KomRedo

Kursarrangör:
Kursform:

                                                                                                                      

Om oss

KomRedo AB är ett modernt och nytänkande företag som erbjuder specialistkompetens inom en rad områden; Hälso- och sjukvård, Kommunal revision, Ledning & styrning, Kommunikation och Ekonomi. KomRedo AB är KEF-partner från och med 2020. Genom våra seniora konsulter levererar vi tjänster som omfattar allt från förvaltnings- och redovisningsrevision, organisationsutveckling och intern kontroll till informationssäkerhet och kommunikation. Vi anordnar även utbildning för exempelvis revisorer och ekonomer för offentlig sektor. Några exempel är GDPR, CRM, Intern kontroll och Politisk styrning.

Dessutom arbetar vi med systemutveckling och har tagit fram det webbaserade programmet SPECease. Genom SPECease har vi skapat en unik plattform av digitala tjänster som medför smartare, enklare och resurseffektiva system för exempelvis koncernbokslut, bokslutsspecifikationer, matchning och revision.

Läs gärna mer om SPECease här.

Våra tjänster

Revision

KomRedo drivs av att skapa mervärde för våra kunder och genomföra en revision som gör skillnad! Senior kompetens och effektiv förvaltningsrevision är det som vi kan bidra med förutom traditionell revision. Vi har kompetenser att hantera revision och utredningar inom följande verksamhetsområden:

– Vård- och omsorg
– Hälso- och sjukvård, inklusive tandvård
– Socialtjänst
– Kommunal och regional utveckling
– Intern kontroll
– Styrning och ledning, inklusive mål-, uppdrags- och resultatstyrning
– Barn- och utbildning
– Teknisk projektledning, inklusive fastigheter
– LEAN
– Kollektivtrafik
– Informationssäkerhet – GDPR
– Kommunikation och information
– Personalförsörjning
– Kommunal redovisning
– SIDA-projekt

Lagstadgad revision

KomRedo samarbetar med ett flertal auktoriserade revisorer som kan erbjuda en effektiv men ändå traditionsenlig revision.

Redovisning

KomRedos redovisningskonsulter kan hjälpa dig med hela eller delar av ekonomifunktionen så som:

– Löpande bokföring
– Leverantörs- och kundreskontrahantering
– Skattedeklaration
– Period- och årsbokslut

Intern kontroll

Intern kontroll är grunden för en tillförlitlig och förtroendegivande verksamhet. Från flera normerande regelverk och olika intressenter ställs nu kraven att företagen/organisationen ska öka graden av mognad, struktur och formalisering när det gäller den interna kontrollen. Många och återkommande skandaler under många år i alla delar av världen anses främst bero på bristfällig och informell intern kontroll. Intern kontroll är ett systematiskt arbete som måste pågå löpande, som utgår från analys, ifrågasättande och utveckling.

KomRedo har ett flertal seniora konsulter med omfattande erfarenheter från utredningar, revision och rådgivning inom Intern kontroll.

Informationssäkerhet

KomRedo samarbetar med ett flertal seniora IT-specialister med olika kompetenser inom systemutveckling avseende ett flertal programmeringsspråk och utvecklingsmiljöer, objektorienterad analys, design och implementering, databaser samt webbteknik samt informationsteknologi kopplat till GDPR (General Data Protection Regulation).

IT-specialisterna stöttar även KomRedo i den traditionella redovisningsrevisionen i form av registeranalys och stora mängddataanalyser.

Kontakt

Har du frågor? Vill du anmäla intresse till utbildning, veta mer om oss, våra tjänster eller våra konsulter? Hör gärna av dig. Du kan läsa mera om oss på vår hemsida,

 

Mer information

KomRedo
Orgnr: 559039-4986
Adress: Trefasgatan 4, 721 30 Västerås
Telefon: 021-448 17 70
Taggad i ämnesområden

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram