CGI

Kursarrangör:
Kursform:

Innovationer för bättre medborgarservice

Sedan 1976 har CGI hjälpt över 2 000 offentliga kunder i 15 länder att skapa värde för medborgarna, den offentliga verksamheten och samhället i sin helhet genom framgångsrika transformations-program. Och i Sverige finns vi alltid nära dig genom våra 30 kontor runt om i landet.

CGI i Sverige har närmare 1 000 medarbetare som fokuserar på den offentliga sektorn. Många av dem kommer från insidan av det offentliga Sverige.

Vi arbetar med 250 av Sveriges kommuner och hjälper över 100 myndigheter med olika typer av IT-tjänster, i hela värdekedjan för den pågående digitala transformationen. All från molnlösningar, elektroniska identifieringslösningar (som används över 6 miljoner gånger per år) till HR- och lönesystem som betalar löner till över 600 000 människor varje månad.

Vi har en stor internationell erfarenhetsbank att ösa ur. Under årens lopp har vi hjälpt över 2000 myndigheter i 15 länder att förbättra sin service och öka sin effektivitet.

Ett modernt och flexibelt affärssystem

CGI har hjälpt många kunder inom offentlig sektor att skapa värde. Vi levererar affärs- och inköpssystem Raindance till många kommuner, landsting, universitet samt myndigheter. Raindance är ett modernt och webbaserat affärssystem med fokus på ekonomi-, inköps- och utdataprocesserna.

CGI Raindance - Ett modernt och flexibelt affärssystem
Majoriteten väljer Raindance i offentliga upphandlingar. De senaste tre åren har vi fått förtroendet från 19 av de 30 kommunupphandlingar vi deltagit i, 2 av 2 landsting samt 4 av 5 upphandlingar med myndigheter.
För användarintensiva och komplexa verksamheter är hög användarvänlighet och funktionalitet avgörande faktorer vid val av system.
För användarintensiva och komplexa verksamheter är erfarna konsulter med god kännedom om verksamhet, regler och best practices avgörande vid val av leverantör.
Historiskt har vi ett långt samarbete med många kommuner, universitet och myndigheter.

Effektivare inköp sparar 18 miljoner
Filmen visar vad det kostar att handla i en butik jämfört med att beställa varor via Raindance. Tanken är att beställare och attestanter ska få en helhetsbild av inköpsprocessen och förstå att det är mer än varan som kostar pengar.


Arbetsförmedlingen och CGI har använt Artificiell Intelligens för att förbättra inköpsanalys
Arbetsförmedlingen och CGI har använt Artificiell Intelligens för att förbättra inköpsanalys, och därmed uppnå effektivisering i användning av statens medel.

HR & Lön för Offentlig sektor

Värdeskapande stöd för lön- och personalprocesser inom offentlig sektor
CGI erbjuder de heltäckande personalsystem Heroma, helt utvecklat i Sverige för svenska lagar och kollektivavtal. Med fokus på värdeskapande självservice för chefer och anställda stöds allt från behovet av anställningsstöd till operativ bemanningen och uppföljning. En levande HR-master för hela organisationen. Vi erbjuder också löneoutsourcing och lönekonsulter.

Läs mera om våra lösningar inom HR och lön för offentlig sektor på vår hemsida.

Kontakt med CGI

Välkommen att kontakt oss genom att klicka här.

Mer information

CGI
Orgnr: 556337-2191
Adress: Torshamnsgatan 24, Kista
Telefon: +46 (0)8 670 20 00
Taggad i ämnesområden

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram