Premiär för e-kurser hos KEF!

12 aug, 2020

E-kurser hos KEF

Nu utökar vi KEF:s kursutbud och erbjuder även e-kurser! Utbudet består i dagsläget av fem olika
e-kurser och inspelade föreläsningar, självklart med fördelaktiga priser för dig som är medlem i KEF! Som ett introduktionserbjudande får dessutom du som är medlem i KEF ta del av de inspelade föreläsningarna helt avgiftsfritt! *

Innehåll

Den första egenproducerade e-kursen vi publicerar är Ändrad redovisningsprincip och rättelse av fel, som behandlar Rådet för kommunal redovisnings Rekommendation R12 - Byte av redovisningsprincip, rättelse av fel eller ändring av uppskattningar och bedömningar.

Vi erbjuder även fyra inspelade föreläsningar på teman så som bemanningsekonomi, coachande förhållningssätt, tillitsbaserad styrning och systematiskt kvalitetsarbete.

Tanken är att vi framöver även ska kunna erbjuda våra ordinarie distanskurser som inspelade kurser, för dig som inte har möjlighet att vara med den aktuella kursdagen.

Här kan du läsa lite om de e-kurser och föreläsningar som vi erbjuder just nu:

 • Ändrad redovisningsprincip
  E-kursen är en genomgång genomgång av Rådet för kommunal redovisnings ”Rekommendation R12 – Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel”, med kommentarer om den praktiska tillämpningen. Läs mer och boka e-kursen »
 • Bemanningsekonomi ur ett controllerperspektiv
  Här får vi ta del av hur Haparanda kommuns controller jobbat aktivt med bemanningsekonomi, främst inom socialnämndens ansvarsområde och hur det har effektiviserat deras verksamhet och förbättrat de ekonomiska förutsättningarna. Resultatet av arbetet har lett till en ökad andel heltidstjänster, reducerad sjukfrånvaro, bättre arbetsmiljö och en mer behovsanpassad bemanning. Detta är en fristående inspelad föreläsning från Controllerdagen i mars 2020. Läs mer och boka »
 • Coachande förhållningssätt, en introduktion
  Hur kan du som ekonom förändra ditt arbetssätt för att frigöra mer tid och resurser till det du verkligen vill hinna med? Vi ger dig några exempel som kan inspirera dig till bättre möten med de budgetansvariga. En inspelad föreläsning från våren 2020. Läs mer och boka »
 • Tillitsbaserad styrning
  Om behovet av perspektivskifte i offentlig sektor och varför styrningen i högre utsträckning bör präglas av tillit. Vi får här ta del av Söderhamns kommuns arbete med tillitsbaserad styrning. Vi får en beskrivning vad som präglar styrningen idag och vilka tankegångar som ligger bakom detta. Du får med dig exempel på hur du kan utveckla styrningen mot mer tillit. En fristående föreläsning från Controllerdagen i mars 2020. Läs mer och boka »
 • Årets kvalitetskommun 2019
  Sollentuna kommun utsågs 2019 till ”Årets kvalitetskommun”. Vi får ta del av det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs i kommunen för att optimera insatta resurser. En fristående föreläsning från Controllerdagen i mars 2020. Läs mer och boka »

Så funkar det

För att kunna erbjuda en lätthanterlig och smidig upplevelse i samband med en e-kurs hos oss, har vi samlat dessa e-kurser under en egen hemsida, som du hittar på: ekurser.kef.se eller via länken här nedanför. På sidan beställer du en e-kurs, loggar in och genomför e-kursen helt i din egen takt.

Du får tillgång till beställd e-kurs inom tre arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen i 12 månader. Precis som vid våra övriga kurser, faktureras du eller din arbetsgivare i efterhand.

Kontakta oss gärna

Har du frågor eller önskemål om en e-kurs inom ett särskilt ämne, är du välkommen att höra av dig till oss på: medlem@kef.se

* Erbjudandet gäller till och med den 31 oktober 2020 och endast dig som är eller blir medlem i KEF. Erbjudandet gäller kurserna: Bemanningsekonomi ur ett controllerperspektiv, Coachande förhållningssätt, en introduktion, Tillitsbaserad styrning och Årets kvalitetskommun 2019.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram