Parmaco

 

Varför hyra en byggnad?

Invånarantal och invånarstruktur i en kommun eller stadsdel kan förändras snabbt och behoven av lokaler växlar därefter. Det kan vara svårt att förutse utvecklingen fem eller tio år framöver, för att inte tala om en byggnads hela livscykel. När du hyr en byggnad av oss får du högkvalitativa och trivsamma lokaler, på det sätt du vill ha dem. Ytan i de byggnader du hyr anpassas efter dina behov. Våra dynamiska lösningar innebär betydande besparingar i byggnads- och underhållskostnader, både på kort och lång sikt.

Vår historia – vårt uthyrningskoncept

Det lönar sig inte att äga alla lokaler man använder. Vårt uthyrningskoncept erbjuder ett riskfritt sätt att lösa lokalfrågor, där du slipper obehagliga ekonomiska överraskningar. Vi har lokaler för skola, arbete, förskola, vård och omsorg som garanterar att människorna trivs, även om omständigheterna förändras.

Vi planerar alltid våra lokaler utifrån ditt behov som kund. Därmed garanteras att resultatet är funktionellt både för dig som hyr byggnaderna och de som är slutanvändare. Omfattningen av varje byggnadsobjekt avtalas individuellt. Byggnaderna levereras nyckelfärdiga, vilket innebär att både byggnaden och gårdsplanen är anlagda.

Våra byggnader uppfyller alltid alla myndighetskrav. Dessutom hjälper våra experter till med ansökan av bygglov. Våra byggnader är energisnåla och varje kvadratmeter utnyttjas optimalt för att du inte ska betala för sådant som inte används. Skulle behovet av lokaler öka eller minska kan lokalvolymen anpassas därefter. Våra byggnader kan med fördel kombineras med befintliga byggnader och flyttas till annat ställe om behovet senare förändras.

Kännetecknande för vår verksamhet är att våra tidplaner håller och varje projekt har en namngiven projektansvarig. Vi agerar ansvarsfullt i alla våra åtaganden och följer principerna för god affärssed.

Några kundreferenser

Våra dynamiska lösningar innebär betydande besparingar

                                     

 

Välkommen att kontakta oss för mera information. Kontaktuppgifter ser du nedan.

Mer info

Företag: Parmaco
Orgnr: 559009-7290
Adress: Månskärsvägen 10B, 5tr, 14175 Kungens Kurva
Telefon: +46 8 235 455

Kontakt: Nedim Murtic,  nedim.murtic@parmaco.se

Hemsida: http://www.parmaco.se/

Taggad i ämnesområden

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png