Visma Enterprise

Generell företagsbeskrivning

Visma Enterprise arbetar för att stödja företag i deras HR-, Löne- och finansiella processer samt utveckla och skapa en enklare jobbvardag. Vi erbjuder innovativa, flexibla lösningar och tjänster så som till exempel HRM system, Ekonomisystem och rekryteringssystem.
Vårt erbjudande för offentlig sektor är omfattande och baserat på över 50 års erfarenhet. Helhetslösningen stödjer kraven inom offentlig verksamhet.

Mer än 80% av Sveriges kommuner nyttjar idag Visma Enterprise tjänster. Visma Enterprise rötter går tillbaka till 1960-talet då hela IT-branschen egentligen föddes. Lösningarna utvecklades först av Kommundata som nu är Visma Enterprise . Visma Enterprise har idag fler än 1 300 anställda experter i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Estland, av dessa jobbar ca 170 personer med lösningarna för svensk offentlig sektor. Vi är en kompetent och heltäckande partner inom områdena ekonomi, inköp, lön och HR. I och med vår mångåriga erfarenhet och höga kompetens skapar vi både trygghet och fokus på ständig utveckling av våra lösningar.

Produkt- och tjänstebeskrivning

Visma Public Business Suite – en helhetslösning

Visma Public Business Suite är den marknadsledande lösningen inom ekonomi, lön och HR för offentlig sektor i Sverige. Vårt erbjudande är heltäckande och består av valbara moduler med omfattande funktionalitet.

I Visma Public Business Suite jobbar du med HR, ekonomi och lön. Vi har även ett stort tjänsteutbud, uppdaterade utbildningar och Visma Recruit, ett av Nordens mest använda rekryteringssystem.

Allt det här får du med Visma Public Business Suite

  • Single Sign On – en inloggning når allt. Du når alla funktioner från samma meny och kan även göra kopplingar till externa system.
  • Översiktlig startsida med rollbaserad information. Här får till exempel den anställde en snabb överblick av frånvaro, flex, saldon och brevlåda.
  • Lätt att rikta information till olika roller, till exempel kan du lägga ut meddelanden, rss-flöden, html-sidor eller länkar på chefers startsida.
  • Möjlighet att skräddarsy menyer för olika roller. Användare med flera roller kan växla mellan sina roller. Menystrukturen bygger du och det går att skapa flera menyer både horisontellt och vertikalt.
  • Nyhetsfunktion. Lätt att kommunicera med dina medarbetare när du till exempel behöver gå ut med systeminformation eller aktuella händelser.
  • Möjlighet att länka till andra webbsidor och dokument. Du kan obegränsat länka till dokument, externa webbsidor och det egna intranätet.

Referenser

Sollentuna Kommun – Ekonomi och personal i lättanvänd helhetslösning
Sollentuna kommun valde Visma Enterprise som leverantör för sina ekonomilösningar. Med Visma Public Business Suite plus Aditro Window får Sollentuna kommun nu en sammanhållen lösning för både ekonomi- och personalprocesser – med en modern teknik i botten och ett användarvänligt gränssnitt. Läs mer (pdf).

Bräcke kommun – Slimmad ekonomifunktion i en komplex verksamhet – då ställs extra höga krav på det tekniska stödet
För Bräcke kommun, där bara en handfull personer ansvarar för hela kommunens ekonomihantering, är det extra viktigt med en hög nivå på det tekniska stödet. Det har man fått genom den lösning man valt från Visma Enterprise. Med det som hjärtat i det ekonomiska arbetet, kompletterat med Budget och prognos samt Inköp och faktura har Bräcke kommun fått en mycket väl fungerande helhet. Läs mer (pdf)

Göteborgs stad – Självservice basen för 50 000 löneutbetalningar
Med sina 50 000 löneutbetalningar per månad och med lika många anställda som användare av HR-systemet är Göteborgs stad en av Visma Enterprise i särklass största kunder. I och med införandet av en lösning i Visma Public Business Suite kunde Göteborgs stad gå över till att arbeta effektivare och mer integrerat med HR-frågor. Läs mer (pdf)

Mer info

Företag: Visma Enterprise
Orgnr: 556656-6211
Adress: Box 30 122, 104 25 Stockholm
Telefon: 010-1411500

Taggad i ämnesområden

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png