Få skattehöjningar men tydlig trend

10 jan, 2019

Tufft läge. Invånarna i Vetlanda och Mullsjö kommuner får en sammanlagd skattehöjning på en krona 2019.

Nytt år och nya kommunala skattesatser. Få kommuner höjer sina skatter inför 2019, men den långsiktiga trenden är tydlig. Fler än sex av tio kommuner har idag en total kommunal skattesats över 32,80 kronor.

Bara elva kommuner och tre landsting har höjt skatten inför 2019. Tuffast blir det för invånarna i de kommuner där både landstings- och kommunalskatten höjs. Invånarna i Mullsjö och Vetlanda kommuner får exempelvis en sammanlagd skattehöjning på en krona.

Den lågsiktiga trenden är dock tydlig: 1992 låg två av tio kommuner med en total kommunal skattesats på över 32,80 kronor. I dagsläget är det fler än sex av tio kommuner där invånarna betalar mer än 32, 80 av varje hundralapp i skatt, enligt en sammanställning från Internationella handelshögskolan i Jönköping.*

Den kommunala skattesatsen är en viktig komponent i värderingen och bedömningen av en kommuns ekonomi.

– Generellt är en låg kommunal skattesats bra, det kan ge en positiv justering i vår grundbedömning av finansiell flexibilitet. I vår bedömning tar vi även hänsyn till landstingskatten och skatteläget i omgivande kommuner, säger Carina Redelius på S&P Global Ratings och fortsätter:

– Vi vill också veta om politikerna är benägna att höja skatten. I vissa kommuner är skatten förhållandevis låg, men politikerna har ståndpunkten att inte höja skatten. Då bedömer vi troligen inte den låga skattesatsen som ytterligare en styrkefaktor.

Kommunalskatten är ett av många sätt att öka sin finansiella flexibilitet, poängterar hon:

– Bland de kommuner som vi idag har en rating på, till övervägande del i tillväxtregioner, har skattesatsen ingen negativ inverkan på ratingen. Dock skulle den kunna ha en negativ inverkan på ratingen i mer extrema fall, där vi bedömer att kommunen har en strukturell obalans mellan intäkter och kostnader och få övriga möjligheter att öka sina intäkter.

*Även medlemsavgiften för Svenska kyrkan är medräknad i det kommunala skatteuttaget.

Text: Thomas Pettersson

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram