Fler institutioner väljer hållbara investeringar

22 aug, 2018

Av Sveriges kommuner, landsting och regioner är det en växande andel som förvaltar sina långsiktiga medel i egen regi och fler som inkluderar hållbarhet i investeringsbeslutet. Det visar en undersökning som kapitalförvaltaren Öhman gjort tillsammans med Kommunalekonomernas förening, KEF.

Undersökningen, KommunPuls, tar varje år reda på hur Sveriges kommuner, landsting och regioner resonerar om sin finansiella förvaltning. Årets mätning visar bland annat att det är en växande andel som förvaltar sina långsiktiga medel helt eller delvis i egen regi – 88 procent nu, att jämföra mot 70 procent förra året.

Fler inkluderar hållbarhet i sitt investeringsarbete. Jämfört med förra årets mätning kan vi nu se att organisationernas hållbarhetsarbete är mer integrerat i finansförvaltningen. 2017 var det 53 procent av de som besvarade enkäten som uppgav att deras förvaltning av finansiella medel var helt eller delvis integrerad med organisationens hållbarhetsarbete. I år har den siffran ökat till 63 procent.

– Det är glädjande att se att fler kommuner, landsting och regioner investerar ansvarsfullt och långsiktigt. Det märks inte minst genom ett ökat inslag av gröna obligationer i finansieringen av investeringar, till exempel i förvaltningen av finansiella tillgångar, säger Håkan Skötte som arbetar med institutionella kunder på Öhman.

När det gäller organisationernas arbete med etiska och hållbara strategier är det drygt var fjärde organisation som i dagsläget arbetar offensivt genom att aktivt välja in bolag med ett långsiktig hållbart arbete. Vanligare är det att utesluta bolag som arbetar med skadliga produkter eller bryter mot internationella konventioner. Drygt hälften av de tillfrågade angav att de tillämpar denna typ av defensiva exkludering som investeringsstrategi.

Årets undersökning visar även att närmare hälften av finanscheferna önskar att de hade mer tid för finansiella frågor. 41 procent efterfrågar fler kommunanpassade utbildningar – och där lockar kompetensutveckling inom hållbarhet, skuldförvaltning och riktlinjer dem personligen, medan riskhantering och rapportering, skuldförvaltning och hållbarhet ses som mest angeläget för övriga organisationen. Dessutom ökar intresset för samverkan över regiongränserna. 43 procent av de tillfrågade angav att de gärna skulle se ett ökat samarbete med andra kommuner, landsting och regioner. Förra året var samma siffra 33 procent.

– Många har en pressad arbetssituation där de inte har tid att fördjupa sig i det finansiella arbetet. Samtidigt ökar behovet av uppdaterade policyer och styrdokument. Därför är det inte så konstigt att vi nu ser fler finanschefer och ekonomer som vill utöka sin finansiella kompetens, säger Ola Eriksson, kanslichef på KEF.

Läs hela undersökning på https://www.ohman.se/press/kommunpuls-2018/

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram