Refero

 

Vi identifierar och förebygger kapitalläckage

Kapitalläckage kan bland annat uppstå i momshantering, felaktiga utbetalningar och valutadifferenser eller inom t ex bonus- och andra inköpsvillkor. Vi kombinerar kunskap med lång erfarenhet och egenutvecklade system som hittar differenserna.

Exempel på områden där det förekommer kapitalläckage är moms, skatter, valutor, dubbletter, oreglerade poster, oegentligheter, överbetalningar och avtalsrelaterade avvikelser.

 

 

Framtidens styrning och kontroll

Vår tes och vårt fokus ligger på en verksamhets utbetalningar där vi identifierar kapitalläckage, reducerar risker som ännu inte löst ut samt optimerar köp – allt för ökad kontroll och höjda marginaler. Dessutom ger våra tjänster svar på om system och rutiner följer våra kunders uppsatta standard. Refero startades 2005 och är idag den ledande aktören i Norden. Nu går vi vidare in i framtiden och skapar tillsammans med våra kunder en ny, mer effektiv, standard för styrning och kontroll.

 

 

 

Mer info

Företag: Refero revision AB
Orgnr: 556676-0699
Adress: Liljeholmsvägen 16, 117 61 Stockholm
Telefon: 08-22 61 50

Taggad i ämnesområden

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png