E-kurser hos KEF

3 jul, 2020

Från och med augusti 2020 utökar vi KEF:s kursutbud och kan då även erbjuda e-kurser!

Utbudet består i dagsläget av fem olika e-kurser och inspelade föreläsningar, självklart med fördelaktiga priser för dig som är medlem i KEF!

Den första egenproducerade e-kursen behandlar ämnet ”Ändrad redovisningsprincip” som går igenom Rådet för kommunal redovisnings Rekommendation R12.
Vi erbjuder även kortare inspelade föreläsningar på teman så som bemanningsekonomi, tillitsbaserad styrning och coachande förhållningssätt. Det finns även möjlighet att genomföra e-kurser i Officepaketet, som levereras av vår partner Infocell.

Innehåll

Den första egenproducerade e-kursen vi publicerar är Ändrad redovisningsprincip och rättelse av fel, som behandlar Rådet för kommunal redovisnings Rekommendation R12 - Byte av redovisningsprincip, rättelse av fel eller ändring av uppskattningar och bedömningar. 

Vi erbjuder även fyra inspelade föreläsningar på teman så som bemanningsekonomi, coachande förhållningssätt, tillitsbaserad styrning och systematiskt kvalitetsarbete.

Tanken är att vi framöver även ska kunna erbjuda våra ordinarie distanskurser som inspelade kurser, för dig som inte har möjlighet att vara med den aktuella kursdagen.

Här kan du läsa lite om de e-kurser och föreläsningar som vi erbjuder just nu:

 • Ändrad redovisningsprincip
  E-kursen är en genomgång genomgång av Rådet för kommunal redovisnings ”Rekommendation R12 – Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel”, med kommentarer om den praktiska tillämpningen.
  Läs mer om e-kursen "Ändrad redovisningsprincip"»
 • Bemanningsekonomi ur ett controllerperspektiv
   Här får vi ta del av hur Haparanda kommuns controller jobbat aktivt med bemanningsekonomi, främst inom socialnämndens ansvarsområde och hur det har effektiviserat deras verksamhet och förbättrat de ekonomiska förutsättningarna. Resultatet av arbetet har lett till en ökad andel heltidstjänster, reducerad sjukfrånvaro, bättre arbetsmiljö och en mer behovsanpassad bemanning. Detta är en inspelad föreläsning från Controllerdagen i mars 2020.
  Läs mer på "Bemanningsekonomi ur ett controllerperspektiv"»
 • Coachande förhållningssätt, en introduktion
  Hur kan du som ekonom förändra ditt arbetssätt för att frigöra mer tid och resurser till det du verkligen vill hinna med? Vi ger dig några exempel som kan inspirera dig till bättre möten med de budgetansvariga. Inspelad föreläsning från Controllerdagen i mars 2020.
  Läs mer om föreläsningen: "Coachande förhållningssätt, en introduktion"»
 • Tillitsbaserad styrning
  Om behovet av perspektivskifte i offentlig sektor och varför styrningen i högre utsträckning bör präglas av tillit. Vi får här ta del av Söderhamns kommuns arbete med tillitsbaserad styrning. Vi får en beskrivning vad som präglar styrningen idag och vilka tankegångar som ligger bakom detta. Du får med dig exempel på hur du kan utveckla styrningen mot mer tillit. Detta är en inspelad föreläsning från Controllerdagen i mars 2020.
  Läs mer om föreläsningen på: "Tillitsbaserad styrning"»

Så funkar det

För att kunna erbjuda en lätthanterlig och smidig upplevelse i samband med en e-kurs hos oss, har vi samlat dessa e-kurser under en egen hemsida, som du hittar på: ekurser.kef.se.
På sidan beställer du en e-kurs, loggar in och genomför e-kursen helt i din egen takt.

Du får tillgång till beställd e-kurs inom tre arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen i 12 månader.

Precis som vid våra övriga kurser, faktureras du eller din arbetsgivare, i efterhand.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller önskemål

Har du frågor eller önskemål om en e-kurs inom ett särskilt ämne, är du välkommen att höra av dig till oss på: medlem@kef.se

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram