Ekonomisamverkan i östra Skaraborg

2 dec, 2019

Tre i ett. Mariestad, Töreboda och Gullspång startar en gemensam ekonomifunktion för att få effektivare administration, bättre verksamhetsstöd och kompetensfördelar. Bild: Istock.

Om drygt ett år startar Mariestad, Töreboda och Gullspång upp en gemensam ekonomifunktion. Samverkan ligger i tiden, så intresset är stort för hur man löser praktikaliteterna och för resultatet.

Den 1 januari 2021 bildar Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner (MTG) en gemensam ekonomifunktion. Att samarbeta om ekonomi- och ekonomistyrning är dock ingen nytt.

De tre kommunerna samarbetar brett över kommungränserna och har en gemensam teknisk nämnd, miljö- och byggnadsnämnd samt löne- och HR-nämnd. Det har gjort det nödvändigt att även samordna delar av ekonomifunktionen.

– Vi har ett gemensamt verksamhetsstödsystem och en gemensam databas. Där lägger vi all ekonomistyrning, så vi har samma rutiner, mallar och struktur när det gäller budget och analys, säger Christina Olsson, ekonomichef i Mariestad.

Nu ska samarbetet ta ett steg till.

– All löpande redovisning ska samordnas, och vi ska använda samma redovisningsprinciper. Där har vi två olika ekonomisystem idag, säger hon

När det gäller att samsas om samma ekonomisystem är MTG-kommunerna del av en gemensam upphandling för nio kommuner i östra Skaraborg, projektledd av Skövde kommun.

Nu har en projektledare året på sig att sätta den nya organisationen. I första skedet är det en ren sammanslagning av befintlig personal, och var ekonomifunktionen ska landa geografiskt är inte bestämt. Formella beslut om den nya organisationen tas i respektive fullmäktige.

– Syftet med den nya organisationen är att jobba effektivare, att få till en modern ekonomiadministration. Och att ännu bättre kunna stödja verksamheterna och våra chefer, säger hon och fortsätter:

– Första steget blir att kartlägga arbetsprocesserna vi har idag, se vad vi kan göra effektivare och forma organisationen efter det.

Även upphandling och inköp ingår som en del av den gemensamma ekonomifunktionen. Kommunal samverkan ligger i tiden, så det finns stort intresse för vad MTG-kommunerna gör och planerar, konstaterar Christina Olsson:

– Om man ska samverka hänger det mycket på individerna, att man verkligen vill samarbeta. Och att det är rätt personkemi mellan de inblandade.

 

Text: Thomas Pettersson

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram