Förbättra den interna kontrollen

Behöver din organisation diskutera olika frågeställningar som ni har eller behöver ni få stöd för att förbättra er styrning och kontroll? Vi på kommunal ekonomernas förening kan hjälpa er!

 

Har ni funderat över vad begreppet en god intern kontroll innebär? Eller har ni som arbetar med den interna kontrollen funderat på hur ni ligger till mot sådant som anses viktigt i olika ramverk och kvalitetssystem? Skulle ni vilja göra bedömningar kring styrkor och svagheter inom området? Eller vill ni få tips om hur den interna kontrollen kan följas upp och/eller analysera risker inom olika områden?

 

Vi på KEF har rådgivare med lång erfarenhet, som har möjlighet att hjälpa er:

Roland Svensson har över 25 års erfarenhet av utbildning, rådgivning och revision inom intern kontroll. Inom området har han arbetat i mer än hälften av våra kommuner och regioner, inom kommunkoncerner samt vid olika statliga myndigheter. Roland har även skrivit ett flertal böcker inom området intern kontroll (intern styrning och kontroll).

Roland har varit delansvarig för COSO-akademin* på PwC, en sex dagar lång utbildning i COSO:s ramverk. Roland genomför återkommande kurser och föredrag inom specifika områden inom den interna kontrollen, som t ex etik, visselblåsarfunktionen och riskanalys.

 

Göran Persson Lingman har över 25 års erfarenhet av utbildning, rådgivning och revision inom intern kontroll. Han har under åren genomfört 100-tals utvärderingar och revisioner inom olika verksamheter, samt medverkat i riskanalyser inom olika verksamheter.

Göran har medverkat i framtagande av flera olika utvärderingsverktyg/metoder i syfte att bedöma den interna kontrollen (t ex utvärdering av kvalitetssystem inom vården, hanteringen av löner, nämndens internkontrollarbete, informationssäkerhetsarbetet utifrån ISO2700x**).

 

 

Exempel på tjänster vi kan hjälpa er med

Här listar vi några exempel på de tjänster vi kan hjälpa er med inom området intern kontroll. Självklart kan vi även anpassa innehållet om ni har egna önskemål på delar som ni vill ha hjälp med.

» Workshop kring begreppet intern kontroll
Vi håller en förutsättningslös diskussion om hur ni arbetar med begreppet intern kontroll inom kommunen och/eller förvaltningen. Frågeställningar som diskuteras kan variera. Vi för resonemang kring styrkor och svagheter, vi ger eventuella idéer till förbättringar och visar exempel på hur andra kommuner arbetar med den interna kontrollen. Ni får exempel på hur den interna kontrollen kan utvärderas. Vi ger feedback på ert arbete med den så kallade interna kontrollplanen.

 

» Utbilda ekonomer/controllers, nämnder och/eller kommunledningsgruppen
Vi erbjuder utbildning för ekonomer, controllers, nämnder, kommunledningsgrupp i begreppet intern kontroll.
En sådan dag eller halvdag kan innehålla följande delar:
• Definitioner
• Vad är en god intern kontroll?
• Varför är en god intern kontroll viktigt?
• Styrning och kontroll, hur hänger det ihop?
• Ansvarsfrågor
• Riskanalys
• Vad anses viktigt i COSO och andra ramverk

 

» Självskattning/utvärdering kring styrkor och svagheter avseende nämndens interna kontrollarbete
Under ledning av oss på KEF gör nämndens ledamöter eller tjänstepersoner en självskattning av hur man anser sig ligga till i sitt arbete med den interna kontrollen.

 

» Stöd att utvärdera specifika områden (verksamhetsområden, processer)
Via enkäter och/eller workshops går vi igenom de styrkor, svagheter, olika problem och förbättringsförslag vi delgetts.

 

» Delta som workshopsledare kring inventering/analys av risker inom olika områden
Vi kan delta som processledare vid genomgång av era risker och hur de hanteras idag. Vi ger ideér och för en diskussion kring vad som skulle kunna förbättra hanteringen.

 

» Övriga workshops/seminarie

Vi kan även erbjuda workshops eller seminarier kring teman så som etik, viken av gemensamma värdegrunder eller vad begreppet visseblåsare innebär, ”Ta pulsen” på ekonomistyrningen via enkät till budgetansvariga m.m.

 

Mer information

Läs gärna mer i bifogad fil.

Förbättra den interna kontrollen (pdf)

 

 

 

Kontakta oss gärna för mer information:

Roland Svensson, KEF
072-065 00 57
roland.svensson@kef.se

Göran Persson Lingman, KEF
072-060 66 50
goran@kef.se

 

 

 

 

 

* COSO är en förkortning för Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. COSO är ett ramverk innehållande olika områden som anses viktiga för en god intern kontroll. Ramverket kan användas för utvärdering av den interna kontrollen.

**ISO 27000 är ett ramverk innehållande olika områden som stödjer en säker hanterig av IT (r informationshantering, digiitalsering) Den internationellt erkända standarden ISO 2700x är av experter runt om i världen.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram