Arribatec

Kursarrangör:
Kursform:

Arribatec – Vi är inte som alla andra!

Vår vision är - lite mer, lite bättre och med bästa möjliga service till våra kunder!

 

Arribatec är en lösningsleverantör som har som ändamål att erbjuda kunden de bästa lösningarna, så att de genom innovativt användande av IT ökar sin konkurrenskraft. Med vår engagemangsmodell ser vi helheten hos kunden och vikten av att vårda relationen med kunden i ett partnerskap över tid. Vi vill bidra med djup kompetens och förstå våra kundens affär och kultur, relaterade till affärsprocesser och system.

Utmana oss att ta er till nästa nivå!

Arribatec har mångårig erfarenhet av att implementera affärssystem till offentlig sektor och levererar lösningar och tjänster inom ekonomiområdet. Vår kärnkompetens är Unit4 Business World (Agresso).

Till kommuner levererar vi också framtidens ekonomisystem, Xledger, som är en äkta molntjänst med automatiserade och digitaliserade processer. Med den strategiska satsningen på att erbjuda Xledger till svenska kommuner tar vi med oss all den erfarenheten vi har från kommunal verksamhet, arbetssätt, processer, integrationer och migrering.

Vi jobbar också med Hypergene som beslutsstöd för kommunal verksamhetsstyrning samt iCore som integrationsplattform.

Vårt team av konsulter har en djup och bred erfarenhet av att implementera integrerade lösningar hos stora företag, kommuner, kommunala bolag och kommunalförbund. Arribatec erbjuder en mångfald av tjänster, från behovsanalys till implementation samt support och förvaltning.

På Arribatecs hemsida kan du läsa mera om verksamheten.

Mer information

Arribatec
Orgnr: 559043-9922
Adress: Maria Sandels Gränd 6, 112 69 Stockholm
Telefon: +46 722 44 00 34
Taggad i ämnesområden

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram