Direktör med kompass i fickan

10 jan, 2020

Foto: Stefan Bohlin Distansen ut. – Vi vill skapa hållbara chefer och se till att de orkar med sitt uppdrag, sade Varas kommundirektör Anna Cederqvist på Ekonomichefsdagarna i Stockholm.

 

Anna Cederqvist vet hur många minuter det tar att städa en toalett. För att kunna leda sina medarbetare vill kommundirektören i Vara känna till hur de har det på jobbet. Ett par halvdagar varje månad pryar hon i någon verksamhet.

– Det är mitt sätt att visa uppskattning för det som händer därute. Samtidigt lär jag mig själv
väldigt mycket och har jättekul, sade hon på Ekonomichefsdagarna i Stockholm
Ledarskap handlar om värderingar, framhåller Anna Cederqvist, som gärna har sin gamla
orienteringskompass i kavajfickan. Hon kallar den sin etiska kompass.
– Personliga värderingar är mycket viktiga i ledarskap. Lita på din inre känsla om vad som är rätt.
Men man måste fråga sig var värderingarna kommer ifrån och om de stämmer överens med
organisationens värderingar.

Anna Cederqvist var tidigare ekonomichef i Lidköping och har skrivit böcker om kommunal
styrning. När hon för fyra år sedan tillträdde kommundirektörsjobbet i Vara var många av
chefsjobben tillsatta med tillförordnade. Antalet medarbetare under varje chef var ofta
betydligt fler än vad som var hälsosamt.

– Vi vill skapa hållbara chefer och se till att de orkar med sitt uppdrag. Chefsjobben måste vara
attraktiva.
Den ledarutveckling Anna Cederqvist driver bygger på dialog och delaktighet och på att visa tillit
till varandra. Hon framhåller också vikten av att kunna balansera i utrymmet mellan politik och
förvaltning.

– Jag vill vara med och vårda det kommunala självstyret. Som chef måste man visa respekt inför
den politiska ledningen och de beslut den fattar.
För att få med sig alla medarbetare behöver alla också involveras, understryker hon. Med jämna
mellanrum samlar ledningen därför samtliga anställda för att tillsammans arbeta med olika
utvecklingsfrågor. Nyligen reste alla till Norge för att mötas i diskussioner över förvaltnings– och
enhetsgränser.

Hur fångar du dina egna värderingar? undrar en åhörare.

– Jag funderar och reflekterar mycket i förhållande till min egen roll. Det är till exempel viktigt
att fråga sig själv varför man reagerar som man gör i olika situationer, säger Anna Cederqvist.

 

Text: Torbjörn Tenfält 

 

 

Skyddad: Test KE-digital

 

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram