annorlunda!

 

Anette Ömossa, Ekonomidirektör i Järfälla kommun
Nils-Eric Gustavsson, Ekonomidirektör i Region Västmanland

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram