KPA Pension

Kursarrangör:
Kursform:

                                                         

Det här är vår verksamhet

Vi är pensionsbolaget som kombinerar trygga pensioner med etiska placeringar. Våra kunder är både arbetsgivare och deras anställda inom kommuner och landsting.

Vi arbetar med försäkringar, kapitalförvaltning och pensionsadministration till kommunsektorn i Sverige och tar hand om tjänstepensionen för över en och en halv miljon kunder. Utmärkande för våra kunder är att de jobbar inom yrken där de tar hand om och utvecklar andra människor i vård, skola och omsorg, eller inom andra viktiga samhällstjänster. På samma sätt som de tar ansvar för oss vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling.

Vår uppgift är att se till att våra kunder får en trygg och etisk pension utan att det sker på någon annans bekostnad. Det ska gå hand i hand med vår vision; människor ska känna sig trygga i en hållbar värld.

De anställdas förvalsalternativ

Vi är förvalsalternativet för kommun- och landstingsanställda som inte gör ett aktivt val för tjänstepensionen. Vårt erbjudande består av traditionell försäkring och fondförsäkring.

Omfattande pensionsadministration

Vi hjälper kommunsektorns arbetsgivare att hantera deras pensionsåtaganden. Vårt utbud av tjänster spänner från förmedlingstjänst, beräkning och utbetalning av olika pensionsförmåner till beräkning och prognos av pensionsskulden. Försäkringslösningar för arbetsgivare och deras anställda i den kommunala sektorn finns också i vårt utbud. Den kollektivavtalade tjänstegrupplivförsäkringen på det kommunala området omfattar drygt en miljon arbetstagare. Dessutom kan vi erbjuda en mängd tilläggstjänster inom vår konsult- och kursverksamhet.

Årliga kundnöjdhetsmätningar

Ett av våra övergripande mål är att ha nöjda kunder. Vi har därför gjort kundnöjdhetsmätningar under många år. Mätningarna är ett betydelsefullt inslag i vårt ständiga förändrings- och förbättringsarbete.

Mätningen visar helhetsomdömet och hur många som har gett betygen 4-5 i nöjdhet på en femgradig skala.

 

Ekonomisk information

Vi placerar våra kunders pensionspengar för en långsiktigt god avkastning med trygghet. De senaste fem åren har vi gett våra kunder en genomsnittlig avkastning på 8,3 procent. Dessutom har vi låga avgifter. Här hittar du våra senaste ekonomiska nyckeltal och rapporter. Välj det område du vill veta mera om i nedanstående avsnitt.

KPA - din avkastning

Vi ser till att dina pensionspengar växer säkert och stabilt i hållbara företag. Det tryggaste sparande vi har för din tjänstepension är en traditionell pensionsförsäkring. I den sköter vi alla placeringar åt dig och ger dig ett garanterat pensionsbelopp.

Läs mer, privatperson.

Läs mer, arbetsgivare.

KPA - Ekonominyckeltal

Här hittar du ekonomiska nyckeltal för vår traditionella pensionsförsäkring och KPA Pensionsförsäkrings verksamhet.

Vi vill också påpeka att våra kunder som sparar i en traditionell pensionsförsäkring alltid får minst det garanterade pensionsbeloppet – med möjlighet till mer. Läs mer.

Ekonomisk femårsöversikt

KPA Pensions verksamhet består övergripande av två delar, pensionsadministration och försäkring.

Pensionsadministration

Resultatet i verksamheten för pensionsadministration påverkas av hur mycket avgifter (administrationsintäkter) som betalas in av arbetsgivarna och hur stora kostnader som KPA Pension har för att utföra dessa administrativa uppdrag från arbetsgivarna.

Försäkring

I Försäkringsverksamheten, övergripande, påverkas resultatet under året av: hur mycket pengar som betalas in (premier), vilka kostnader som KPA Pension har haft (driftskostnader), hur mycket skatt KPA Pension betalar in till staten (skatt), hur mycket ersättning till efterlevande och ålderspensionärer som har betalats ut (försäkringsersättningar), hur värdet på de finansiella tillgångarna har förändrats inklusive utdelningar (kapitalavkastning), samt hur värdet idag på de utbetalningar som ska ske i framtiden har förändrats (förändring försäkringstekniska avsättningar).

Läs mera om ekonomisk femårsöversikt.

Kontakta oss gärna

  • Kundservice för privatpersoner, klicka här.
  • Kundkontakt för arbetsgivare inom kommun och landsting, klicka här.

Mer information

KPA Pension
Orgnr: 556527-7182
Adress: Bohusgatan 14, Stockholm
Telefon: 08-6650400
Taggad i ämnesområden

kundservice@kpa.se

www.kpa.se

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram